Rakennuksen hiilijalanjälki kuriin analytiikan avulla

Rakennuksen hiilijalanjälki kuriin analytiikan avulla

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Parkkonen kertoo Smart Building -palvelun olevan tällä hetkellä käytössä yli 2500 rakennuksessa.

Rakennuksen hiilijalanjälki kuriin analytiikan avulla

Rakennusten energiankulutus on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Nuuka Solutions auttaa saavuttamaan asetetut energiatehokkuustavoitteet sekä pienentämään hiilijalanjälkeä.

Teksti Marja Hakola  Kuva Aleksi Palmqvist

Pariisin ilmastosopimuksen ilmasto- ja päästötavoitteet heijastuvat kaupunkien toimenpideohjelmiin. Esimerkiksi Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Ohjelmiin sisältyy vaatimuksia rakennuskannan energiatehokkuudesta. Rakennusten lämmittämiseen, jäähdyttämisen ja valaisemiseen kuluu valtavasti energiaa. Rakennuskanta muodostaakin lähes kolmanneksen vuosittaisista hiilidioksidipäästöistä maailmassa.

– Jotta ilmasto- ja päästötavoitteet saavutettaisiin, tarvitaan älykkäitä ratkaisuja, joiden avulla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja vähennetään niiden aiheut-tamia CO2-päästöjä, toteaa Nuuka Solutions Oy:n liiketoiminnan kehitysjohtaja Olli Parkkonen.

Nuukan tarjoama älykäs ratkaisu on Smart Building -ohjelmistopalvelu, jonka avulla varmistetaan, että kiinteistö toimii halutulla tavalla.

– Järjestelmä on kuin älyranneke, joka kerää ajantasaista tietoa kiinteistön tilasta. Tieto kerätään olemassa olevista tietolähteistä erilaisten antureiden, sensoreiden ja taloautomatiikan avulla.

Dataa saadaan muun muassa vedenkulutuksesta, energiankäytöstä sekä sisäilmaolosuhteista. Kaikki eri lähteistä saadut tiedot tuodaan sen jälkeen yhden alustan alle. Ohjelmiston analytiikan ansiosta rakennuksen talotekniset laitteet voi säätää toimimaan energiaa ja kustannuksia säästävällä tavalla.

Helsinki valitsi Nuukan

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmassaan Helsinki on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin. Helsingissä kasvihuonekaasupäästöjen merkittävimpiä lähteitä ovat rakennusten lämmitys, sähkönkäyttö ja liikenne.

– Olemme innolla mukana tekemässä Helsingistä älykkäämpää ja kestävämpää kaupunkia.

Nuukan kaupungille toimittama järjestelmä sisältää tuntitasoisen energiankulutus- ja olosuhdeseurannan sekä työkaluja energiaraportointiin ja taloteknisten prosessien toiminnan varmistukseen. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa 2-suuntaisen yhteyden rakennuksiin, jolloin rakennuksia voidaan myös ohjata Nuukan teknologian avulla. Tämä mahdollistaa kulutusjouston käytön kiinteistöissä, jolloin rakennuksien sähköä kuluttavia prosesseja voidaan ohjata esimerkiksi sähkön markkinahinnan mukaan.

Järjestelmän piiriin kuuluu yli 1000 julkista rakennusta Helsingissä, kuten keskustakirjasto Oodi sekä kouluja, päiväkoteja ja sairaaloita.

– Nuukan ansiosta kaupunkilaiset voivat nauttia rakennuksista, jotka ovat energiatehokkaita, ympäristöä säästäviä ja viihtyisiä.

Parkkonen on innoissaan myös kokeilusta, joka on käynnissä muutamissa helsinkiläisissä kouluissa. Siinä oppilailta ja opettajilta kerätään tablettien avulla subjektiivista tietoa siitä, miten kukin kokee koulun sisäilmaolosuhteet ja lämpötilat.

– Kun dataan yhdistetään sensoreista saatua objektiivista tietoa, saamme kehitettyä järjestelmän analytiikkaa aivan uudelle tasolle.