Koneteknologiakeskuksen asiakkaat pääsevät hyödyntämään tuotekehityksessään keskuksen huippuosaamista ja tehokasta laitteistoa. Kuva Koneteknologiakeskus Turku.
Teknologia

Konepajateknologia vauhdittaa tuotekehitystä

Koneteknologiakeskus Turku Oy auttaa yrityksiä kehittämään olemassa olevia tai innovoimaan uusia tuotteita. Käytössä on tehokas konepajateknologia. 

Teksti Elina Teerijoki

Koneteknologiakeskus Turku Oy:lla on käytössään uusimmat,nykyteknologian mukaiset valmistusmenetelmät sekä luja asiantuntemus, joita sen asiakasyritykset pääsevät hyödyntämään. 

– Päätavoitteemme on siirtää uusinta teknologiaa ja osaamista yritysten käyttöön, sanoo Koneteknologiakeskus Turku Oy:n toimitusjohtaja Erkki Virkki. 

Esimerkiksi ohutlevy- ja laserteknologialla on paljon annettavaa konepajateollisuudelle. Laserhitsauksen ja –leikkauksen avulla voidaan saada entistä lyhyemmässä ajassa täsmällisempiä kappaleita kuin perinteisellä menetelmällä. Aikaa säästyy myös siinä, että ohutlevyteknologia vähentää huomattavasti tuotannon vaiheita. Myös osassa 3D-teknologioita on käytössä laser. Laserilla voi metallin lisäksi työstää muovia tai kiveä. 

Koneteknologiakeskus palvelee sekä pieniä että suuria yrityksiä. Tyypillinen toimeksianto on joko kehittää asiakkaan olemassa olevaa tuotetta paremmaksi tai auttaa asiakasta uuden tuotteen kehittämisessä. Osa tuotekehitysprojekteista on nopeita ja osa monivaiheisia, vuodenkin kestäviä prototyyppien ja koesarjojen jatkumoita. 

– Pk-yrityksillä ei useinkaan ole omaa tuotekehitysyksikköä. Tässä me voimme auttaa. Perehdymme tuotteeseen yhdessä asiakkaan kanssa, mallinnamme sen ja mietimme, miten sen voisi tehdä paremmaksi. Teemme paljon myös prototyyppejä uusista tuotteista. 

Tehoa tuotantoketjuun 

Usein tuotteen valmistustavan muuttaminen edellyttää koko tuotantoketjun uudelleen miettimistä. Valmistettavuus paranee ja tuotantoautomaatio sekä robotiikka lisäävät tehokkuutta ja laatua. Koneteknologiakeskus suunnittelee ja toteuttaa esimerkiksi robottisoluja avaimet käteen -periaatteella. 

– Automaatioasteen nostaminen on yleensä yritykselle hyödyksi. Tulevaisuudessa puhumme digitaalisesta tehtaasta, joka hyödyntää koko tuotantoketjun prosesseissa IoT:ta ja esimerkiksi konenäköä. Näitä voi testata meidän tarjoamassamme ympäristössä. 

Yritysten tuotannon laadun kannalta Koneteknologiakeskuksen mittaus- ja kalibrointipalvelu on tärkeä. Kun tuotannon mittavälineet ovat kunnossa, tuotannon laatu säilyy tasaisena. Akkreditoidut mittauspalvelut tuovat uskottavuutta, josta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun yritys haluaa laajentaa toimintaansa ulkomaille. 

Laaja asiantuntijaverkosto

Koneteknologiakeskus sijaitsee Kupittaalla Turun ammattikorkeakoulun vieressä. Sen ja monen muun oppilaitoksen opiskelijat tekevät käytännön harjoittelujaan Koneteknologiakeskuksessa ja välittävät myöhemmin osaamistaan työpaikoilleen. Myös yliopistot ja korkeakoulut hyödyntävät Koneteknologiakeskuksen palveluita ja Koneteknologiakeskus taas yliopistojen asiantuntemusta. Keskuksen asiantuntijaverkostoon kuuluvat useat Suomen yliopistot ja korkeakoulut. 

– Pystymme usein hankkimaan tarvittavaa osaamista verkostomme kautta, Virkki kertoo. 

 

You Might Also Like