Raha-asioiden epätasapaino syö työntekijän jaksamista

Raha-asioiden epätasapaino syö työntekijän jaksamista

Tähän mennessä Varapuun perustaja ja päävalmentaja Mikko Sjögrenin rahataidon luennoilla on käynyt yli 20 000 henkilöä. Yritys järjestää vuosittain yli 50 tapahtumaa.

Raha-asioiden epätasapaino syö työntekijän jaksamista

Henkilökohtaisen talouden tasapaino vaikuttaa suuresti työntekijän hyvinvointiin sekä työssä että vapaa-ajalla. Talousasioihin tulisikin puuttua myös työhyvinvointivalmennuksessa.

Teksti Outi Rantala  Kuva Varapuu

Huoli elämän eri osa-alueilla saattaa pahimmassa tapauksessa lamaannuttaa ihmisen kokonaan. Murehtiminen estää heittäytymistä työhön ja muihin toimiin täydellä tarmolla. Uupumukseen saatetaan hakea ratkaisua liikunnan lisäämisestä tai uniongelmiin helpotusta pilleripurkista.

– Yksi kestävän kehityksen edellytys on, että ihminen pysyy kiinni elämässä eikä syrjäydy. Liikunta on hyvä stressin lievittäjä, mutta aiheuttajaa se ei poista. Pitkäkään juoksulenkki ei vapauta huolesta, jonka velka tai maksamaton lasku aiheuttaa, Valmennusyhtiö Varapuun perustaja Mikko Sjögren toteaa.

Työntekijän henkilökohtainen taloudellinen huoli vaikuttaa merkittävästi työhyvinvointiin ja sitä kautta voi olla osana työn tuottavuuden heikentymistä. Jos raha-asiat painavat mieltä, saattaa työsuoritus saattaa jäädä vajaaksi. Ihminen on fyysisesti läsnä, mutta ajatukset ovat muualla, jolloin tapaturmienkin mahdollisuus kasvaa.

Työhyvinvointia tulisi tukea elä-män eri osa-alueiden kautta, ei vain fyysisen kunnon kohottamiseen ja henkiseen virkistykseen keskittyvässä tyhy-toiminnassa.

– Työhyvinvointivalmennuksissa on usein kolme osa-aluetta: liikunta, ravinto ja lepo. Talouteen ei puututa, vaikka esimerkiksi Tuomas Lehtisen laajan työhyvinvointikyselyn mukaan suurin työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttava asia oli huoli henkilökohtaisesta taloudesta – vastaajan iästä ja asemasta riippumatta.

Sjögren on vakuuttunut siitä, että taloudellinen hyvinvointi lisää työntekijän kykyä valita ominaisuuksilleen sopivat tehtävät sekä rohkaisee pitämään itse huolta jaksamisesta ja tarvittaessa kieltäytymään, jos työtä uhkaa kertyä liikaa.

JUOKSULENKKI EI vapauta huolesta, jonka velka tai maksamaton lasku aiheuttaa.

Päivittäistä hyvinvointia

Elämäsi kuntoon -koulutuksissa kartoitetaan jokaisen osallistujan henkilökohtainen tilanne ja haetaan yksilöllisiä ratkaisuja päivittäisen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

– Aluksi pyritään selvittämään, mikä elämässä on pahin pullonkaula. Huomio kiinnitetään pieniin käytännön asioihin ja jokaisen kohdalla mietitään, missä järjestyksessä ahdinkoa aiheuttavia asioita lähdetään korjaamaan. Ihminen kestää hyvin, jos yksi osa-alue sakkaa, mutta kahden kanssa on jo huomattavasti vaikeampaa pärjätä.

Usean osa-alueen ongelmat käyvät liian hankaliksi ja vaikeuttavat elämää merkittävästi.

– Liian usein yksi työntekijän elämän ongelmallisista osa-alueista on huoli henkilökohtaisesta taloudesta, Sjögren huomauttaa.

Valmennuksen osa-alueina ovat ravinto, ihmissuhteet, liikunta, valinnat, lepo, rentoutuminen, terveys ja talous. Energisyyttä voi tarkastella kunkin osa-alueen kautta asiantuntijoiden opastuksella.

– Hyvinvointia voi lähteä kehittämään monesta suunnasta: esimerkiksi kun tapaat hyvän ystävän, saat siitä energiaa, jolloin omasta syömisestään on helpompi huolehtia. Kun luet hyvän kirjan tai nukut hyvin ja riittävästi, energia huolehtia jostain muusta osasta lisääntyy.

Energiasyöppöjä voi myös poistaa. Suuri palkka ei ole tae loistavasta hyvinvoinnista, mutta huoli omasta taloudesta vie huomion oikeasti tärkeistä asioista, kuten vaikka unesta tai ihmissuhteista.

Tulokset puhuvat ohjelman toimivuudesta. Ohjelman läpikäyneiden työtyytyväisyys kasvoi jopa 82,1 prosenttia, sairauspoissaolot putosivat 84,6 prosenttia ja energisyys parani 85 prosenttia.

Turvaa eläkepäiville

– Työikäisten lisäksi rahahuolia on usein myös eläkeläisillä, joiden taloudellinen tilanne on muuttunut merkittävästi heidän jäätyään pois työelämästä. Vaikka tulot pienenevät, kaikille pätevät samat ohjeet: ota selvää omista numeroistasi ja rakenna vähintään kahden kuukauden menoja vastaava puskuri.

Sjögren muistuttaa myös, että vaurastuvat ihmiset eroavat muista siinä, että he siirtävät rahaa ensin sivuun joko säästöön tai sijoituksiin ja jättävät loput käyttövaroiksi.

– Vararahasto rauhoittaa mieltä. Se antaa olosuhteiden muuttuessa aikaa ratkaista muuttunut taloustilanne. Energinen ihminen saa ihmeitä aikaan, Sjögren vakuuttaa.