Rakentamisen jäteainekset hyötykäyttöön

Rakentamisen jäteainekset hyötykäyttöön

Jätevirtojen hyödyntämiseen kehitetään uusia ratkaisuja. Rakentamisessa syntyy jätevirtoja, joiden uudelleenkäyttö hyödyttää sekä rakentajaa, kuntaa että asiakasta. 

Teksti Kaisa Mäntyranta

Kuntasektorilla on herätty kiertotalouteen ja mahdollisimman moni jätevirta halutaan tänä päivänä valjastaa hyötykäyttöön. Tämä koskee myös rakentamisessa syntyviä jäteaineksia, joiden käyttö mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa tuo monia etuja.

– Halusimme lähteä kiertotalousajatteluun mukaan, sillä näimme sen edut niin rakennustoiminnan kuin koko yhteiskunnan kannalta.

Euroopan unioni edellyttää, että rakentamisessa syntyvät jätteet tulisi hyödyntää 70 prosenttisesti vuoteen 2020 mennessä, totetaa Sitowise Oy:n toimialajohtaja Eija Ehrukainen. Sitowise on infra- ja talonrakentamiseen erikoistunut asiantuntijayritys.

Jätteestä raaka-aineeksi

Aina rakennusprojektia aloitettaessa, joudutaan aluksi kaivamaan pois suuret määrät maa-aineksia, jotka jätelain mukaan muuttuvat välittömästi jätteeksi, jos niille ei ole suunniteltua jatkokäyttöä. Raskaan maa-aineksen kuljettaminen usein pitkiäkin matkoja maankaatopaikalle kuluttaa teitä ja lisää hiilidioksidipäästöjä.

– Kiertotaloudessa tämä yleensä täysin puhdas maa-aines tulisi käyttää uudelleen, kertoo Ehrukainen.

Maa-ainesta käytetään paitsi rakennusteollisuuden tarpeisiin, myös meluvalleina ja vaikkapa muokkaamaan puistoista monimuotoisempia. Suomessa on kilometreittäin vilkasliikenteisiä teitä, joiden varrelta puuttuu kunnolliset meluvallit – esimerkkinä Helsingin ulosmenoväylät. Puistojen muokkaaminen puolestaan antaa asuinalueille monimuotoisuutta ja lisää liikuntamahdollisuuksia.

Esimerkiksi Vantaan Aviapolisissa tullaan huomioimaan rakennusjätteiden ja ylijäämämaiden hyötykäytön vaatimukset jo maankäytön suunnittelusta lähtien.

Materiaalien hyötykäyttöön ohjaamisessa voidaan hyödyntää digitaalisia palveluita, kuten Maapörssi Oy:n nettipalvelua. Jotta hyötykäyttö lisääntyisi, tulisi myös jätemateriaaleista tehdyt uusiotuotteet olla laadukkaita ja niiden sopivuus käyttökohteeseen tulee aina varmistaa.

Tuhkasta raaka-ainetta

Suuri osa 1960-70-luvun rakennuskannasta on tullut tiensä päähän. Talojen purkamisessa syntyy hyvää betonijätettä, jolla on paljon hyötykäyttöä infrarakentamisen kiviaineksena.

– Myös polttolaitosten tuhkasta ja kuonasta on erotettavissa mineraaliaineksia ja esimerkiksi metalleja. Näin nämä suhteellisen kalliit raaka-aineet saadaan uudelleen käyttöön.

Ehrukaisen mukaan myös suurissa ruoppausoperaatioissa syntyvä liete saadaan jatkokäyttöön geotuubien avulla. Tuubeihin pumpatusta lietteestä saadaan erotettua vesi pois, mutta haitta-aineet jäävät tuubiin sisään. Tuubeja voidaan käyttää esimerkiksi erilaisten rakennelmien pohjina.

Ajattelu uusiksi

Ehrukainen myöntää, että jätteiden jatkojalostuksesta hyötykäyttöön koituu jossain määrin suuremmat kustannukset kuin kaatopaikalle viemisestä.

 

Oikea tasapaino löytyy, kun ajattelua uskalletaan laittaa uusiksi.

 

 

– Kaikki on aina kiinni siitä, mihin haluamme sitoutua. Täytyy siis muistaa, että kuljetus kaatopaikoillekin maksaa aikaa, rahaa ja luontoarvoja. Se oikea tasapaino löytyy, kun ajattelua uskalletaan laittaa uusiksi, Ehrukainen toteaa.

Sitowise on auttanut useita kuntia alkuun kiertotalousajattelussa. Yritys on ollut mukana laatimassa periaatteita ja toimintamalleja, jotka ohjaavat toimintaa kiertotalouden suuntaan.

– Suunnitelma on laadittava kunta kerrallaan, sillä olosuhteet ovat kunnissa hyvin erilaiset. Osa kunnista on jo siirtynyt suunnittelusta käytännön toimintaan, kun taas toisaalla vasta otetaan ensimmäisiä askeleita tähän suuntaan. Mielenkiinto jätteiden kierrätystä kohtaan on kuitenkin erittäin suurta. Kuntatasolla on selvästikin herätty, nyt pitäisi myös lainsäätäjän tarttua toimeen ja kehittää lainsäädäntöä tukemaan paremmin kiertotaloutta, summaa Ehrukainen.