Rinnallakulkijan tuella ehyempään elämään

Rinnallakulkijan tuella ehyempään elämään

Viestintäjohtaja Johanna Norrena ja lähiesimies Jonna Wejberg kertovat, että Arjessa Oy suosii työtavoissaan lämpimän kohtaamisen kulttuuria ja yksiköissään kodikasta hirsirakentamista.

Rinnallakulkijan tuella ehyempään elämään

Yhden ihmisen auttaminen tänään vie meidät kaikki parempaan huomiseen. Tällä ajatuksella yksilöitä ja perheitä tuetaan ja autetaan vaikeissa elämänvaiheissa.

Teksti Liisa Joensuu  Kuva Teemu Heikkilä

Kun elämässä on ongelmia, joiden ratkaisemiseen omat keinot eivät riitä, on hyvä antaa ammattilaisten ottaa koppi tilanteesta.

Arjessa Oy on ammattimainen rinnallakulkija, joka tarjoaa sosiaali- ja hoivapalvelua eri puolilla Suomea. Sen tilaaja-asiakkaita ovat kunnat ja loppuasiakkaina mitä moninaisimmat suomalaiset eri elämäntilanteissa: lapset, nuoret ja perheet, ikäihmiset, vammaiset ja maahanmuuttajat. He kaikki saavat laadukasta ja räätälöityä tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti, olivatpa kyseessä esimerkiksi  mielenterveys- tai päihdeongelmat tai lapsia koettelevat perhetilanteet.

–  Lähtökohtana on lämpimän kohtaamisen kulttuuri. Näemme tapauksen sijaan ihmisen ja sitoudumme tarjoamaan hänelle laadukasta, ammattimaista apua. Miellämme vastuullisuutemme asiakastyön laadun kautta. Laatu tarkoittaa ennen kaikkea asiakkaan kokemaa laatua, jonka tasoa pidämme yllä esimerkiksi asiakkaille ja henkilökunnalle tehtävien toistuvien kyselyjen avulla. Vastuullisuutta on luonnollisesti myös se, että noudatamme lakeja ja muita ohjeistuksia ja pidämme aina sen, minkä olemme kunta-asiakkaalle luvanneet, viestintäjohtaja Johanna Norrena selvittää yrityksen toiminnan ja yritysvastuun lähtökohtia.

LÄHTÖKOHTANA on lämpimän kohtaamisen kulttuuri.

Hyvät tulokset innostavat

Arjessa tarjoaa avopalvelua ja laitospalvelua. Yksi esimerkki toiminnasta on Nummelassa sijaitseva Niittypolun perhekuntoutusyksikkö. Kodikkaat hirsirakennukset kätkevät sisäänsä miellyttävät ja rauhalliset tilat sekä monia kannustavia tarinoita. Tänne saapuvat lapset ja perheet, jotka kotikunnan sosiaalitoimi on ohjannut saamaan monipuolista tukea. Perheet muuttavat perhekuntoutukseen keskimäärin puoleksi vuodeksi, ja heille räätälöidään oma palvelupaketti.

–  Paketti on laaja ja sisältää perheterapiaa, päihdekeskusteluja ja arkista tekemistä ruuanlaittoineen ja siivouksineen. Perhekuntoutus on viimeisiä tukitoimia lastensuojelun avohuollossa. Tarkoitus on auttaa aikuisia vahvistumaan vanhemmuudessaan, jotta vältettäisiin lapsen sijoitus laitokseen, perhekuntoutuksesta vastaava lähiesimies Jonna Wejberg kertoo.

Wejberg kertoo työn olevan vaativaa ja vastuullista, mutta antoisaa, sillä se antaa jatkuvasti hyviä tuloksia. Perheiden elämänhallinta ja laatu paranevat yhteistyössä ammattilaisten kanssa, ja parhaassa tapauksessa lastensuojelun asiakkuus on voitu perhekuntoutuksen jälkeen lopettaa.

Arjessa Oy tuntee vastuunsa myös työnantajana. Se kuuntelee henkilöstöä herkällä korvalla ja pitää huolta sen hyvinvoinnista. Avoin ja läpinäkyvä yrityskulttuuri kannustaa kertomaan omista ajatuksista ja mielipiteistä aktiivisesti.