Peruskorjattu hissi on turvallinen käyttää. Korjauksen yhteydessä uudistettu ilme lisää viihtyisyyttä. Kuva Onelift.
Teknologia

Peruskorjaus takaa hissin toimivuuden

Hissi vaatii huollon lisäksi peruskorjausta. Taloyhtiön kannattaa varautua peruskorjaukseen ajoissa, ettei hissi pääse yllättäen hajoamaan. 

Teksti Timo Hämäläinen

Suomessa on noin 30 000 hissiä, jotka ovat välittömän peruskorjauksen tarpeessa. Korjauksia tehdään kuitenkin vain noin 400 – 700 vuodessa, kertoo Onelift Oy:n toimitusjohtaja Christian Rautiainen. 

Onelift tarjoaa kaikki hissien huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät palvelut. Kunnossapidon vaativimpana osa-alueena on peruskorjaus. Rautiaisen mukaan hissien kunnon heikkeneminen johtaa yhä useammin tilanteisiin, joissa hissi rikkoutuu ja taloyhtiö joutuu kutsumaan paikalle korjaajan. 

– Yllättävien vikojen korjaaminen on kallista. Jos hissi rikkoutuu pahasti, edessä voi olla koko hissin uusiminen. Korjaus voi myös kestää odotettua pidemmän ajan, koska uudet osat tilataan ulkomailta. 

Lain mukaan hissit pitää tarkastaa kahden vuoden välin. Rautiaisen mukaan tarkastus ei välttämättä kuitenkaan anna oleellista tietoa peruskorjauksen tarpeesta. 

– Määräaikaistarkastuksilla varmistetaan vain se, että hissiä on turvallista käyttää. Siinä ei kuitenkaan selvitetä, kuinka kuluneita moottori tai muut laitteet ovat, ja pitäisikö niitä korjata tai vaihtaa uusiin. 

Rautiainen vertaa hissiä autoon, jota pitää huoltaa ja katsastaa säännöllisesti. Silti auto voi rikkoutua. Ja mitä enemmän autolle – tai hissille – kertyy ikää, sitä todennäköisemmäksi kasvaa ison remontin tarve. 

– Nyt pitäisi kunnostaa kiireen vilkkaa 1970- ja 1980-luvulla rakennettujen talojen hissejä. Jonkun verran joudutaan peruskorjaamaan myös uudempia, vain vajaa parikymmentä vuotta vanhoja hissejä. 

Pallo isännöitsijälle 

Asuntoyhtiöiden hallitukset ovat vastuussa kunnossapidosta. Hallitusten pitäisi pystyä arvioimaan hissien peruskorjauksen tarve ja tekemään sen mukaisesti päätöksiä. Rautiainen heittää pallon isännöitsijöille, koska hallituksen jäsenille talotekniset asiat ovat yleensä vieraita. Isännöitsijöiden tulisi ottaa hissien korjausasiat esille. 

– Hissien peruskorjaukset pitää sisällyttää taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelmiin. Siten taloyhtiö voi varautua tulevaan peruskunnostukseen ja sen kustannuksiin. 

 

Yllättävien vikojen korjaus on kallista.

 

 

Peruskorjaus voi hyvinkin maksaa vain puolet uuden hissin kustannuksesta. Hintalappu voi siten puolittua esimerkiksi 70 000 eurosta 35 000 euroon. Peruskorjaus on myös kestävän kehityksen kannalta paras vaihtoehto. 

– Taloyhtiö voi pyytää konsulttiyhtiöltä tai omalta hissienhuoltoyhtiöltä arvion korjaustarpeesta. Huoltoyhtiö tekee sen yleensä ilmaiseksi. Korjauksen vaatimista kustannuksista pääsee perille pyytämällä tarjouksia hyvissä ajoin. 

Uusi ilme korjauksella 

Peruskorjauksessa jokainen työmaa on omanlaisensa. Jopa samassa kiinteistössä olevat hissit ovat yksilöllisiä, ja laajimmillaan peruskor-jaus lähentelee hissin uusimista. Työ vie tyypillisesti 6–8 viikkoa. 

Teknisten laitteiden korjaamisen ja vaihtamisen lisäksi hissi voi peruskorjauksessa saada kokonaan uuden ilmeen. Hissi voidaan vaikka palauttaa vuosikymmenten takaiseen loistoonsa. 

– Sisustusvaihtoehtoja on lukemattomia, Rautiainen toteaa. 

 

You Might Also Like