Myynti- ja markkinointipäällikkö Juuso Mustonen vieressään tuotehallintajohtaja Markku Virtanen sekä myyntijohtaja Jarno Lahtista loman ajan tuuraava pahvikuva. Kuva Eino Ansio.
Teknologia

Nopeampi, tarkempi ja parempi 

Yhtenäinen tietokanta mahdollistaa liiketoimintojen hoitamisen tehokkaasti ja automatisoidusti. Liiketoiminta-alusta kattaa tarpeet toiminnanohjauksesta taloushallintoon. 

Teksti Anne Korkala

Oscar Softwaren kehittämä liiketoiminta-alusta on yhtenäinen tietokanta, johon pääsee kiinni erilaisilla käyttöliittymillä roolipohjaisesti.

– Asiakasyrityksemme voivat keskittää kaiken liiketoimintansa yhden kokonaisuuden ympärille ja luottaa kumppaniin, joka ottaa vastuulleen sekä ohjelmistorungon, integraatiot että tarvittavan palvelun, Oscar Softwaren tuotehallintajohtaja Markku Virtanen kertoo.

Virtanen uskoo, että tulevaisuudessa roolipohjaiset helppokäyttöliittymät hämärtävät entisestään ERP:n ja toimintokohtaisten erityistoimintojen rajaa.

– Verrattuna matkalaskun tekemiseen ERP:n tai taloushallinnon irrallisen sovelluksen ehdoilla, helppokäyttöliittymän käyttö säästää sekä hermoja että aikaa, koska yksittäiset kirjaukset voi tehdä muun ohessa vaikka puhelimella.

Kun omat Excelit eivät riitä 

Tyypillinen asiakas on alihankintateollisuutta tekevä yritys, jolla on lisäksi omia tuotteita ja projektinhallintaa. Sen sijaan, että yritys loukuttaisi itsensä monen eri toimijan järjestelmiin, valitsee hän omaa toimintaansa parhaiten tukevat palvelut Oscarin alustalta.

– Mitä mutkikkaampaa, sitä mukavampaa, toteaa myyntijohtaja Jarno Lahtinen ja viittaa haastaviin tilanteisiin, joissa yrityksen erityisosaaminen korostuu entisestään.

– Parhaimmillaan olemme korvanneet 12 eri järjestelmää yhdellä alustalla, Lahtinen paljastaa.

Kahden näennäisesti saman oloisen konepajan käyttämissä järjestelmissä voi olla keskenään merkittävän suuria eroja.

– Se, mitä tarvitaan ja mikä koetaan tärkeäksi, vaihtelee tapauskohtaisesti. Tähän vaikuttavat esimerkiksi asiakasyrityksen kasvuhalu, yrityskulttuuri ja osaksi myös perinteet, jatkaa Virtanen.

Asiakasyrityksiä yhdistää se, ettei heillä ole resursseja pitää yllä useita eri järjestelmiä. Oscar tarjoaa yhdeltä luukulta taloushallinnon, palkanmaksun, toiminnanohjauksen sekä tuotannon- ja varastonhallinnan. Käyttötarve vaihtelee myös toimihenkilöittäin, mutta kaikki hyötyvät alustasta.

Kohti sähköistä myyntiä

Oscarin laaja tuotesalkku sisältää kymmeniä erilaisia palvelupaketteja. Yhteinen matka asiakkaan kanssa lähtee tyypillisesti liikkeelle toiminnanohjausjärjestelmän standardiversion käyttöönotolla.

Käytön vakiinnuttua ruvetaan hyödyntämään ohjelmiston käyttämättömiä moduuleja ja läpiviemään liiketoiminnan vaatimusten mukaisia kehityshankkeita. Asiakkaat astuvat yhdessä Oscar Softwaren kanssa sähköisen myynnin ja markkinoinnin maailmaan.

– Esimerkiksi konepajayrittäjä pääsee hyvin alkuun poimimalla palveluista tilaustenkäsittelyprosessin, varastohallinnan ja verkkokaupan. Lisäksi mietitään, onko tarvetta ulkoistaa taloushallinto, matkalaskut ja kuittien skannaus, Virtanen havainnollistaa.

 

Hajanaisista järjestelmistä kohti toimivaa kokonaisuutta.

 

 

Järjestelmä hyödyttää koko ravintoketjua: alihankkijat ja erillinen jälleenmyyjäverkosto voivat käyttää samaa järjestelmää hyvin yksinkertaisilla kirjauksilla. Johto näkee raportoinnin kokonaistilanteen, asentajat ovat mobiililla kiinni omissa työjonoissaan sekä kirjauksissaan ja koko ketju pyörii samalla alustalla.

– Asentajan työpäivän edetessä tehdylle työlle kirjautuu kustannuksia, jotka taas ohjaavat taloushallintoa. Kaikki tieto perustuu samaan tilannekuvaan, yhteen tietokantaan, jatkaa Virtanen.

Myynti- ja markkinointipäällikkö Juuso Mustosen mukaan asiakasyrityksen auttaminen on paljon enemmän kuin koodinpätkä.

– Ohjelmistotuote on pienempi osa kokonaisuutta, johon tarvitaan myös konsulttipalvelu ja operointi.

Helppokäyttöinen ja kattava 

Oscar toimii kumppanina yrityksen kehityksen eri vaiheissa, sitoutuen asiakkaansa tavoitteisiin.

Oma lisensointimalli mahdollistaa, että ratkaisut saa pilvestä tai paikallisesti asennettuna.

– Asiakas saa helppokäyttöisen ja kattavan ratkaisun, jossa maksetaan vain tarvittavasta. Palvelun mukana tulee oma yhteyshenkilö, joka tuntee yrityksen ja alustan.

Prosessi nopeutuu ja turhat työvaiheet karsiutuvat pois, kun kaikki tieto on saatavissa yhdestä järjestelmästä, Virtanen listaa.

Vierivä kivi ei sammaloidu. Tällä hetkellä yritys panostaa voimakkaasti uuden teknologian hyödyntämiseen tuotekehityksessä. Jatkossa alusta tarjoaa mahdollisuuksia tekoälyn, koneoppimisen, AR-teknologian ja uusien teknologioiden hyödyntämiseen.

You Might Also Like