Resurssit tehokkaaseen käyttöön

Resurssit tehokkaaseen käyttöön

Rakennusalalla ympäristövaikutusten minimoinnilla on valtava merkitys. Arkeen jalkautettujen liiketoimintaperiaatteiden ja hyvän suunnittelun avulla vastuullinen rakentaminen on tätä päivää.

Teksti Suvi Huttunen

Peab lanseerasi viime syksynä uudet liiketoimintaperiaatteensa. Niiden ydin, Rakennamme kunnolla – kannamme vastuumme, kiteyttää hyvin sen, mitä pohjoismainen yhteiskuntarakentaja haluaa olla tänä päivänä ja tulevaisuudessa.

– Liiketoimintaperiaatteet on johdettu yrityksen arvoista, jotka tulevat Peabin perustajilta. Kokonaisvastuun kantaminen lähtee aivan Peabin alkujuurilta ja nyt nuo arvot on saatu oikeasti elämään koko toiminnassa, Peab Oy:n toimitusjohtaja Mika Katajisto kertoo.

Peabin arvot ovat luotettavuus,henkilökohtaisuus, käytännönläheisyys ja kehittyminen. Kaiken toiminnan täytyy peilautua näistä arvoista. Tavoitteena on olla rakennusalan paras työpaikka, saada tyytyväisimmät asiakkaat ja olla kannattavin yritys.

Ympäristöasiat korostuvat

Yksi osa liiketoimintaperiaatteita on ympäristöstä huolehtiminen. Rakennusalalla käytetään paljon materiaaleja ja niiden valmistukseen kuluu paljon energiaa. Myös kuljetuksia on paljon ja jätettä syntyy runsaasti. Näihin kaikkiin pystytään onneksi vaikuttamaan, ja Peabin yksi strateginen kehitysalue onkin energiankulutuksen vähentäminen ja materiaalinhallinta.

– Resurssien tehokas käyttö on tärkeää. Pyrimme siihen, että työmailla syntyy mahdollisimman vähän hukkamateriaalia ja vältämme terveydelle haitallisia aineita. Työmaat ovat energiasyöppöjä, ja siksi kaikki työmaillamme käytettävä sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä, Katajisto sanoo.

Sähköä rakennustyömailla kuluu pakostakin paljon, sillä rakennukset on esimerkiksi saatava rakenteistaan kuiviksi. Peabin työmailla energiankäyttöä on saatu kuitenkin vähenemään hyvällä suunnittelulla, ja muun muassa työmaavalaistus toteutetaan energiatehokkaalla LED-tekniikalla.

Myös jätteiden kohdalla on tapahtunut paljon edistystä. Tällä hetkellä 92 prosenttia työmaiden rakennusjätteestä pystytään hyödyntämään ja joissakin rakennusten purkuhankkeissa on päästy jopa 95 prosentin kierrätystasoon.

– Työmailla syntyy erityisesti paljon muovijätettä. Lajittelemme ja kierrätämme sen tarkasti.

Ympäristöstä huolehtiminen näkyy myös Peabin toimistoilla. Esimerkiksi Helsingin Pitäjänmäessä sijaitseva Ultimes Business Garden –toimistorakennus on saanut korkeimman mahdollisen LEED-serfitioinnin, LEED Platinumin. Peabin ensimmäinen Business Garden -konseptin mukainen toimistorakennus Moveres oli Pohjoismaiden ensimmäinen LEED-sertifioitu toimistorakennus. Myös koko Peabin ympäristöjärjestelmä on sertifioitu uusimman standardin mukaan, samoin kuin Peabin toimintajärjestelmä ja työturvallisuus. Vaikka toiminta on serti oitu, se edellyttää Katajiston mukaan kuitenkin jatkuvaa kehittämistä, mihin Peabilla ollaan valmiita myös panostamaan.

Jotta liiketoimintaperiaatteet näkyvät myös käytännössä, täytyy koko henkilöstön ymmärtää ne ja toteuttaa niitä jokapäiväisessä työssään. Siksi Peab haluaakin olla rakennusalan paras työpaikka, sillä motivoituneet työntekijät vievät asioita eteenpäin. Katajisto uskoo, että henkilöstön avulla yritys voi vaikuttaa oikeastaan kaikkeen kestävän kehityksen alueella.

Turvallisuudesta ei voi tinkiä

Toinen vastuullisuuden osa-alue, jonka merkitys korostuu rakennusalalla, on työolot ja työturvallisuus. Riski onnettomuuksille on olemassa koko ajan eikä turvallisuudesta voi tinkiä hetkeksikään.

– Olemme sitoutuneet Nolla tapaturmaa 2020 –projektiin eli tavoitteena on, ettei työmaillamme tapahtuisi yhtään onnettomuutta. Onneksi suurin osa työmaiden tapaturmista on pieniä ja lieviä, mutta asennetyötä pitää jatkaa edelleen. Jokainen tapaturma ja onnettomuus on liikaa, Katajisto painottaa.

Työmailla olosuhteet ovat usein vaativat työn fyysisyyden ja sääolosuhteiden vuoksi. Siksi olosuhteiden on oltava parhaat mahdolliset. Peabilla on tehty päätös, että työmailla tulee kiertämään säännöllisesti ergonomiavalmentaja, joka korjaa muun muassa työasentoja, jotta raskas työ ei aiheuttaisi turhia loukkaantumisia tai vammoja. Työoloja kehitetään myös toimistoissa. Peabin Pitäjänmäen toimistolla on esimerkiksi työskentelyyn useita erilaisia tiloja ja kohtaamispaikkoja. Niiden avulla etsitään toimivia ratkaisuja siihen, miten työtä tulevaisuudessa tehdään.

Peabin ympäristötavoitteet

  • Vuonna 2030 terveydelle ja ympäristölle vaarallisista aineista on luovuttu.
  • Vuonna 2040 toiminnan materiaalitehokkuus on 100 prosenttia.
  • Vuonna 2045 yritys on täysin ilmastoneutraali.