Sairaalafyysikko Anu Holm navigoi hoitokelalla, sairaanhoitaja Nina Kaukiainen säätää hoitolaitetta ja ylilääkäri Esa Rauhala suunnittelee hoitoa. Kuva Taru Tolppo.
Teknologia

Läpimurto hermoperäisen kivun hoidossa

Aivojen magneettistimulaatiota on käytetty jo pitkään masennuksen hoidossa. Uudempana käyttöalueena on kroonisen neuropaattisen kivun hoito, jossa käytetään uusia, navigoivia hoitolaitteita. Eurooppalaisessa katsastuksessa on todettu rTMS:llä olevan A-luokan näyttö neuropaattisen kivun hoidossa. 

Teksti Päivikki Alasmäki

Aivojen magneettisimulaatiohoidon (rTMS) käyttö kivun hoidossa on vielä uusi ja vakiintumaton hoitoprotokollien suhteen, joten yhteistyölle sekä koulutukselle on tarvetta. 

– Keväällä Satakunnan keskussairaalassa järjestetty koulutus, rTMS-hoitokäytännöt Suomessa, oli avaus laajemmalle kansalliselle yhteistyölle. Koulutuksessa vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia saaduista tuloksista. Näin nopeutetaan kehitystä myös täällä Suomen sisällä. Tällaisen uuden hoitomuodon kohdalla yhteistyö on tärkeää, Satakunnan keskussairaalan ylilääkäri, dosentti Esa Rauhala kertoo. 

Yhteistyön tiivistymisestä iloitsee Satakunnan keskussairaalan sairaalafyysikko, dosentti Anu Holm. 

– Ajatuksena oli, että koska meillä on Suomessa paljon rTMS:n parissa työskenteleviä ammattilaisia, olisi koulutuspäivät oiva tilaisuus vaihtaa hyväksi todettuja käytäntöjä keskenään. Tarkoitus on, että jatkossa olisi vuosittain vastaava hoitokäytäntöjä käsittelevä kokous. 

Magneettistimulaation käyttö on yleistynyt tutkimus- ja potilastyössä viime vuosina. Tavallisessa TMS-tutkimuksessa stimulaation kohdistus tehdään kallon ulkoisten anatomisten rakenteiden perusteella. Tällainen tekniikka on kuitenkin epätarkka. Tutkimuksen ja hoidon tarkkuutta voidaan parantaa käyttämällä magneettikuviin perustuvaa neuronavigointia, jonka avulla saadaan stimulaatio suunnattua halutun aivokuoren alueelle muutaman millimetrin tarkkuudella. 

– rTMS-hoitoa on annettu ilman navigointijärjestelmää monissa psykiatrian yksiköissä aiemmin kallon ulkoisiin maamerkkeihin perustuen. Kun yliopistollisissa sairaaloissa alettiin ennen neurokirurgisia leikkauksia tehdä liikeaivokuoren kartoituksia navigoivan magneettistimulaatiolaitteiston avulla, navigoivat rTMS-hoitolaitteet levisivät myös muualle, Holm kertoo. 

Sopii keskussairaaloihin 

Satakunnan keskussairaala on ensimmäisenä keskussairaalana Suomessa ottanut navigoivan magneettistimulaatiohoidon käyttöön. 

– Tämä on ensimmäinen keskussairaalapuolelle hankittu navigoiva magneettistimulaatiojärjestelmä. Hoidamme kliinisen neurofysiologian yksikössä sekä masennusta että neuropaattista kipua. Korvien tinnitus on lisäksi yksi osa-alue, johon hoitoa voidaan käyttää. rTMS on hoitomuoto, jonka toivoisi leviävän laajalti muuallekin. Kipupotilaiden auttaminen on vaikeaa, ja tällainen uusi hoitomuoto on potilaalle todella hieno asia, Rauhala iloitsee. 

Viime vuoden vaihteessa Satakunnan keskussairaalan tilat remontoitiin magneettistimulaatiohoidon laajentamista varten. Nyt sairaalassa on kaksi identtistä hoitohuonetta rTMS-hoitoa varten. 

– Potilas käy ensin magneettikuvissa. Kuvat siirtyvät yksikköömme, jossa niistä tehdään kolmiulotteinen malli. Mallin avulla katsotaan, mihin kohtaan hoito kohdistetaan potilaan omien oireiden mukaisesti, Holm kuvailee hoidon kulkua. 

Sähkökenttä aktivoi hermosoluja. Navigointijärjestelmän avulla aktivointi voidaan kohdistaa tiettyyn aivojen osaan. Kun aktivoidaan aivojen motoriselta alueelta esimerkiksi käden edustusaluetta, voidaan havainnoida aluetta vastaavassa lihaksessa mitattava lihasvaste. Liikeradaston toiminnan tutkimiseen magneettistimulaatiota onkin käytetty jo pitkään. 

Yli 10 vuotta sitten otettiin käyttöön navigoiva järjestelmä, jolla hoito voidaan kohdistaa paremmin. Kun aktivoivia pulsseja annetaan nopeasti kymmenellä hertsillä, kiihdytetään aivotoimintaa. Kun pulsseja annetaan hitaammin, aivotoiminta hidastuu. 

Rauhalan mielestä on hyvä asia, että magneettistimulaatio on otettu käyttöön myös kivun hoidossa. 

– rTMS-hoito on näyttöön perustuvaa lääketiedettä kroonisen hermoperäisen kivun hoidossa. Masennuksen hoitoon sitä on käytetty pitkään. Kivun hoito on täysin uusi alue, jossa magneettistimulaatiohoitoa käytetään. Hoitavalle lääkärille, yksikölle ja potilaalle kivun lievitys on iso asia, kun muut hoidot eivät ole auttaneet. Hyviä tuloksia on saatu sekä monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän (CRPS) hoidossa että muiden kroonisten hermoperäisten kiputilojen hoidossa. 

Hoidon voimakkuus määritetään mittaamalla lihasvaste, joka saadaan stimuloimalla liikeaivokuorta. Hoito räätälöidään jokaiselle potilaalle yksilöllisesti.

Hoitomuoto käytännössä

Transkraniaalinen magneettistimulaatio on kivuton menetelmä, jolla vaikutetaan aivosolujen toimintaan magneettipulsseilla. rTMS on transkraniaalisen magneettistimulaation sovellus, jossa magneettipulssit annetaan sarjoina. Vaikutukset perustuvat muun muassa hermovälittäjäaineiden toimintaan. 

Rauhala selventää hoitomenetelmää käytännössä. 

– Kun paikallinen hoito kohdistuu aivokuoreen, sieltä lähtevät radastot ovat ratkaisevassa asemassa. Hoito vaikuttaa radastojen kautta sellaisiin alueisiin, joissa tapahtuu välittäjäainesäätelyä. Mutkan kautta päästään vaikuttamaan endorfiinijärjestelmään. Se on ihmisen sisäinen järjestelmä kivun lievitykseen. Hoito aktivoi aivojen oman endorfiinin, sisäisen kivunhoitojärjestelmän, jonka avulla vaikutus syntyy. Serotoniinin vaikutus on siinä myös mukana. 

 

rTMS-hoito aktivoi aivojen oman endorfiinin,
jonka avulla vaikutus syntyy.

 

 

 

Hoito siis stimuloi aivojen omaa toimintaa lääkkeettömästi. Kun voidaan hyödyntää aivojen omaa järjestelmää, minimoidaan lääkkeistä mahdollisesti syntyvät sivuvaikutukset. Keskushermostoon on aika vaikea edes saada lääkevaikutuksia, sillä siellä on hyvin vahva veri-aivoeste, joka suojaa aivoja. 

rTMS-hoito on huoleton ja turvallinen myös potilaalle. Usein magneettistimulaatiohoitoa käytetään osana kokonaisvaltaista hoitoa, jossa kivun hoitoon kuuluu perinteinen fysioterapia ja lääkehoito.

Ei vaikuta potilaan arkeen

Holm pitää tärkeänä, että rTMS-hoidon tehotessa päästään tekemään myös muuta jatkohoitoa. 

– Hoitokeino on hyvä esimerkiksi tapauksissa, joissa henkilö ei CRPS-kivun vuoksi pysty käyttämään yläraajaa ollenkaan. Kun raaja saadaan ensin toimintakykyiseksi, voidaan aloittaa muutkin hoitomuodot. 

rTMS-hoidolla pystytään avaamaan mahdollisuus siihen, että kuntoutumista tukeva toimintaterapia voidaan aloittaa hoidon jälkeen. Potilaan ei tarvitse valmistautua mitenkään hoitoon tullessaan. 

– Työelämässä olevat potilaat ovat käyneet hoidossa ja lähteneet töihin suoraan sen jälkeen. Tämä ei estä potilaan normaalia toimintaa. 

Vaikeimmissa masennustiloissa käytetään lähtökohtaisesti vielä sähköhoitoa, mutta lievemmissä tapauksissa rTMS-hoidolla on merkittävä etu sähköhoitoon verrattuna. rTMS-hoito ei aiheuta muistikatkoksia, joten psykoterapiaa voidaan jatkaa myös hoidon aikana. 

– Sähköhoito aiheuttaa enemmän tai vähemmän muistihäiriöitä, jolloin psykoterapia ei ole sillä hetkellä järkevääkään, eikä se tuota toivottua tulosta. rTMS, lääkehoito ja psykoterapia tehostavat toistensa vaikutusta, Rauhala pohtii. 

Tulevaisuudessa rTMS-hoitoa sovelletaan uusille osa-alueille. Yksi aktiivinen tutkimusalue on aivoinfarktipotilaiden kuntoutus. 

– Uskon, että tästä tulee vielä yksi lisähaara kuntoutukseen. Tämä olisi äärettömän tärkeää kansantervey-den kannalta. Aivoverenkiertohäiriöt, aivoinfarktit ja aivoverenvuodot ovat hyvin yleisiä. Ne tuhoavat aivoja siinä mittakaavassa, että ne jättävät jälkeensä pysyviä vaurioita. Kuntoutus näiden tilanteiden sattuessa on äärimmäisen tärkeää, jotta potilas tulisi niin hyvään kuntoon kuin vain mahdollista. Toivon, että rTMS-hoidoissa tulee tällaisia läpimurtoja, Rauhala toteaa. 

 

TMS & rTMS 
  •  Transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS) on kivuton diagnostinen tekniikka aivojen fysiolo-gian tutkimiseen. 
  •  Menetelmän vaikutusta tehostaa neuronavigoinnin käyttö stimulaation kohdis-tamiseen tiettyihin aivokuoren rakenteisiin. 
  •  rTMS tarkoittaa trans-kraniaalista magneetti-stimulaatiota, jossa annetaan toistuvia magneetti-impulsseja pään alueelle. 
  •  rTMS:n käytöstä on saatu lupaavia tuloksia kroonisen neuropaatisen kivun ja masennuksen hoidossa osana muita hoitokäytäntöjä. 

 

 

 

 

 

You Might Also Like