RTL-Inductives Oy:n hallituksen puheenjohtaja Wladimir Ilivitzky paljastaa yrityksen käynnistäneen viime vuoden puolella laajan automatisaatio- ja robotisointiprojektin. Kuva Joona Raevuori.
Teknologia

Euroopassa valmistettavat sarjakoot kasvavat

Tällä hetkellä on käynnissä trendi, jossa yritykset tuovat tuotantoaan takaisin Eurooppaan. Kustannukset nousevat Kiinassa ja tuotannon valvonta toisessa maanosassa tuo omat haasteensa. Yhä suurempien sarjakokojen valmistus Euroopassa kannattaa. 

Teksti Antti J. Lagus

Toiminta Suomen lähialueilla, kuten Viipurissa, luo RTL-Inductives Oy:n hallituksen puheenjohtaja Wladimir Ilivitzkyn mukaan heijastusvaikutuksia Suomeen. Yritys tarjoaa eurooppalaisen vaihtoehdon elektroniikkatuotantoon, joka on laajalti siirtynyt esimerkiksi Kiinaan. RTL-Inductives kehittää tuotteitaan yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. Asiakkailla ei välttämättä ole enää palveluksessaan induktiivisten komponenttien asiantuntijoita, joten yhteistyö on lähes välttämätöntä. 

Robotisointi piensarjatuotantoon

– Käynnistimme vuoden alussa laajan automaatio- ja robotisointiprojektin, jossa luomme laitteistoja myös piensarjatuotantoon. Robotit ovat kehittyneet huimasti viime vuosien aikana ja niiden helppo uudelleenohjelmoitavuus tarjoaa paljon mahdollisuuksia, Ilivitzky sanoo. 

Kehittämällä automaatiota nimenomaan robotisoinnin avulla RTL-Inductives suurentaa huomattavasti valmistuksen vaatimien sarjakokojen vaihteluväliä. Sekä pienet että suuret, tasalaatuiset sarjakoot voidaan valmistaa kilpailukykyiseen hintaan. 

 

Automaatiota kehittämällä valmistaudutaan sarjakokojen vaihteluvälin kasvuun.

 

 

Ilivitzky tosin ymmärtää robottien rajallisuuden muuntajien käämintätyössä, jossa on yrityksen tuotteiden perusta. Hyvä käämijä käyttää näkö-, kuulo- ja tuntoaistiaan, käsiään sekä toista jalkaansakin. Kaiken hallitsemisessa on robotillakin työsarkaa. 

Induktiivisia komponentteja, kuten erilaisia virtasensoreita ja muuntajia, valmistetaan esimerkiksi teholähteisiin. Yrityksen piensarjatuotannossa tuotteet valmistuvat osin käsityönä. Kaikkiaan yritys toimittaa koko vuoden aikana noin miljoona komponenttia. Erilaisia tuotteita on noin 1000 ja niiden vuosimäärä vaihtelee välillä 1 -50 000 kappaletta. Tuotantoerien koot taas vaihtelevat 1 – 1 000 kappaleen välillä. 

Tuotteita valmistetaan asiakasyrityksille ammattielektroniikkakäyttöön, esimerkiksi lääketieteellisiin mammografialaitteisiin tai avaruuteen toimitettaviin laitteisiin. 

Valttina tuotannonohjaus 

Yritys on perustettu vuonna 1992 ja kaksi vuotta myöhemmin se aloitti tuotannollisen toiminnan Viipurissa. Toiminta on kasvanut 30 hengestä reiluun 140 työntekijään. Helsingin pääkonttorin lisäksi yrityksellä on tuotantoa Uudessakaupungissa, jossa sijaitsevat suuret puhdastilat. Uudessakaupungissa toimii tuotekehitys, tuotteiden tuotannon ylösajo sekä erikois- ja puhdastilatuotteiden valmistus. Viipurissa keskitytään jo vakiintuneiden tuotteiden sarjavalmistukseen. 

– Kilpailuvalttimme on tehokas tuotannonohjausjärjestelmä, jonka avulla koko yrityksellä on näkymä tuotantoihin. Asiakkaan tilausta ja kunkin tuotantoerän etenemistä voi seurata tarkkaan aina tuotantopaikasta riippumatta. Vei aikaa saada uusi järjestelmä käyttöön kaikissa toimipisteissä ja nyt edessä on seuraava huomattava askel. Tavoitteenamme on, että ERP-järjestelmän ja robotisoinnin yhteisvaikutuksella voisi olla asiakkaillemme ratkaiseva etu. 

 

You Might Also Like