Ravintovalmisteet tukevat hyvän elämän jatkumista

Ravintovalmisteet tukevat hyvän elämän jatkumista

Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös Alzheimerin tauti tulee yleistymään. Muistisaurauksien vaikutuksia voi ennaltaehkäistä terveellisellä ruokavaliolla ja aktiivisilla elintavoilla. Myös kliinisistä täydennysravintovalmisteista voi olla apua, mutta niitä käytetään lääkärin ohjauksessa.

Ravintovalmisteet tukevat hyvän elämän jatkumista

Terveellinen, ruokavalio ja hyvät elintavat vaikuttavat hyvinvointiin koko elämän ajan. Ruoan ravintosisällöllä on iso merkitys vajaaravitsemuksesta kärsiville. 

Teksti Ritva-Liisa Sannemann Kuva Shutterstock

Ravitsemushoito on yksi työkalu sairauksien hoidossa. Danone-konserniin kuuluva Nutricia ja sen tutkimuskeskus kehittävät kliinisiä ravintovalmisteita useiden sairauksien ruokavaliohoitoon. 

Suomeen perustettiin Nutricia Medical Oy vuonna 1985. Ravintovalmisteista löytyi pian tukea terveydenhuollon ammattilaisten hoitokäytäntöihin.

– Kliiniset ravintovalmisteet ovat osa monien sairauksien ruokavaliohoitoa. Ne on tarkoitettu joko osittaiseksi tai tarvittaessa jopa ainoaksi ravinnoksi sellaisille potilaille, jotka eivät pysty hyödyntämään ruoasta saatavia ravintoaineita tai eivät pysty syömään tarvittavaa määrää tavallista ruokaa, selventää ravitsemusasiantuntija Carina Kronberg-Kippilä Nutricia Medical Oy:stä.

Sairaudet itsessään lisäävät sekä energian että ravintoaineiden tarvetta, jolloin täydennysravintovalmisteista voi olla potilaalle apua. Kliinisiä ravintovalmisteita myydään apteekeissa, joista kannattaa myös kysyä tarkempia ohjeita ja neuvoja valmisteiden käyttöön. Valmisteita käytetään lääkärin tai terveydenhuollon antamassa ohjauksessa. Kliinisten ravintovalmisteiden on täytettävä kunkin sairauden ravitsemukselliset vaatimukset. 

Tutkimus tiedon pohjana  

Nutricia Medicalin maailmanlaajuiseen tutkimusverkostoon kuuluu useita tutkimuslaitoksia, yliopistoja sekä sairaaloita. Kliinisten ravintovalmisteiden tuotekehitys pohjautuu tieteelliseen tutkimusnäyttöön, ja tutkimukset ovatkin lisänneet ymmärrystä ravitsemushoidon merkityksestä eri sairauksien hoidossa.

Viime vuosien tärkeimpiin innovaatioihin lukeutuu kliininen ravintovalmiste, joka on kehitetty varhaisen Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon.

– Alzheimerin tautiin ei ole vielä tänä päivänä parantavaa hoitoa, mutta varhainen diagnoosi on joka tapauksessa tärkeää. Diagnoosin saamisen jälkeen sairauteen voidaan tarjota optimaalista kliinistä hoitoa, Kronberg-Kippilä toteaa.

Ikääntyneen väestön määrän kasvaessa myös Alzheimerin tauti tulee yleistymään. Kun tautiin sairastunut henkilö saadaan oikea-aikaisesti tarvittavan hoidon piiriin, on mahdollista säilyttää toimintakyky ja hyvän elämän jatkuminen kotona huomattavasti pidempään. Viimeisimmät kliiniset tutkimukset osoittavat ravitsemustuen merkityksen varhaisessa Alzheimerin taudissa. 

kynaHarm

Muistisairauden etenemistä voi hillitä nykyaikaisin hoitokeinoin.

Varhainen muistisairausdiagnoosi on tärkeä

OMESSA noin 400 000 henkilöä kärsii tiedonkäsittelyn haasteista. Heistä puolella ongelmat ovat lieviä, ja puolella on todettu jokin dementiatasoinen muistisairaus. Yleisimmin se on Alzheimerin tauti.

Tiedonkäsittelyyn liittyvät haasteet yleistyvät iän karttumisen myötä. Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista, ja yli 80-vuotiaista haasteita on jo kahdella kolmasosalla. 

– Muistisairauksien esiintyvyys on Suomessa samaa tasoa kuin muissa länsimaissa. Etunamme ovat hyvä tietämys, seulonta ja hoitopolut, jotka auttavat pääsemään varhaiseen diagnoosiin, sanoo Helsingin yliopiston muistisairauksien professori, neurologian erikoislääkäri Anne Koivisto.

Koivisto korostaa varhaisen diagnoosin tärkeyttä, koska silloin muistisairauden etenemistä voi hillitä nykyisin hoitokeinoin, johon kuuluvat elintapaohjaus, tasapainoinen ravinto ja lääkkeet. Ne eivät tietenkään paranna itse tautia, mutta tukevat arjen toimintakykyä. 

Koivisto viittaa uuteen tutkijalähtöiseen ja EU:n rahoittamaan LipiDiDiet-tutkimukseen, jossa mukana on ollut Itä-Suomen yliopisto.

Kolmivuotisseurannassa todettiin, että varhaisen Alzheimerin taudin hoitoon suunniteltu kliininen ravintovalmiste hidasti muistin ja päivittäisten toimintojen heikentymistä, sairauden etenemistä sekä aivojen kokonaistilavuuden pienenemistä.

Lue LipiDiDiet-tutkimuksesta: www.uef.fi/fi