eLive Ecosystemin brand manager Jamo Nousiainen, toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto, osakas ja teknologiajohtaja Juha Parkkinen sekä koordinaattori Kati Hänninen. Kuva eLive Ecosystem.
Teknologia

Innovatiivinen teknologia ehkäisee kroonisia sairauksia

Tyypilliset krooniset sairaudet ovat kalliita hoidettavia ja johtavat usein ennenaikaiseen kuolemaan. eLive Ecosystem Oy on kehittänyt ainutlaatuisen, älykkään konseptin kroonisten sairauksien ehkäisyyn. 

Teksti Sirkka-Liisa Aaltonen

Terveysteknologian start-up-yrityksen kehittämä lääketieteellinen konsepti nojaa VTT:n anturiteknologiaan sekä vakiintuneisiin riskitekijämittauksiin. Kokonaisuuteen yhdistetään tekoäly-prosessi sekä geneettinen testaus. Innovaatio mahdollistaa sekä sai-rauksien ennaltaehkäisyn että mahdollisimman varhaisen toteamisen. Tavoite on inhimillisesti oikea ja terveydenhuollon kustannusten kannalta välttämätön. 

Terveys on ihmisoikeus, jonka mahdollistamisessa digitaalisten palvelujen merkitys tulee korostumaan entisestään. Tilannekuva on globaalisti samanlainen kuin Suomessa – väestö ikääntyy ja paineet terveydenhuoltoon kasvavat. Terveyden seurannan ennaltaehkäisevyyden merkitys korostuu. 

– Seurannan ja tarvittavien toimenpiteiden painopistettä on paitsi järkevää myös välttämätöntä siirtää helposti käytettävillä teknologisilla keinoilla ihmiselle itselleen, eLive Ecosystemin toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto linjaa. 

Kun valistus ei riitä 

Digitalisaation ennakkoluuloton hyödyntäminen edellyttää toimintatapojen uudistamista. eLive Ecosystemin tapauksessa se tarkoittaa sitä, että ihmiset aktivoidaan seuraamaan omaa terveydentilaansa – lääketieteellisesti luotettavin menetelmin, helppokäyttöisesti, turvallisesti ja tarvittaessa yhteistyössä terveysalan ammattilaisten kanssa. 

– Oivaltava teknologia on se täsmätyökalu, jolla ennaltaehkäisevä ja omaehtoinen terveydenhoito voidaan konkretisoida osaksi ihmisten arkea. Pelkkä valistaminen ja kehottaminen ei riitä, tarvitaan luotettavaa ja yksilöllistä dataa. 

Ehkäisevän hoidon tehostaminen edellyttää yksilöllisiä ja skaalautuvia ratkaisuja, joiden avulla sairauksia havaitaan varhaisemmin. Kyse on myös kustannuksista. 

Teknologia sellaisenaan ei ole itseisarvo, vaan keskiössä on ihminen. Teknologian pitää palvella ihmisiä luotettavasti, ymmärrettävästi ja läpinäkyvästi. 

– Teknologia mahdollistaa pitkäaikaissairauksien ja niistä aiheutuvien haittojen torjumisen. Sen sijaan, että ihmisen sairastumisriskiä arvioitaisiin epätäsmällisesti vain erillisiin riskitekijöihin perustuen, on ensiarvoisen tärkeää katsoa kokonaisuutta. Sairauksia pystytään ennaltaehkäisemään ja tällä teknologisella kokonaisratkaisulla ennaltaehkäisystä tehdään konkreettista ja helppoa, eLive Ecosystemin lääketieteellinen johtaja Mika Kastarinen kiteyttää. 

Terveydenhuollon toimiala on tiukasti säädelty kansainvälisesti. eLive Ecosystem on noudattanut kokonaisuuden rakentamisessa tiukkoja laatukriteerejä ja dokumentaatiovaatimuksia. Tahtotila on luoda kokonaisuus, joka on nopeasti vietävissä globaaleille markkinoille. 

Täysin uusi ekosysteemi 

eLive Ecosystem aloitti konseptinsa pilotoinnit syksyllä 2018. Tavoitteena on tuoda palvelu markkinoille vuoden 2019 lopulla. Yhtiön mukaan kroonisten sairauksien ja niiden haittojen torjunta on mahdollista ulottaa jopa miljardille ihmiselle vuoteen 2050 mennessä. Ratkaisu yhdistää tekoälyprosessin, anturiteknologian sekä yksilöllisen geneettisen testauksen. Kyse on laitteiden ja koneoppivien lääkinnällisten algoritmien muodostamasta ekosysteemistä. 

Sänkyyn asetettava kalvo rekisteröi henkilön terveydentilaa kotona olevalle päätelaitteelle. Sen anturit havainnoivat muun muassa sydämen toimintaa ja unen laatua. Päätelaite perustuu eLive Ecosystemin kehittämään teknologiaan. Kokonaisuuteen voidaan liittää langattomasti myös lisälaitteita, kuten veren happisaturaatiota mittaava pulssioksimetri. Ekosysteemiin liittyvä dna-testi mahdollistaa yksilöllisten sairausriskien kartoituksen ja ennakoinnin tulosten perusteella. 

Ekosysteemi ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisia. Sen sijaan seurannasta kertyvä data helpottaa tilannearviointia potilaan ja häntä hoitavan ammattilaisen kohtaamisissa. eLive Ecosystemin tavoitteena on jatkossa mahdollistaa seurantatiedon liittäminen potilastietoihin ja Omakanta-palveluun. 

Päätelaite on apuna käyttäjän oman terveyden seurannassa. Kuva eLive Ecosystem.

 

You Might Also Like