Colliers International Finland auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa, määrittelemään tavoitteet sekä seuraamaan niiden toteutumista. Kuva Colliers International Finland.
Teknologia

Älykkäät palvelut mullistavat ylläpidon johtamisen

Kiinteistön ylläpidon johtamisen digitalisoiva Smart Building -konsepti optimoi rakennuksen käyttöolosuhteet. Älykäs järjestelmä parantaa huomattavasti myös energiatehokkuutta. 

Teksti Tuomas I. Lehtonen

Colliers International Finland Oy:n kiinteistöjohtamisen palveluiden johtaja Hanna Ingetin mukaan uusi Smart Building -palvelukonsepti tulee mullistamaan ylläpidon johtamisen ja kiinteistöjen käyttäjäkokemuksen. 

Ilman älykkäitä järjestelmiä kiinteistöjen asetukset tehdään aina sen hetkisen tilanteen mukaan. Vuosien aikana kerättyä historiatietoa ei hyödynnetä ammattimaisesti mahdollisten vikatilanteiden tai olosuhdepoikkeamien juurisyiden selvittämiseen eikä kiinteistön olosuhteiden optimointiin. 

Tuottaa analysoitua dataa 

Smart Building -palvelun avulla voidaan pureutua kiinteistöstä kerättyyn dataan. Näin löydetään viat ja poikkeamat, joita perinteisessä tarkastelussa ei välttämättä löydetä. Smart Building -palvelun automaattinen analytiikka vakioi kiinteistön toiminnanvarmistuksen. 

– Perinteisesti rakennuksen LVIS-järjestelmien asetuksissa on säätämisen varaa. Kun kiinteistön olosuhteet muuttuvat, asetukset eivät enää olekaan optimaaliset. Tämä voi tarkoittaa ylimääräistä rahanmenoa ja kiinteistön käyttöolosuhteiden muuttumista. Smart Building -palvelu tuottaa kiinteistöstä jatkuvasti analysoitua dataa, joten olosuhteiden muutoksiin voidaan reagoida heti. Tämä tuo säästöjä, parantaa kiinteistön tuottoa ja mahdollistaa tasalaatuiset sekä käyttäjäystävälliset olosuhteet. 

Colliers International Finland tarjoaa Smart Building -konseptia yrityksille, jotka haluavat viedä ylläpidon johtamisen uudelle tasolle. Konseptin avulla voidaan nostaa niin uuden kuin vanhankin rakennuksen tasoa. 

Ihmisen rooli korostuu 

– Digitalisaatio mullistaa kiinteistöjen ylläpidon, mutta ihmisellä on entistäkin tärkeämpi rooli datan ja analytiikan hyötyjen mahdollistajina. Älykkäät palvelut antavat kiinteistöpäällikölle tilaisuuden keskittyä ainoastaan kiinteistön ja sen käyttäjien kannalta kaikkein olennaisimpiin asioihin. Myös kiinteistöön liittyvät päätökset voidaan tehdä tutkittuun, todelliseen tietoon perustuen, Inget kertoo. 

Smart Building -konsepti on osa Colliersin älykkäitä palveluita. Palvelualustana toimii Colliers360, joka kokoaa yhteen kaikkien kiinteistöjärjestelmien ja -portaalien tuottamat tekniset ja taloudelliset raportit. Näin niiden tarkasteleminen ja hyödyntäminen päätöksenteon tukena on helppoa. 

Colliers International Finland Oy aloitti toimintansa tammikuussa, kun sen emoyhtiö Colliers International osti Ovenia Oy:n. Colliers tarjoaa asiakkailleen muun muassa kiinteistö- ja kauppakeskusjohtamisen palveluja, vuokrauspalveluja, kiinteistökehitystä, teknisiä palveluja sekä talouspalveluja. Yritys auttaa asiakkaitaan kehittämään liiketoimintaansa, määrittelemään tavoitteet sekä seuraamaan niiden toteutumista. Konsernin liikevaihto on 2,4 miljardia euroa ja se työllistää 13 000 työntekijää 69 eri maassa.

 

Älykkäät rakennukset 
  • Keräävät, analysoivat ja tallentavat dataa eri järjestelmistä. Ennakoivat huolto-tarpeet sekä paikantavat huoltokohteet itsenäisesti.
  •  Sopeuttavat LVIS-järjestelmien toiminnan sen hetkiseen tarpeeseen. Tuottavat ja varastoivat uusiutuvaa energiaa eri lähteistä sekä optimoivat sen käyttöä.
  •  Välittävät käyttäjille infonäyttöjen ja mobiilisovellusten avulla tietoa ja ohjeita sekä auttavat navigoimaan rakennuksessa.
  •  Voivat tulevaisuudessatunnistaa käyttötottumuksia, ennakoida tilanteita sekä hyödyntää dataa automaattiseen ohjaukseen.

 

 

 

You Might Also Like