Asianajaja Jaakko Kanervan mukaan uusi laki mahdollistaisi asuinalueiden tehokkaamman kehittämisen. Kuva Tarmo Valmela.
Rakentaminen

Uusi laki helpottaa purkavaa uusrakentamista

Taloyhtiöissä voidaan vastaisuudessa käynnistää rakennuksen purkamista vaativa remontti ilman yhtiökokouksen yksimielistä päätöstä tai muiden osakkaiden suostumusta.

Teksti Joonas Ranta

Uuden lakiehdotuksen toteutumisen myötä taloyhtiö voisi päättää purkavasta uusrakentamisesta, kun asiaa puoltaa 4/5 määräenemmistö yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. 

Lakiehdotuksen taustalla on tarve uudistaa asuntokantaa ja vastata kysyntään. Asianajotoimisto Kuhanen, Asikainen & Kanervan asianajaja Jaakko Kanervan mukaan purkavaa lisärakentamista on tehty vähäisessä määrin ennenkin. Uuden lain myötä taloyhtiö voisi päättää purkavasta lisärakentamisesta. Yhtiön keinovalikoimat lisääntyisivät.

Erityisen kannattavaa uusrakentaminen on yhtiöille, joilla on asema-
kaavamuutoksen kautta tilaisuus saada lisää rakennusoikeutta.

–  Joillain taloyhtiöillä on mahdollisuus saada rakennusoikeutta jopa kolminkertainen määrä nykyiseen nähden. Rakennusoikeuden myymisestä saatava tulo voi kattaa isotkin remontit tai sillä voi rahoittaa merkittävän osan uusista, korvaavista osakehuoneistoista. 

Oikeusturva keskiössä

Purkava uusrakentaminen vaatii taloyhtiöltä tarkat suunnitelmat ja osakkaiden yhdenvertaisuuden huomioimisen. Osakkaille on tarjottava uusi, entistä vastaava asunto.

Vielä voimassa olevan lain mukaan rakennuksien tai niiden osien purkamista vaativat remontit edellyttävät yhtiökokouksen yksimielistä päätöstä ja muiden osakkeenomistajien suostumusta. Myös uusi lakiehdotus huomioi edelleen remonttia vastustavien osakkaiden oikeudet.

–  Mikäli taloyhtiö aloittaa purkavan remontin, on tätä vastustavalla osakkaalla oikeus saada osakkeensa lunastettua käypään hintaan.

Toinen mahdollisuus on vähemmistöosakkuuksien lunastaminen. Jos joku osakkaista omistaa taloyhtiöstä yli 90 prosenttia, voi hän lunastaa loput osakkeista. Loput 10 prosenttia osakkeista omistavat voivat taas vaatia tätä lunastamaan heidän osakkeensa.

Asiantuntijat tukena

Taloyhtiöllä tulee olla selkeä suunnitelma siitä, miten uusrakentaminen toteutetaan. Suunnitelma edellyttää riippumattoman asiantuntijan lausunnon. Jouheva prosessi edellyttää niin teknistä, taloudellista kuin juridistakin tukea.

–  Tämä vaatii valmistelua, johon taloyhtiö harvoin yksin pystyy. Lakikumppanina käymme läpi asiakkaidemme yhtiöjärjestyksen ja kiinteistön tiedot sekä varmistamme, että päätöksenteko noudattaa lakia.

Lakikumppani voi olla hallituksen tukena laatimassa suunnitelmaa tai antaa taloyhtiölle lain vaatiman riippumattoman asiantuntijalausunnon. Vaikka lisärakentaminen on monelle yhtiölle ajankohtaista, muistuttaa Kanerva myös muista lain tarjoamista mahdollisuuksista.

–  Uusi laki ei tarkoita sitä, että aina pitäisi purkaa kaikki rakennukset ja rakentaa samalla lisää. Esimerkiksi rakennuksen huonokuntoinen siipi voidaan purkaa ja rakentaa uudelleen ehtojen täyttyessä.

Kanerva arvioi, että lakimuutos voisi tulla voimaan alkuvuodesta 2019.

 

You Might Also Like