Helvarin toimisto Espoon Keilaniemessä toimii helposti päivitettävänä testiympäristönä valaistuksen viimeisimmille innovaatioille. Kuva Helvar.
Teknologia

Älykäs valaistus on yksilöllinen

Valaistusjärjestelmät paitsi parantavat kiinteistön energiatehokkuutta ja käytettävyyttä, ne myös mukautuvat käyttäjien henkilökohtaisiin tarpeisiin. 

Teksti Tuomas Lehtonen

Aulan kirkas keinovalo herättää talvihämärässä työpaikalle tarponeen kuin kattoikkunasta tulviva alkukesän aamunkoi. Vireytyminen jatkuu päivänvaloa imitoivassa toimistovalaistuksessa. Ruokatauon lähestyessä valo taittuu pehmeämmäksi ja sen sävy muuttuu kylmästä lämpimämpään. Sydämen syke tasaantuu ja mieli sekä keho rentoututuvat. Tauon jälkeen valaistus säätyy jälleen virittämään mielen tehokkaaseen työskentelyyn, kunnes se iltaa kohden taas pehmenee.

Näin valaistuksella ohjataan päivän kulkua Helvar Oy:ssä. Älykkäisiin ja energiatehokkaihin valaistusratkaisuihin erikoistuneen yrityksen toimistotiloissa näkee, mihin nykyaikainen valaistusteknologia pystyy.

Helvarin myyntijohtaja Jukka Riikkulan mukaan älykkäiden valaistusjärjestelmien halutaan ensisijaisesti tuovan energiatehokkuutta ja kustannussäästöjä. Samalla pystytään kuitenkin tekemään sisätiloissa toimimisesta miellyttävämpää, tehokkaampaa, terveellisempää ja turvallisempaa.

– LED-valoilla saadaan aikaan merkittävää säästöä, mutta fiksulla ohjaustekniikalla niidenkin kulutus voidaan vielä puolittaa. Valoautomatiikalla voidaan esimerkiksi säädellä valaistuksen tehoa sen mukaan, miten luonnonvaloa on saatavissa, Riikkula sanoo.

Automatisoitu valaistus

Helvarin kehittämiä valaistusratkaisuja hyödynnetään muun muassa toimisto-ja teollisuusrakennuksissa sekä kouluissa ja terveydenhuoltosektorilla. Käyttökohteesta riippumatta älykkään valaistuksen suunnittelussa huomioidaan monet muuttujat, kuten ihmisten luonnollinen vuorokausirytmi, tilojen monipuolinen käyttö sekä käyttäjien henkilökohtaiset tarpeet ja toiveet.

– Ikä sekä henkilökohtaiset ominaisuudet ja mieltymykset vaikuttavat ihmisten valontarpeeseen. Esimerkiksi vanhemmat ihmiset tarvitsevat nuoriin verrattuna moninkertaisen valotehon. Jokaisen työntekijän työpisteen valaistus tulisikin optimoida hänen henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti, Riikkula kertoo.

Valaistusautomatiikan muokkausta varten on kehitetty omat ohjelmistonsa, joita voidaan käyttää tietokoneella, mobiililaitteilla tai erillisellä käyttöpaneelilla. Järjestelmään voidaan liittää etäohjausmahdollisuus, jolloin ohjelmointi tapahtuu suojatun internetyhteyden kautta. Perusmuutosten tekeminen valaistuohjaukseen on yhtä helppoa tehdä kuin radiokanavan tallentaminen, mutta isommat ryhmittelymuutokset vaativat jo ohjelmointitaitoja.

– Käyttäjät eivät kiinnitä valaistukseen mitään huomiota, jos automatiikan säädöt on tehty oikein. Järjestelmissä on kuitenkin myös manuaaliohjausmahdollisuus, jota voidaan käyttää työpisteisiin sijoitetuista käyttöpaneeleista. Esimerkiksi sairaalassa automaattiohjauksen ohittamiselle voi olla tarvetta, jos tilassa tehdään tavanomaisesta poikkeava hoitotoimenpide.

Apuna navigoinnissa

Kehittyneimmissä valaistusjärjestelmissä anturoidut ja liiketunnistimilla varustetut valaisimet keskustelevat keskenään Bluetooth-verkon välityksellä. Valaistusjärjestelmiä voidaan käyttää myös datan keräämiseen. Ne voivat muun muassa laskea tilojen käyttöasteita.

– Valaistusjärjestelmä osaa ennustaa tilojen käyttöä ihmisten aikaisemman toiminnan perusteella. Siksi valot voivat syttyä huoneeseen ennen kuin huoneen ovi avataan. Tulevaisuudessa valaistusjärjestelmät oppivat mukautumaan tilojen käytössä tapahtuviin muutoksiin ja valaistusta aletaan hyödyntää esimerkiksi kiinteistönavigoinnin apuvälineinä, Riikkula arvioi.

Helvar on suomalainen 1920-luvulla perustettu perheyritys, joka on erikoistunut 1960-luvulta lähtien valaistusjärjestelmien kehittämiseen ja valmistamiseen. Helvarilla on toimipisteet Suomessa,Englannissa ja Ruotsissa, mutta yhteistyökumppaneiden kautta yrityksellä on toimintaa kaikkialla maailmassa Yhdysvaltoja lukuunottamatta.

Älykkään valaistuksen hyödyt

  • Automatisoitavissa tilan käyttötarpeen, vuorokaudenajan ja käyttäjien henkilökohtaisten tarpeiden sekä mieltymysten mukaisesti.
  • Parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja tulevaisuudessa tunnistaa tilojen käyttötavat.
  • Voidaan toteuttaa langattomasti, mikä helpottaa asennusta saneerauskohteissa ja mahdollistaa valaistuksen laajennettavuuden.

Saatat myös pitää