NetApp Finlandin Country Manager Mikael Markkula (vas.) ja Fujitsun myyntijohtaja Jari Nykänen. Kuva Aleksi Palmqvist.
Teknologia

Ketteryyttä toiminnanohjaukseen

NetAppin ja Fujitsun lähes viisitoista vuotta kes­tänyt kumppanuus on kantanut hyvää hedelmää. Alan nopea kehittyminen vauhdittaa kasvua.

Teksti Kaisa Mäntyranta

NetApp Finlandin yhteistyö Fujitsu Oy:n kanssa käynnistyi jo vuonna 2003, kun yritykset lähtivät pohtimaan kokonaan uudenlaista alustaa SAP-toiminnanohjausjärjestelmälle.

Alusta asti oli selvää, että tarvittiin totutusta poikkeava järjestelmä: haluttiin tehostaa infraa, nopeutta ja käytettävyyttä entisten monimutkaisten järjestelmien sijaan, toteaa NetApp Finland Oy:n Country Manager Mikael Markkula.

Onnistuneen projektin ansiosta yhteistyö jatkui ja suuryritysten toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen säilyi yritysyhteistyön keskiössä. Kumppanuudesta on syntynyt alusta maamme suurimpien yritysten ja yhteisöjen toiminnanohjausjärjestelmille toimialasta riippumatta.

– Yhteistyö on ollut tiivistä ja kehitystyötä on tehty sekä yhdessä että erikseen, kuvailee Fujitsun myyntijohtaja Jari Nykänen.

IT-ala, CRM-järjestelmät sekä laitealustat kehittyvät nopeaan tahtiin, mikä on luonut yhteistyön myötä tarpeen molemminpuoliselle kasvamiselle. Tälle kasvulle SAP-ympäristö antaa toimivan mahdollisuuden.

– Näemme NetApp Finlandin eräänlaisena mahdollistajana, he ovat omalla osaamisellaan mah- dollistaneet ajatusmallin erilaisesta toiminnanohjausjärjestelmästä ja muokanneet liiketoiminnalliset tarpeet toimiviksi systeemeiksi, ylistää Nykänen.

Asiakastyytyväisyys päämääränä

Yhteistyö kattaa järjestelmien suunnittelun lisäksi myös asennuksen ja käyttöönoton.

– Olemme yhdessä sitoutuneet pitämään asiakkaan bisneksestä huolta rakentamalla toimivia systeemeitä, kertoo Markkula kiittäen yhteistyön avoimuutta ja määrätietoisuutta.

Yhteisen päämäärän myötä NetApp panostaa voimakkaasti myös omaan tuotekehitykseensä. Investointi osoittaa arvostusta yrityksen vastatessa Fujitsun korkeisiin laatuvaatimuksiin.

– NetApp rakentaa sellaista infraa, jonka turvin asiakkaan data on turvallisesti tallessa.

Yrityksellä on hallussaan merkittävä markkinaosuus: huippuna esimerkiksi huhti-kesäkuun ajalla 53 prosenttia Flash-tallennuksessa. Viimeisen vuoden ajan markkinaosuus Suomessa on ollut 39,3 prosenttia.

Digitalisaatio tulee koskettamaan niin yksityisiä ihmisiä kuin yrityksiäkin, toteaa Markkula.

Järjestelmien saumaton toimivuus on avainasia: datan tulee olla oikeassa paikassa ja suojattuna ulkopuolisilta. NetAppin ja Fujitsun suunnittelemissa järjestelmissä koneisto toimii.

 

Saatat myös pitää