Eettisen valvontakunnan puheenjohtajaksi valikoitui lääkintäneuvos, LKT Heikki Pälve, jonka tehtävänä on muodostaa loppuvuoden aikana valvontakunnan hallitus. Kuva Sailab.
Teknologia

Eettisyys koskettaa vahvasti koko terveysteknologia-alaa

Nopeaan tahtiin kasvava terveysteknologia-ala on uudistanut yritysten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä koskevan eettisen ohjeensa. Yhteistyötä valvomaan perustetaan terveysteknologian eettinen valvontakunta. 

Tuomas I. Lehtonen

Terveysteknologia-ala kasvaa vauhdilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Siksi Suomessa toimivien terveysteknologia-alan yritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö Sailab – MedTech Finland ry on katsonut tarpeelliseksi uudistaa terveysteknologia-alan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön eettistä ohjetta. Uudistettu ohjeistus otettiin käyttöön vuodenvaihteessa ja se velvoittaa kaikkia Sailab – Medtech Finlandin 114:ää jäsenyritystä. 

– Terveysteknologiassa on terveydenhuollon tulevaisuus. Nyt onkin tarpeen vahvistaa terveysteknologia-alan koulutustoimintaa ja varmistaa terveydenhuoltoalan ammattilaisten riittävä teknologiaosaaminen. Uudistettu eettinen ohje on edeltäjäänsä selkeämpi, toiminnallisempi ja suuntautuu voimakkaammin tulevaisuuteen. Se antaa toiminnalle aiempaa vahvemmat suuntaviivat, yhdistyksen toimitusjohtaja Laura Simik kertoo. 

Eettisen ohjeen noudattamista valvomaan yhdistys on perustanut itsenäisen ja alan yritystoiminnasta riippumattoman terveysteknologian eettisen valvontakunnan. Valvonnan lisäksi se auttaa yrityksiä eettisen ohjeen tulkinnassa. 

Eettisen valvontakunnan puheenjohtajaksi kutsuttu lääkintäneuvos, LKT Heikki Pälve on toiminut aiemmin muun muassa Maailman Lääkäriliiton eettisen komitean puheenjohtajana. Pälve muodostaa loppuvuoden aikana valvontakunnan hallituksen ja toiminnan on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alussa. 

Avoimuudella luottamusta 

Pälven mielestä eettisen ohjeen uudistamisella ja valvontakunnan perustamisella on suuri merkitys niin yhteiskunnallisesti kuin terveydenhuolto- ja sosiaalisektorin asiakkaiden kannalta. Terveysteknologian voimakas kehitys ja potilasturvallisuuden sekä hyvän hoidon varmistaminen edellyttävät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta sekä alan yrityksiltä vahvaa ja eettisesti kestävää yhteistyötä. 

Pälve muistuttaa myös, että sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toiminta perustuu vahvaan luottamussuhteeseen. Asiakkaan on voitava luottaa siihen, että häntä hoitavat ammattilaiset sekä taustalla toimiva lääke- ja terveysteknologiateollisuus tekevät parhaansa hänen hyvinvointinsa eteen. 

– Jotta luottamussuhde voi syntyä, tulee terveydenhuoltosektorin toimijoiden yhteistyön olla avointa, läpinäkyvää ja riippumatonta. Eettisessä ohjeessa määriteltyjä normeja ja toimintatapoja noudattamalla pyritään vahvistamaan tämän luottamussuhteen syntymistä. Vastaavaa avoimuutta toivoisin muiltakin yhteiskuntamme toimijoilta. 

Pälven mukaan eettisessä ohjeessa käsitellään terveysteknologia-alan koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Ohjeessa esimerkiksi määritellään tarkasti, miten terveydenhuoltosektorin henkilökunta tulee kouluttaa laitteiden käyttöön ja mitä asioita laitteiden markkinoinnissa ja tuotekehitysvaiheen potilastestauksessa tulee huomioida. Ohje ottaa kantaa myös siihen, millaisia huomionosoituksia ja tarjoiluja terveysteknologiayritykset voivat kohdistaa yhteistyöverkostolleen. 

– Eettinen ohje ei ole valmis resepti, jolla ruoka tehdään. Ennemminkin se on lavea tahdonilmaus siitä, mikä on oikein. Kyse ei siis ole pilkun siirtämisestä ja detaljeista. Olennaista on, että ohjeen mukaisesti toimimalla edistetään potilasturvallisuutta ja hyvää hoitoa sekä vältetään väärien mielikuvien ja kiitollisuudenvelan syntymistä, Pälve selventää. 

Neuvonta korostuu 

Pälve uskoo, että valvontakunnan toiminta tulee painottumaan ohjaukseen ja neuvontaan. Yrityksillä on halua noudattaa ohjeistusta ja pääpiirteiltään eettisesti kestävän toiminnan rajat ovat selkeitä ja helposti ymmärrettävissä. 

– Tulkinallisia haasteita syntyy lähinnä nyansseista. Tällaisissa tilanteissa valvontakunnalta saa apua ohjeen tulkitsemiseen. Oma kokemukseni Lääkäripalveluiden markkinoinnin valvontalautakunnan puheenjohtajana osoitti, että rikkomukset syntyvät yleensä tahattomasti ja ne korjataan heti huomautuksen jälkeen. Valvontakunnalla on oikeus antaa rahallisia sanktioita, jos eettisten ohjeiden rikkominen on tahallista ja jatkuvaa. Uskon kuitenkin vahvasti, että rangaistuslinjalle ei tarvitse lähteä. 

 

You Might Also Like