Talous kasvuun omilla päätöksillä 

Talous kasvuun omilla päätöksillä 

newspool

Talous kasvuun omilla päätöksillä

Teksti Jorma Turunen  Kuva Juha Arvid Helminen

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN vienti piristyi viime vuonna ja tilauskantaa nostivat erityisesti suuret laivatilaukset. Myös Suomen muu talous on hyvässä vedossa. Viime aikojen positiivisesta kehityksestä saamme tosin kiittää etupäässä maailmanmarkkinoiden vetoapua. Noususuhdanteessa myyntihinnat ovat myös kohonneet ja kasvattaneet liikevaihtolukuja.

SUOMESTA on pitkä matka maailmanmarkkinoille, ja tuotteiden on oltava huippuluokkaa, jotta takamatka saadaan kompensoitua. Kilpailukykyä tarvitaan erityisesti silloin, kun globaali talous kääntyy laskuun.

DIGITALISAATIO, tekoäly ja robotisaatio mullistavat jo nyt markkinoita kiihtyvällä tahdilla. Samaa tuotetta tai palvelua ei voi myydä vuodesta toiseen, vaan tarvitaan jatkuvaa kehittämistä ja uusia innovaatioita. Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä tähän pystyviä menestystarinoita löytyy ilahduttavan paljon.

HYVÄTKÄÄN yritykset eivät kuitenkaan pitkään pysy kilpailukykyisinä ilman, että niiden toimintaympäristö on kilpailukykyinen. Teollisuuden suuryritysten tuotanto Suomessa on kymmenen viime vuoden aikana vähentynyt selvästi. Kyse ei ole luovasta tuhosta, vaan yritykset ovat kasvattaneet toimintaansa muissa maissa.

HYVÄTKÄÄN YRITYKSET eivät kuitenkaan pitkään pysy kilpailukykyisinä ilman, että niiden toimintaympäristö on kilpailukykyinen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN kilpailukyvystä täytyy huolehtia pitkäjänteisesti ja suhdanteista riippumatta. Suomessa esimerkiksi alueellisiin osaamisverkostoihin voi kuulua erikokoisia yrityksiä, yliopistoja, korkeakouluja ja ammatillisia oppilaitoksia.

Näiden verkostojen julkinen tukeminen on erittäin hyödyllistä kaikkien toimijoiden kannalta. Kilpailijamaissamme yritykset saavat selvästi enemmän julkista tki-tukea. Tki-rahoituksen lisäksi verotus on keskeinen kilpailukyvyn osa ja sitä tulisi kehittää suunnitelmallisesti. Muun muassa investointien ja sukupolvenvaihdosten edellytyksiä olisi parannettava.

TOIMINTAYMPÄRISTÖN kannalta tärkeitä ovat myös osaajien saatavuus, työrauha ja työn hinta. Poliittiset, maan hallitusta vastaan suunnatut lakot ovat Suomessa valitettavan yleisiä. Osaavan työvoiman saatavuutta ulkomailta tulisi niin ikään parantaa.

HUIPPULUOKAN tuotteiden ja palveluiden vienti rahoittaa maamme hyvinvoinnin. Tarvitaan määrätietoisia päätöksiä, joilla turvataan vientisektorin menestys globaaleista suhdanteista huolimatta. Kasvu voidaan tehdä myös itse.

Kirjoittaja on Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja