Salaojittava lämmöneriste pysyy hengittävänä ja pitää rakenteiden kosteuden kurissa talon eliniän ajan. Kuva Muottikolmio.
Rakentaminen

Ratkaisu kellarin kosteusongelmiin

Taloyhtiön linjasaneerauksen yhteydessä kannattaa tehdä samalla myös muut kiinteistön arvoon vaikuttavat peruskorjaukset. Salaojittava lämmöneriste tarjoaa elinikäisen ratkaisun rakenteiden kosteusongelmiin.

Teksti Joonas Ranta

Kosteat kellaritilat ovat ongelma monessa kiinteistössä. Home- ja terveysriskit rajoittavat tilojen käyttöä ja laskevat kiinteistön arvoa. Kellaritilojen kosteusongelmat johtuvat usein puutteellisesta 

salaojituksesta tai hulevesien joutumisesta seinärakenteisiin. Ongelmia syntyy myös, kun kapillaarinen kosteus nousee rakenteisiin tai kun kosteus tiivistyy seinärakenteisiin sisäpuolisen lämmöneristeen takia.

– Rakennusfysiikan lakien mukaisesti kosteus siirtyy lämpimästä kylmään päin. Kellarin seinän ulkopinnassa oleva bitumisively, patolevy tai sen korvikkeet eivät mahdollista kosteuden kulkeutumista pois rakenteen pinnasta, kertoo toimitusjohtaja Hannu Pyrhönen Muottikolmio Oy:stä. 

Pysyvästi kuiva seinä

Ratkaisuna ongelmiin Pyrhönen painottaa hengittävää ja salaojittavaa ISODRÄN-lämmöneristettä. Hengittävä levy asennetaan perusmuurin ulkopintaan. Se tekee kellarin seinärakenteesta itseään jatkuvasti kuivaavan. Samalla rakennuksen energiatehokkuus paranee lisälämmöneristyksen ansiosta.

–  Salaojittava lämmöneriste toimii myös seinän viereisenä pysty-
salaojana johtaen kaiken kosteuden vetenä kiinteistön salaojiin, Pyrhönen painottaa.

Salaojittavana lämmöneristeenä ISODRÄN poistaa myös patolevyn ja ulkopuolisen lämmöneristeen yhdistelmän aiheuttamat ongelmat talon rakenteessa.

–  Valitettavan usein yhä edelleen yhdistelmänä tarjotun patolevyn ja lämmöneristeen ongelma on jatkuvasti kosteana pysyvä seinä. Tällaisen rakenteen yhteydessä käytetyt hengittämättömät lämmöneristeet vettyvät helposti ja menettävät ajan kuluessa lämmöneristyskykynsä, Pyrhönen toteaa.

Salaojittava lämmöneriste pysyy sen sijaan hengittävänä talon koko eliniän ajan. 

Kiisteistön arvo nousee

Kellarin lattiasta nouseva kosteus johtuu rakenteesta puuttuvasta kapillaarikatkosta. Erityisesti ennen 60-lukua tehdyissä rakenteissa ei tyypillisesti ole käytetty lainkaan lämmöneristystä. Linjasaneerauksen yhteydessä putkistoja ja viemäreitä uusittaessa joudutaan avaamaan lattiarakenteita, jolloin voidaan samalla korjata lattioiden kosteuden- ja lämmöneristys.

Perinteinen, sepelin käyttöön perustuva kapillaarikatko on usein kallis ja teknisesti vaikea toteuttaa. Lattiarakenteessa ISODRÄN tarjoaa kapillaarikatkon, lämmöneristeen ja hengittävän rakenteen kustannustehokkaasti yhdessä tuotteessa.

–  Lattian kapillaarikatko vaatii jopa 20 senttimetrin sepelikerroksen hengittämätöntä lämmöneristettä käytettäessä. Käytettäessä ISODRÄN-lämmöneristettä ei tätä tarvita, Pyrhönen kertoo.

Lopputuloksena saadaan kuiva kellari, jonka lämmöneristyskyky, sisäilman laatu sekä lämpötilan tasaisuus paranevat huomattavasti. 

Muottikolmiolla ISODRÄN nähdäänkin ennen kaikkea sijoituksena tulevaan.

–  Kun eristyksen hoitaa kerralla kuntoon, näkyy sen tuoma etu alhaisina käyttökustannuksina ja aikanaan kiinteistön arvossa.

WWW.ISODRAN.FI

You Might Also Like