Työturvallisuuslaki ja rakennusalan lainsäädäntö edellyttävät, että pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen on huomioitava rakennustöiden turvallisuudessa. Kuva Kärcher.
Rakentaminen

Rakennuspölyn hallinta vähentää terveysriskejä

Huolellisella pölynhallinnalla ja jatkuvalla imuroinnilla voi vähentää rakennuspölyä jopa 6-8-kertaisesti. Tehokas imuri pidättää terveydelle haitallisimmasta H-luokan pölystä 99,995 prosenttia.

Teksti Krista Korpela-Kosonen

Rakennustyö on lähes väistämättä pölyistä puuhaa. Työmaalla syntyy runsaasti erilaisia pölyjä, jotka voivat olla työntekijöille jopa hengenvaarallinen terveyshaitta. Rakennuspöly kuormittaa etenkin hengityselimistöä. Sen aiheuttamia terveysriskejä ovat muun muassa krooninen keuhkoputkentulehdus, astma sekä allergia. 

Karsinogeenisiä eli syöpäriskiä lisääviä pölyjä ovat esimerkiksi asbesti-, lyijy- ja hiilipöly. Pitkäaikainen altistuminen piidioksidipölylle taas voi johtaa silikoosin eli kivipölykeuhkosairauden kehittymiseen. Se on vakava keuhkosairaus, joka lisää myös keuhkosyöpäriskiä. Kiteistä piidioksidia hyödynnetään muun muassa betonin, tiilien ja kivimateriaalien raaka-aineena. 

Pölyn vähentäminen ja sen leviämisen estäminen on huomioitava rakennustöiden turvallisuussuunnittelussa. Tätä edellyttävät niin työturvallisuuslaki kuin rakennusalan lainsäädäntö. Huolellisella pölynhallinnalla rakennuspölyn määrä saadaan parhaimmillaan jopa 6-8 kertaa pienemmäksi. Keinoja ovat pölyisen alueen eristäminen ja alipaineistaminen sekä jatkuva siivous ja imurointi. 

Pölyluokka ohjaa valintaa

Kaikki pöly ei ole samanlaista. Hallinta vaatiikin juuri kyseiselle pölytyypille soveltuvat laitteet. Tuotepäällikkö Esa-Pekka Seppäläinen Kärcheriltä kertoo, että pölyt ja niiden hallintaan sertifioidut imurit jaetaan luokkiin L, M ja H. 

–  Suodatusteholtaan paras on H-luokan imuri. Se soveltuu erittäin haitallisen pölyn, kuten homepölyn, asbestin ja muiden syöpää aiheuttavien pölyjen käsittelyyn.

 

Puhdistamisella on suuri vaikutus
työntekijöiden hyvinvointiin.  

 

 

 

Rakennuskohteen erilaiset pölyt on tunnettava, kun imuria valitaan. Lievästi vaarallista rakennuspölyä voi imuroida L-luokan imurilla, kun taas sitä haitallisempi M-luokan pöly vaatii M-sertifioidun imurin. 

–  Jos kohteessa on paljon erilaisia pölyjä, suosittelen hankkimaan erilaiset imurit. L-luokan pölyyn ei kannata käyttää tehokkainta H-luokan imuria, sillä se lisää tarpeettomasti käyttökustannuksia.

Tact tunnistaa pölymäärän

Imurin suodatustehon lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota siihen, millaista puhdistusta laitteen suodatin vaatii. Kärcherin Tact-imureissa on automaattinen suodattimen puhdistustoiminto, joka ylläpitää voimakkaan, jatkuvan imutehon imuroitaessa suuria määriä hienojakoista rakennuspölyä. Tact-imurit ovat pölyluokaltaan vähintään L-sertifioituja. 

–  Imuri tunnistaa automaattisesti imuroitavia pölymääriä ja ravistelee suodatinta aina tarvittaessa. Imuri pystyy suodattamaan jopa 180 kiloa hienojakoista pölyä, kunnes suodatin on vaihdettava. Käyttöturvallisuutta lisää hälytysääni, joka kertoo tukossa tai täynnä olevasta suodattimesta. 

Seppäläisen mukaan Kärcher tekee jatkuvaa kehitys- ja innovointityötä, jotta rakennusalan pölynhallintaan saadaan yhä tehokkaampia tuoteratkaisuja. Säännöllinen imurointi ja siivous ovat pölynhallinnassa avainasemassa. 

–  Jatkuvalla puhdistamisella on suuri vaikutus työympäristöön ja sitä kautta myös työtekijöiden päivittäiseen hyvinvointiin, Seppäläinen muistuttaa. 

 

Tunnista pölyluokat
  • Pölyluokka L on lievästi vaarallinen (Low risk). Esimerkiksi normaali karkea lika ja osa puupölyistä (kuusi, mänty). Imurin läpäisyaste korkeintaan yksi prosentti. 
  • Pölyluokka M on melko vaarallinen (Medium risk). Esimerkiksi muovi-, betoni- ja maalipöly sekä puupölyistä tammi ja pyökki. Imurin läpäisyaste korkeintaan 0,1 prosenttia.
  • Pölyluokka H on erittäin vaarallinen (High risk). Esimerkiksi homepöly,asbesti ja muu syöpää aiheuttava pöly (lyijy, hiili). Imurin läpäisyaste korkeintaan 0,005 prosenttia. 

You Might Also Like