Tarkkaa ja tehokasta sisävesirakentamista

Tarkkaa ja tehokasta sisävesirakentamista

VMSV:n operatiivinen johtaja Jorma Tuovinen kertoo Kuopion sataman laajennuksen olevan täydessä vauhdissa, mutta urakka jatkuu vielä.

Tarkkaa ja tehokasta sisävesirakentamista

Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy on yksi sisävesirakentamisen kärkiyrityksistä Suomessa. Korkealaatuisen työn takeena on pitkä kokemus alalta.

Teksti Jarmo Seppälä  Kuva Kai Jäderholm

Vesistörakentaminen on vaativaa työtä. Kohteet ovat usein varsin monimutkaisia ja niissä pitää saada verrattain nopeasti aikaan laatutyötä, minkä lisäksi ympäröivä luonto pitää ottaa huomioon niin rakentamisen aikana kuin lopputuloksessa.

– Meillä tuhansien järvien maassa ollaan aika herkkiä vesistörakentamiseen liittyvissä asioissa, mikä tietysti on ihan oikein. Otamme aina luontoarvot huomioon, ja esimerkiksi kanavien kunnostuksen lopputuloksena on myös entistä parempi ympäristö. Työn on oltava alusta loppuun kestävää ja vastuullista, Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n operatiivinen johtaja Jorma Tuovinen kertoo.

Alansa kärkijoukkoa

Sisävesirakentamisessa, eli esimerkiksi vesistöjen alituksissa, ruoppauksissa sekä kanavien kunnostuksissa Varpaisjärven Maansiirto ja Vesitekniikka Oy, eli VMSV, kuuluu suomalaisten rakennusyritysten kirkkaaseen kärkijoukkoon. Lisäksi yritys vastaa Alva-yhtiöt Oy:n vesihuollon kunnossapitotöistä.

Yksi VMSV:n vahvuuksista on sen joustavuus. Yritys on tarpeeksi suuri vaativiin ja isoihin työkohteisiin, mutta kuitenkin helposti lähestyttävä ja palvelultaan ketterä. Yrityksen asiakkaina on julkisen sektorin lisäksi isoja rakennusliikkeitä, kuten Meritaito Oy, Destia Oy ja Kreate Oy.

Rakentamisessa laatu on tärkeä tekijä. VMSV:llä se syntyy tinkimättömästä työnjäljestä, parhaiden tekijöiden palkkaamisesta, erikoisosaamisesta ja nykyaikaisesta tavasta toimia.

– Olemme rehti ja reilu työnantaja, ja henkilöstömme on pysyvää jatkuvan vaihtuvuuden sijaan. Meillä on kokeneita mutta myös nuorempia huippuosaajia ja paljon alan erikoisosaamista, Tuovinen kiteyttää.

Nykyaikaista kalustoa

Tuovisen mukaan yritys tekee tärkeitä investointeja vuosittain, joten alan uusinta ja tehokkainta kalustoa on paljon käytössä. Tämä on yksi yrityksen merkittävimmistä kilpailutekijöistä.

Vaativissa ja vaihtelevissa kohteissa konekaluston onkin oltava alan parasta. VMSV:n kalustosta löytyy muun muassa muunneltava kolmelohkoinen ruoppauslautta sekä useita pitkäpuomisia kaivukoneita. Uusimpia hankintoja ovat kaksi massaproomua, vastavalmistunut ruoppauslautta sekä kaivukoneeseen asennettu telaponttoonialavaunu.

Kaivukoneisiin asennetut 3D-koneohjausjärjestelmät ovat modernille maa- ja vesirakentajalle välttämättömiä. Niiden avulla työkohteen 3D-maastomallit ja vaikkapa rakennettavien putkilinjojen suunnitelmat saadaan näkyviin suoraan kaivukoneen näyttöpäätteelle. Erityisen kätevää tämä on ruoppaustöissä, kun vesi sameutuu eikä pohjaa näe.

Erilaisten koneohjausjärjestelmien ansiosta mittaamistyö maarakennustyömailla onkin helpottunut ja työn edistymisen seuraaminen reaaliajassa on tullut mahdolliseksi.

VMSV:n pitkäaikainen tavoite on ohjata kestävän ympäristön rakentamisen kautta koko maata kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Tämä ilmenee kaikessa yrityksen toiminnassa, jota ohjaa kestävyys ja vastuullisuus. Vesi- ja maarakentaminen toteutetaan luontoa kunnioittaen sekä alan parhaita osaajia työllistäen ja kouluttaen.

kynaHarm

VMSV:llä on ollut merkittävä osuus Kimolan kanavan vesirakennusurakassa. Kuva VMSV.

Kohteina kanavia, satamia sekä putkistolinjoja

VARPAISJÄRVEN Maansiirto ja Vesitekniikka Oy:n viimeisimpiin työkohteisiin kuuluvat Kimolan kanavan ja Kuopion sataman urakat sekä Lievestuoreen siirtoviemärilinjan vesistöalitus.

Yrityksen työstämä osuus Kymijoen vesistössä sijaitsevan Kimolan kanavan vesirakennusurakasta on piakkoin valmistumassa. VMSV:n osuuteen työstä on kuulunut neljä kilometriä pitkän kanavan ruoppaus, massanleikkaukset sekä rantojen eroosiosuojauksen rakentaminen molemminpuolisella louheverhoilulla.

VMSV on mukana yhtenä pääurakoitsijan aliurakoitsijoista myös Kuopion satamassa käynnissä olevan laajennuksen esirakentamisessa. Satamassa on tehty ruoppausta, ruoppausmassojen kuljetusta, louheen ajoa ja pohjien rakentamista, ja työt jatkuvat edelleen.

Jyväskylässä VMSV osallistui Pisara Lievestuoreen siirtolinja -hankkeeseen rakentamalla noin 6,5 kilometrin pituudelta viemäriputkea Päijänteen pohjaan. Vesihuoltolinjojen rakentamisesta yrityksellä onkin kertynyt jo ennalta vuosikymmenien vankka kokemus.