Sote-palvelut yhdestä kanavasta

Sote-palvelut yhdestä kanavasta

newspool

SoteDigin kehitysjohtaja Päivi Hokkanen ja hankejohtaja Hanna Nordlund vakuuttavat sähköisen Omaolon tekevän palvelukokonaisuuksista entistä ehyempiä.

Sote-palvelut yhdestä kanavasta

Sosiaali- ja terveyspalveluille ollaan rakentamassa yhteistä, valtakunnallista asiointikanavaa, jonka kautta asukkaat saavat helposti ja luotettavasti ohjauksen oikean hoidon tai tuen piiriin.

Teksti Liisa Joensuu  Kuva Joona Raevuori

Digitalisaatio on rantautunut myös julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Jokaiselle Suomen asukkaalle tarkoitetun Omaolon tavoitteena on tarjota sote-palveluita verkossa yhdestä osoitteesta, yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti. Omaolon oire- ja palveluarvion avulla asukkaat voivat arvioida tarvettaan hoitoon tai apuun kaikkina vuorokaudenaikoina ja jonottamatta.

–  Mikäli asukas ei voi käyttää nettiä, Omaolon rinnalla toimivat edelleen muutkin yhteydenottotavat. Sitä mukaa kun asukkaat siirtyvät digipalveluun, vastaanotoilla on paremmin aikaa asiakkaille ja puhelinpalveluissa vähemmän ruuhkaa, arvioi Omaolon kehittämisestä vastaavan SoteDigi Oy:n kehitysjohtaja Päivi Hokkanen.

Terveyspalveluja kaipaava asukas voi tehdä netissä oirearvion. Asiakas vastaa annettuihin kysymyksiin ja saa vastaustensa perusteella esimerkiksi kotihoito-ohjeen, terveysalan ammattilaisen kirjoittaman reseptin tai kehotuksen hakeutua lääkärin vastaanotolle. Järjestelmä ohjaa vastausten perusteella oikealle asiantuntijalle.

–  Esimerkiksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on jo mahdollista tehdä Omaolo-palvelussa myös ajanvaraus. Tämän lisäksi myös liitteiden lähettäminen on mahdollista. Potilaan tullessa vastaanotolle lääkärillä on valmiina lähtötiedot sekä esimerkiksi kuva potilaan ihottumasta. Tällä kaikella säästetään niin potilaan kuin ammattilaisten aikaa, ja potilaan pompottelu luukulta toiselle voidaan minimoida, hankejohtaja Hanna Nordlund kertoo.

INTEGRAATION avulla asiakkaat saavat nopean ja saumattoman hoitoketjun.

Palvelu kasvaa nopeasti

Omaolo on käytössä jo usealla paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Palvelu osaa neuvoa, miten asukkaan tulee edetä, jos hän kärsii hengitystietulehduksesta, virtsatietulehduksesta tai alaselkäkivuista esimerkiksi vamman seurauksena.

– Nämä kolme oireistoa kattavat ison osan perusterveydenhuollon yhteydenottosyistä. Peräti 25–30 prosenttia kaikista yhteydenotoista koskee hengitystieinfektioita. Tänä keväänä Omaolo-palvelu kasvaa tunnistamaan 15 erilaista oireistoa, Nordlund toteaa.

– Käytännössä järjestelmä ei ole koskaan valmis, vaan kehittyy käyttäjien ja ammattilaisten tarpeiden mukaan, Hokkanen kertoo.

Vaikka Omaolo on pitkälle kehitetty tekninen järjestelmä, suositukset ja hoito-ohjeet ovat henkilökohtaisia. Niillä on toki yhteisesti sovitut kriteerit, ja ne perustuvat ajantasaiseen tutkimukseen sekä käypä hoito -suosituksiin. Erikoislääkäriyhdistuksen kanssa laaditut suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Omaolon terveysasiantuntijana toimii käypä hoito  -suosituksista ja kansallisesta Terveyskirjastosta vastaava Kustannus Oy Duodecim. Omaolo-palvelusta pääsee myös Terveyskirjastoon saamaan lisätietoa.

Sosiaalipalvelujen tarpeessa oleva tekee Omaolossa palveluarvion. Henkilö saa vastaustensa perusteella toimintasuosituksen ja ohjauksen jatkopalveluihin. Toistaiseksi järjestelmässä on mahdollista arvioida kolmea aihepiiriä: henkilökohtaisen avun tarvetta, omaishoitotilannetta sekä avun tarvetta liikkumiseen kodin ulkopuolella.

Järjestelmät yhdistyvät

–  Omaolo on rakennettu turvalliseksi ja luotettavaksi palveluksi, jolla on tiukat laatujärjestelmät, Hokkanen vakuuttaa.

Yksi palvelun hyviä puolia on, että asukas pääsee sote-palveluihin juuri siellä, missä sattuu olemaan – vaikkapa kotisohvalta tai kesämökiltä. Koska kaikki kertaalleen järjestelmään tallennettu tieto on käytettävissä kaikkialla Suomessa, mökkipaikkakunnan terveydenhuolto ja potilaan oma terveysasema ovat potilaan terveystiedoista yhtälailla ajan tasalla.

Omaolo

  • Sähköinen sosiaali- ja terveydenhuollon kanava, jonka kautta voi arvioida omaa hoidon tai palvelun tarvettaan.
  • Omaolo-palvelua käyttää tällä hetkellä 14 kuntaa ja sairaanhoitopiiriä.
  • Omaolo on SoteDigi Oy:n ensimmäinen asukkaiden käytössä oleva, digitaalinen palvelu.
  • SoteDigi on lokakuussa 2017 perustettu valtion omistama kehitysyhtiö, joka edistää sosiaali- ja terveys- palvelujen digitalisaatiota.
  • www.omaolo.fi