Tiedonhallinta- ja analysointijärjestelmä kertoo tiedon hoidon laadusta, vaikuttavuudesta, asiakkaiden käyntimääristä ja kustannuksista. Kuva Siun sote.
Teknologia

Data kohdistaa resurssit oikein

Tiedolla johtamisessa keskeistä on muutoksen ymmärtäminen, mistä syntyy arvoa myös asiakkaalle. Siun sote on rakentanut järjestelmän, joka yhdistää tietoa koko maakunnan alueelta. 

Teksti Suvi Huttunen

Siun sotessa tiedolla johtaminen on aidosti mahdollista tänä vuonna käyttöön otetun tiedonhallinta- ja analysointijärjestelmän avulla. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Siun sotessa rakennettu järjestelmä yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon esimerkiksi palvelujen käyttömääristä, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista, jolloin kuntayhtymässä voidaan nähdä sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuus koko maakunnan alueella.

– Järjestelmä on rakennettu siksi, että sillä saadaan hyötyä alueen asukkaille. Datan avulla pystymme visualisoimaan alueen ongelmia, jotka Siun soten ja kuntien pitäisi jatkossa yhdessä ratkaista, hallintoylilääkäri Petri Kivinen kertoo.

Järjestelmän avulla saadaan esiin alueelliset epäkohdat sekä hyvinvointi- ja terveyserot. Sitä kautta voidaan hillitä kustannuskehitystä ja kohdentaa resurssit oikein sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Kun asukaskohtainen terveydenhuollon määräraha tulevaisuudessa pienenee, on mietittävä, miten sama rahamäärä saadaan riittämään useammalle. Siun soten alueellakin tähän mennessä vain 14 000 asukkaan palveluihin on käytetty jo noin 75 prosenttia sote-kustannuksista. Järjestelmän avulla palvelujen käyttö voidaan nyt segmentoida.

– Sloganimme on oikeaa palvelua, oikealle asiakkaalle, oikeaan aikaan ja oikean ammattilaisen toimesta. Ja mielellään kustannusvaikuttavalla tavalla. Tätä haluamme mitata ja nyt voimme sitä tehdä.

Toiminta tehostuu 

Tiedolla johtaminen on tuonut jo myös konkreettisia tuloksia. Siun sotessa toimii mielenterveys- ja päihdepalvelujen moniammatillinen tiimi, joka pyrkii löytämään ratkaisun asiakkaiden arjen selviytymisongelmiin. Tällaisen tiimin toiminnan mittaaminen olisi muuten hankalaa, mutta tiedonhallintajärjestelmän avulla on pystytty osoittamaan, että tämän vuoden aikana samalla rahasummalla on pystytty auttamaan suurempaa asiakasryhmää.

– Palvelua on siis saatu tehostettua eli toiminta on ollut hyvinkin tuottavaa, Kivinen summaa.

Toinen käytännön esimerkki löytyy diabeteksen hoidosta. Järjestelmä kertoo potilaiden hoitotasapainosta, käyntimääristä ja hoidon piiristä pudonneista asiakkaista. Jos jonkin toimipisteen hoidon taso poikkeaa muista, voidaan toimintaa ohjata tiedon pohjalta paremmaksi. Potilaan saaman hoidon taso on tällöin yhdenvertainen toimipaikasta riippumatta.

Muutos johtamisen avain

Tiedonhallintajärjestelmällä ja tiedolla johtamisella on ollut vaikutusta paitsi päätöksentekoon myös toimintakulttuuriin ja ajattelutapaan. Lähes reaaliaikainen tieto on saatavilla vaikka kesken palaverin ja dataa voidaan visualisoida kartalle hahmottamaan esimerkiksi kuinka asiakasvirrat ja palvelupisteet kohtaavat. Tiedolla johtamisen myötä myös tavoitteet on asetettava tarkemmin ja seurattava miten ne toteutuvat.

– Tavoitteenamme on, että tieto on fakta, jolla voidaan perustella asioita. Meillä jokapäiväinen kysymys kuuluu, mihin kaksi miljoonaa euroa kuluu päivittäin? Mitä sillä on saatu aikaiseksi ja mitä pitäisi muuttaa? Nimenomaan muutoksella johdetaan, sillä kiinnostavaa on, miten joku luku on muuttunut tietyssä ajassa suhteessa tavoitteeseen.

Tiedonhallintajärjestelmä on tehty joustavaksi myös tulevaa sote-uudistusta silmällä pitäen. Nyt kun kuntayhtymä toimii sekä palvelujen tuottajana että järjestäjänä, se on molempien työkalu. Jatkossa palvelujen järjestäjä tulee näkemään enemmän ylemmän tason tietoa ja järjestäjää varten karttapohjiin voidaan tuoda muutakin dataa. Kehitystyö jatkuu tulevaisuudessakin.

Vaikka Siun sote on sote-uudistuksen suhteen etulinjassa, Kivinen vakuuttaa, että laatuhankkeisiin liittyvää yhteistyötä halutaan tehdä koko ajan myös muiden sairaanhoitopiirien kanssa.

– Tavoitteena on, ettei synny vain Pohjois-Karjalan malli, vaan kansallinen malli. Laatu on aina sitä, miten se määritellään. Siksi on tärkeää että määritelmä on yhdenmukainen, Kivinen muistuttaa.

Siun sote
  •  Toiminut vuodesta 2017 alkaen yhdistäen 14 kunnan sosiaali-ja terveyspalvelut sekä Pohjois-Karjalan keskussairaalan.
  •  Työllistää lähes 7 000 henkilöä 170 000 asukkaan alueella.
  •  Tiedonhallintajärjestelmä kehitetty yhteistyössä FCG Prodacapo Groupin kanssa.

 

 

Saatat myös pitää