Rouvari Oy:n toimitusjohtaja Timo Rouvari ja työnjohtaja Jari Tammisalo katselmoivat Espoossa sijaitsevan Rastaalan koulun sisäilmakorjauksen purkutöiden etenemistä. Kuva Joona Raevuori.
Rakentaminen

Espoolaiskoululla on käynnissä sisäilmakorjaus

Korjausrakentamisessa onnistuminen edellyttää ennakkosuunnittelua sekä toteutusvaiheen valvontaa. Suunnittelun tärkeys korostuu Rastaalan kaltaisissa, vaativissa sisäilmakorjauksissa.

Teksti Suvi Huttunen ja Kiira Lehtinen

Lopputulokseen vaikuttaa moni asia, mutta hankkeen suunnitteluvaiheen tärkeyttä ei voi olla korostamatta. Merkittävässä roolissa onnistuneissa kohteissa ovat myös riskien ennakointi ja toimiva projektiryhmän välinen yhteistyö. Ennakointi vaatii aikaa, tarkkaavaisuutta ja ammattitaitoa yhtä lailla urakoitsijan työntekijöiltä kuin muiltakin projektiryhmän osapuolilta. Toisinaan muutenkin kiireisiä projekteja hankaloittaa resurssien kiinnittyminen vääriin asioihin, väärällä hetkellä. Rouvari Oy:n toimitusjohtaja
Timo Rouvari käyttää esimerkkinä kerrostalo-osakeyhtiön linjasaneerausta. Asukkaita kiinnostaa projektin alusta asti viimeiset pinnat ja kalusteet, vaikka pitäisi keskittyä niitä edeltäviin työvaiheisiin.

–  Korjausrakentaminen onnistuu, kun suunnitellaan miten varsinainen ongelma poistuu. Sen jälkeen mietitään vähemmän kriittisiä asioita. Suunnittelussa ja toteutusvaiheessa on pidettävä oikea järjestys, Rouvari kertoo. 

Työn laatu edellä 

Korjausrakentamisen erityispiirteisiin kuuluvat yllätykset, joita tulee vastaan kaikissa kohteissa. Suunnitelmapoikkeamia kohdataan etenkin alussa, kun rakenteita aletaan purkamaan. Työt alkavat usein nopeasti, ja kiire on läsnä alusta asti. Yllättävissä tilanteissa vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja kommunikaatiota työnjohdon, suunnittelijoiden, rakennuttajan edustajien sekä valvojien välillä. 

Asioiden selvittäminen saattaa vaatia sidosryhmän jäseniltä aktiivista otetta ja useita käyntejä työmaalla. Projektien valvonta onkin kolmas asia, jonka Rouvari nostaa esiin. Kun töitä tehdään yhteistyössä, saadaan ongelmat ratkaistua tehokkaasti ja laadunhallinta paranee.

–  Kun yllätyksiä ilmenee, on tärkeää, ettei aikataulusta pidetä liian tiukasti kiinni. Pienellä joustolla voidaan saavuttaa laadukkaampi lopputulos, Rouvari vakuuttaa. 

 

Pienellä joustolla voidaan saavuttaa
laadukkaampi lopputulos.

 

 

 

Yksi Rouvarin tämänhetkisistä urakoista on Espoossa sijaitsevan Rastaalan koulun sisäilmakorjaus. Kyseessä on 1950-luvulla rakennettu betonitiilirakenteinen koulu, jonka välipohjat on aikanaan täytetty sahanpurulla ja rakennusjätteellä. Lattioihin on jätetty myös valumuottilautoja. Nämä orgaaniset aineet luovat yhdessä kosteuden kanssa otollisen kasvualustan mikrobeille, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. 

Koulun peruskorjauksessa välipohjarakenteet puretaan kantavaan betonirakenteeseen asti ja puhdistetaan mikrobeista. Puhdistetulle pinnalle rakennetaan uudet välipohjat. Lisäksi rakenneliittymien mahdolliset vuotokohdat tiivistetään ja ilmanvaihtoa tehostetaan. 

–  Tämä on massiivinen sisäilmakorjaus. Uskon, että Rastaalassa on erittäin hyvät mahdollisuudet onnistua ja saada tulevaisuudessakin kouluun parempi sisäilma. Rajapintoja ei juurikaan ole, koska työn alle on otettu koko rakennus, Rouvari vakuuttaa.

Rekrytointi käynnissä 

Rouvarin ydinosaamisalue on korjausrakentaminen pääurakoitsijana. Vakiintunut yhteistyöverkosto on elinehto yrityksen omien ammattilaisten lisäksi. Rouvari teettää suurimman osan töistä alihankintana yhteistyökumppaneiden kanssa, jakaen yhteisen näkemyksen laadusta ja toimintakulttuurista. 

Rouvari kuvailee yrityksen suhtautumista hankkeisiin kunnianhimoiseksi, mutta myöntää, että korjausrakentamisella on ajoittain huono kaiku. Uutisissa tulee usein vastaan otsikoita, kuten ”Toimistotilan katto romahtanut” tai ”Koulun sisäilmaongelmat jatkuvat”.

–  Kunnianhimo tarkoittaa meille sitä, että Rouvarista ei tulla näkemään tällaisia otsikoita. Teemme urakat niin, että ne oikeasti onnistuvat. 

Rouvari on kasvanut joka vuosi niin liikevaihdon kuin henkilökunnan osalta. Tänäkin vuonna yritys rekrytoi 1-2 vastaavaa mestaria, työnjohtajaa tai rakennusmestaria. 

–  Meillä on pienet kuviot, mutta työntekijätasolla isot vastuut ja suuri vaikutusmahdollisuus. Työntekijät antavat palautetta ja siihen kannustetaan. Rouvarin työntekijät kehuvat työympäristöä ja -yhteisöä hyväksi, Rouvari kertoo tyytyväisenä. 

 

You Might Also Like