Rakentaminen

Koulutuksella tehokkuutta korjaushankkeen läpivientiin

Perinteisesti toteutettu linjasaneeraus vie yleensä kohteesta riippuen vähintään kolme kuukautta. Kun aikataulutus sekä suunnittelu saadaan hiotuksi, lopputulos saavutetaan lyhyemmässä ajassa.

Teksti Antti J. Lagus

Parasta mahdollista lopputulosta ei saavuteta pyrkimällä mahdollisimman nopeaan suoritukseen, jolloin lopputulos saattaa kärsiä. 

Hyvin suunnitellulla tuotannon virtautuksella luodaan tehokas ja työturvallinen toimintamalli, jolla voidaan kehittää esimerkiksi linjasaneerauksen lopputuloksen laatua ja saavuttaa ajallista tehokkuutta. 

Virtautus on yksi niistä asioista, joita TTS Työtehoseura on tutkinut tutkimuskumppaninsa Tampereen teknillisen ylipiston kanssa. Korjaushankkeen läpiviennin kestoon vaikuttaa myös se, kuinka laaja korjausrakentamisprojekti on. Linjasaneeraushankkeessa voidaan toteuttaa putkistokorjausten lisäksi myös sähkö- ja ilmanvaihtotyöt. 

TTS:n rakentamisen yksikön johtaja Kalle Laine, joka vastaa muun muassa korjausrakentamiskoulutuksesta, suosittelee korjausrakentamista harkitsevia yhtiöitä tekemään kerralla mahdollisimman paljon. Näin töiden aiheuttama haitta jää yhteen kertaan.

Työelämän tarpeisiin

TTS:n kouluttaja Sauli Paloniitty kertoo, että kursseille osallistuvat sekä rakennusalan ammattilaiset että ammattilaisiksi tähtäävät timpurista diplomi-insinööriin. Kurssitarjonta on laajaa yksittäisistä kursseista aina ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin asti.

– Koulutamme työelämää varten. Korjausrakentamiskoulutus on tärkeää, jotta ihmiset voisivat asua turvallisesti. Enää ei tieto siirry isältä pojalle tai mestarilta kisällille hiljaisena tietona, vaan tarvitaan koulutusta, Paloniitty sanoo.

Jopa muutaman vuoden vanhoissa rakennuksissa on ilmennyt kosteusongelmia, jotka usein johtuvat liian kiireisestä rakentamisesta. Ei malteta odottaa, että rakenteet kuivuisivat ennen kuin ne pinnoitetaan. Nykyaikainen energiatehokas rakennus on tiivis, mutta rakenteet tarvitsevat riittävää ilmankiertoa.

– Kun aikatauluissa ei ole pelivaraa, kaiken pitäisi mennä kerralla oikein. Sen sijaan on jouduttu usein toteamaan, että ei ole aikaa tehdä kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan, Laine sanoo.

Kerralla kuntoon

Jotta päästään kerralla kuntoon -tulokseen, täytyy ajattelutavan muuttua. Koulutuksen avulla lisätään rakentajien asiantuntemusta. Tavoitteena on lyhentää töiden kestoa, pienentää keskeneräistä tuotantoa sekä nostaa ongelmakohdat esiin ja saada aikataulu ennustettavammaksi. Työntekijöiden kuormitus helpottuu ja toiminta tehostuu. 

Erityisesti kaupunkirakentamisessa korostuu sujuvan logistiikan merkitys. Logistiikan tuleekin perustua tarpeen mukaisiin ja hyvin aikataulutettuihin toimituksiin.

– Koulutuksesta hyötyvät niin opiskelija kuin tämän palkkaava yrityskin. Opiskelija oppii oikean tavan tehdä töitä ja yritys saa sertifioidun työntekijän, Laine vakuuttaa.

Peruskorjaustarpeesta ja korjauksista seuraavasta arvonnoususta huolimatta taloyhtiöissä usein siirretään korjausten aloitusta joko siksi, että osakkaat eivät koe hyötyvänsä korjauksista tai siksi, että he eivät halua lisää asumiskustannuksia.

– Ihmiset kuitenkin ymmärtävät, että korjaushankkeeseen kannattaa ryhtyä. Esimerkiksi vesivuotojen jatkuva korjaaminen käy ajan mittaan kalliimmaksi kuin peruskorjaaminen, Laine sanoo.

Rakennusten elinkaari on Suomessa noin  60 – 70 vuotta. Viimeistään tässä vaiheessa peruskorjaus alkaa tulla ajankohtaiseksi. Jotta kaikki rakennukset saadaan korjatuiksi, tarvitaan osaavia rakentajia.

 

TTS kouluttaa korjausrakentajia
  • Kosteudenhallintakoordinaattori-PRO
  • Puhtaudenhallintakoordinaattori-PRO
  • Märkätilojen valvojan henkilösertifikaatti
  • Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija AHA
  • Merkkiainetutkija-PRO
  • Rakenteiden kosteuden mittaajan henkilösertifikaatti
  • Rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti
  • Rakennusten tiiviydenmittaajan henkilösertifikaatti
  • Lämpökuvaajan henkilösertifikaatti

You Might Also Like