Ratkaisuja ilmaston hyväksi

Ratkaisuja ilmaston hyväksi

Helsingin kaupunki aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää kaupunkilaisten ja yritysten osallistumista, ja siksi ilmastoystävällinen arki halutaan tehdä helpoksi.

Teksti Anna Gustafsson

llmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys, jossa johtavien kaupunkien pitää olla taistelun eturintamassa. Konkreettiset ratkaisut tapahtuvat kaupungeissa.

Näin kuvaa ilmastokysymystä Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori. Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi pormestarin esittelemän ilmasto-ohjelman ennen joulua. Nyt Helsingin kaupunki on sitoutunut toimiin saavuttaakseen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. 

Kun Hiilineutraali Helsinki 2035 –tavoite saavutetaan, Helsingin alueella eläminen, yrittäminen ja liikenne eivät aiheuta ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Vapaavuori myöntää, että moni arkinen asumiseen ja liikkumiseen liittyvä asia joudutaan tekemään jatkossa toisin. Mutta Vapaavuori näkee ilmastotavoitteen myös mahdollisuutena kaupungin kehittämisen kannalta. 

–  Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, mutta samalla se on myös mahdollisuus tehdä monia asioita fiksummin ja rakentaa Helsingistä maailman toimivin kaupunki, Vapaavuori sanoo. 

Lisää energiatehokkuutta

Suurin osa Helsingin päästöistä syntyy rakennusten lämmityksestä. Jotta Helsinki saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa määräajassa, pitää rakennusten kuluttaa vuonna 2035 noin 20 prosenttia vähemmän sähköä ja lämpöä kuin nyt. Väkiluvun kasvaessa myös rakennusten määrä kasvaa, eli haastetta riittää. 

–  Uudet asuinalueet tulee jo nyt suunnitella hiilineutraaleiksi, mutta tämä ei yksin riitä. Suurin päästövähennyspotentiaali on olemassa olevassa rakennuskannassa.

Helsingin kaupunki etsii parhaillaan tapoja kannustaa taloyhtiöitä parantamaan energiatehokkuutta ja lisäämään uusiutuvaa energiaa peruskorjausten yhteydessä. 

Energiantuotannossa Helsingin haasteena on kivihiili, jonka käytön kieltoa valtio suunnittelee vuoteen 2029 mennessä. Energiayhtiö Helen on jo lisännyt uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossaan. Tavoitteena on, että vuonna 2025 jo neljännes Helenin tuottamasta energiasta tulee uusiutuvista lähteistä ja kivihiilen käyttö puolittuu. 

Liikenteen uudet ratkaisut

Liikenteestä syntyy tällä hetkellä neljäsosa Helsingin päästöistä. Liikenteen päästöjä pitäisi vähentää 70 prosenttia verrattuna vuoden 2005 tasoon, jotta hiilineutraaliustavoitteeseen päästään. Vapaavuori on optimistinen liikenteen päästöjen nopeastakin vähenemisestä.

–  Helsinkiin kehitetään kestä- viin liikkumismuotoihin perustuvaa liikennejärjestelmää. Haluamme tehdä kaupungista houkuttelevan kokeilualustan yrityksille, jotka kehittävät uusia palveluita liikenteen sujuvoittamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.

Vapaavuori ei sulje pois ruuhkamaksujakaan osana koko Helsingin seutua koskevaa tavoitetta, mutta toteaa asian vaativan vielä selvitystä ja mahdollisia kokeiluja. Vähäpäästöisille autoille voitaisiin antaa vapautuksia ruuhkamaksuista. 

 


 

Olli Salmenrannan taloyhtiössä hallitus on edistänyt energiatehokkuutta muun muassa älytermostaateilla. Kuva Joona Raevuori.

Merihaassa energiatehokasta asumista älytermostaateilla

OLLI SALMENRANNAN kodista Merihaassa aukeaa komea talvimaisema. Salmenranta on asunut Merihaassa melkein kahdeksan vuotta ja viihtyy hyvin. Salmenrannan taloyhtiö on mukana energiatehokkaita asumisratkaisuja tukevassa my-
SMARTLife-hankkeessa.

– Ilmastonmuutosta tulee mietittyä paljonkin. En esimerkiksi syö enää niin paljon punaista lihaa kuin ennen. Liikun työpaikalle keskustaan pyörällä tai julkisilla, ja jätteet on taloyhtiössämme helppo lajitella. Eniten aihe on kuitenkin ollut mielessä taloyhtiön hallituksen jäsenenä, kun olemme miettineet energiatehokkaita ja samalla kustannuksiltaan kannattavia ratkaisuja taloon, Salmenranta kuvaa. 

Konkreettisimmillaan mukanaolo mySMARTLife -hankkeessa näkyy Salmenrannan asunnossa patterin älytermostaateissa. Älytermostaatteja on mahdollista ohjata etänä mobiilisovelluksen kautta. Energian säästämiseksi asunnon lämpötilaa voi säätää oman vuorokausirytmin mukaisesti, esimerkiksi vähentää lämmitystä, kun asunnossa ei olla työpäivän tai pidemmän reissun aikana.

– Taloyhtiössä on myös uusittu valaistusta led-valoihin ja selvitetty vaihtoehtoisia energiaratkaisuja, esimerkiksi aurinkopaneelien mahdollisuutta, Salmenranta kertoo.

Helsinki on hankkeessa mukana hiilineutraaliustavoitteidensa mukaisesti hankkiakseen kokemusta siitä, miten asumisen energiatehokkuutta kannattaa parantaa.