Älykästä nosturia ja sen kunnossapitoa hallitaan etäohjauksella. Järjestelmällä voidaan myös optimoida nosturin liikeradat ja kiihtyvyydet. Kuva KP-ServicePartner.
Teknologia

Älykkäitä nostureita vakiokomponenteista 

KP-ServicePartner Oy on noussut nopeasti eturiviin teollisuusnosturien luotettavana toimittajana. Siilinjärveltä lähtöisin oleva yhtiö tuo älykkyyttä ja ketteryyttä kaikkiin teollisuuden nostureihin. 

Teksti Timo Hämäläinen

Teknologia ja osaaminen ovat kehittyneet suurin harppauksin. Toimitamme nyt monipuolisia ja itsenäisesti toimivia nostureita, jotka perustuvat modulaarisiin standardiratkaisuihin. Aiemmin älykkäät prosessinosturit toimitettiin aina erikoisprojekteina, KP-ServicePartnerin toimitusjohtaja Pekko Herola kertoo.

Vakioratkaisujen ja -komponenttien käyttö erikoisratkaisuiden sijaan laskee älykkäiden nosturien kustannuksia. Herolan mukaan hinnanalennus on merkittävä,

sillä perinteisesti älykkäät prosessinosturit on suunniteltu, valmistettu ja toimitettu asiakkaalle erillisinä projekteina.

– Elinkaarikustannukset tippuvat suhteellisesti vielä enemmän, koska varaosat ovat hyvin saatavilla olevia edullisia vakiokomponentteja. Osat saadaan hankittua nopeasti, joten varaosia ei tarvitse pitää varastossa varmuuden vuoksi. Tämä myös vähentää varaosiin sidotun pääoman tarvetta.

KP-ServicePartnerin liiketoiminnan keskiössä ovat etävalvontaan perustuvat teollisuuden älykkäät kunnossapitopalvelut ja teollisuusnosturit. Nostureiden kehittämisessä ja valmistamisessa yhtiö edustaa saksalaista ABUS Crane Systems -yhtiötä, joka on johtava nosturivalmistaja monissa Euroopan maissa.

– Etävalvonta ja ennakoiva kunnossapito vähentävät huomattavasti kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia, Herola summaa.

 

Koneet voivat keskustella ilman ihmisten välistä kommunikointia.

 

 

Vikaantuminen havaitaan ennakkoon älykkään valvontajärjestelmän avulla. Näin pystytään välttymään yllättäviltä laiterikoilta ja tuotannon keskeytyksiltä.

Yhtenä uusimmista markkinoille tulleista älykkäistä nostureista on ABUControl-nosturi, joka nostaa suorituskyvyn, käyttäjäkokemuksen ja turvallisuuden kokonaan uudelle tasolle.

ABUControl-nosturissa on valmiina useita älykkäitä ominaisuuksia. Se tunnistaa rakennuksen muodot ja estää kuorman heilumisen. Nosturin kaikkia liikeratoja voidaan yksilöllisesti optimoida ja kahden nosturin yhteiskäytössä liikkeitä voidaan synkronoida täydellisesti. Langaton seuranta mahdollistaa nosturin helpon huollettavuuden. Helppokäyttöisen yhteyden kautta nosturin optimointi ja kunnossapidon toimenpiteet ovat nopeita ja kustannustehokkaita toteuttaa.

– Muunnamme myös jo olemassa olevia nostureita älykkäiksi riippumatta siitä, kuka nosturin on alun perin valmistanut. Näitä muutostöitä olemme tehneet kasvavassa määrin viime vuosina.

Mitattua tietoa

KP-ServicePartnerin nosturien hallinnan ydin on tehokas tietojärjestelmäkokonaisuus, joka huolehtii kunnossapidon toiminnanohjauksesta, kunnonvalvonnasta ja tiedonkeruusta. Asiantuntijat määrittelevät laitekohtaiset kunnonvalvontatiedot, joiden perusteella järjestelmän analytiikka tekee automaattista kunnonvalvontaa. Tuntemalla laitteen käyttöprofiilin huoltoajankohdat ja varaosien tarpeet tuotantoa pystytään tehostamaan entisestään.

Tietojärjestelmä kertoo nosturin mekaanisen ja sähköisen kunnon, käyttötunnit ja nosturin käyttökuormituksen. Kunnossapito ja elinkaarihallinta perustuvat jatkuvasti mitattaviin tietoihin. Jos jokin komponentti on vikaantumassa, järjestelmä antaa siitä ennakoivan ilmoituksen.

– Kunnossapitotieto siirtyy suoraan järjestelmästä toiseen ja huoltotilaus muodostuu automaattisesti. Koneet keskustelevat keskenään ilman ihmisten välistä kommunikointia, yrityksen kehityspäällikkö Aki Vuorinen kuvailee.

Yhteys älypuhelimella

Järjestelmä toimii nettiselaimella ja sitä on mahdollista käyttää myös mobiililaitteen avulla. Laitteen huoltohistoria ja kunnossapitotiedot ovat asiantuntijoiden käytettävissä suoraan nosturilla työskennellessä.

– Monipuolinen järjestelmä vastaa suoraan useimpiin kunnossapitotarpeisiin ja se on myös muokattavissa vastaamaan asiakkaidemme mahdollisia erikoistarpeita. Asiakkaat saavat käyttöönsä myös kaikki järjestelmän keräämät tiedot ja saavat niistä huomattavasti lisäarvoa oman liiketoimintansa johtamiseen, Vuorinen selventää.

 

You Might Also Like