Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen. Kuva Wapice.
Teknologia

Harppaus teolliseen digitalisaatioon

Wapice Oy on teknologiakumppani, jonka avulla teollisuusyritys saa digitalisaatiosta parhaat hyödyt.

Teksti Kaisa Mäntyranta

Vaikka digitalisaatio on jo vahvasti arjessamme mukana, sitä hypetetään jopa tarpeettoman paljon, toteaa Wapice Oy:n toimitusjohtaja Pasi Tuominen.

Teollisuuden prosessien tehostamiseen on pyritty aina, digitalisaatio on vain tuonut kehitykseen vauhtia. Uusien tekniikoiden vallankumouksellisuus näkyy tällä hetkellä enemmän loppukäyttäjän elämässä kuin teollisuuden puolella.

– Lopulta digitalisaatiossa on kyse normaalista kehityskulusta. Puhutaan vallankumouksesta, mutta on silti muistettava, että tekniikka kehittyy aina ja joskus harppauksittain. Digitalisaatio on yksi tällainen harppaus, perustelee Tuominen.

Energiankulutuksessa etäluenta on ollut arkea jo vuosikausia. Wapice Oy on jo pitkään tehnyt siihen liittyvää yhteistyötä energiayhtiöiden kanssa ja toteuttanut myös koneautomaation puolella etähallintaa ja analytiikkaa.

Wapice Oy on kotimainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen toimintaa tehostavia teknologiaratkaisuja. Yrityksen laaja asiantuntemus ulottuu elektronisesta suunnittelusta sulautettuihin järjestelmiin, teollisuusohjelmistoihin ja liiketoimintaratkaisuihin. Wapicella uskotaan, että innovatiivisella yhteistyöllä tuotetut teknologiapalvelut vapauttavat asiakkaan keskittymään tehokkaammin omaan ydinliiketoimintaansa.

Data hyötykäyttöön

Tuomisen mukaan digitalisaation todellinen hyöty tulee kahta kautta.

– Sen avulla pystytään helpommin hyödyntämään dataa ja tehostamaan ratkaisevasti olemassaolevia prosesseja. Lisäksi datan ristikkäisen käsittelyn kautta voidaan kehittää kokonaan uusia liiketoimintamalleja, kertoo Tuominen.

Tämä edellyttää valppautta ja oivallusta, ja tällä hetkellä siinä ovat onnistuneet parhaiten suuryritykset kuten Google ja Facebook. Teollinen toteutus tiedon hyödyntämisessä on haasteellista, sillä tiedolla on aina omistajansa. Tälloin sen käyttö ei ole aivan mutkatonta.

Wapice on tehnyt vuosien ajan alansa johtaville teollisuusyrityksille alustariippumattomia ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi sekä toiminut uusimman teknologian piirissä. Tällä hetkellä pinnalla ovat erityisesti lisätyn todellisuuden, virtuaalitodellisuuden, analytiikan sekä robotiikan ratkaisut.

Tuominen painottaa kiinteää ja pitkäjänteistä yhteistyötä asiakasyritysten kanssa.

– Tällöin hype ei saa aikaan paniikkireaktioita vaan harkiten toteutettuja ratkaisuja. Muutokset eivät tapahdu yhdessä yössä vaan evolutiivisesti, toteaa Tuominen.

Wapice Oy on kasvuyritys, jonka henkilökunta ja liikevaihto on kolminkertaistunut seitsemän vuoden välein. Kasvuyritys rekrytoi jatkuvasti ja tarjoaa työtilaisuuksia myös nuorille tekniikan alan taitajille, jotka haluavat olla mukana uusimman teknologian käyttöönotossa.

 

 

 

Saatat myös pitää