Puhdas hengitysilma tekee työmaasta turvallisemman

Puhdas hengitysilma tekee työmaasta turvallisemman

DSCF0912newspo

Dustcontrol FIN Oy:n tekniset myyjät Wilhelm Mansén ja Keijo Merikallio tahtovat korostaa pölynhallinan merkitystä rakennustyömailla.

Puhdas hengitysilma tekee työmaasta turvallisemman

Työmailla vaaditaan yhä tarkempaa pölynhallintaa. Dustcontrol poistaa epäpuhtaudet varustamalla liikuteltavat imurijärjestelmät HEPA-suodattimilla.

Teksti Timo Hämäläinen  Kuva Joona Raevuori

Lain mukaan työstä ei saa aiheutua vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Oleellisena osana turvallisuutta on varmistaa, että hengitysteihin kulkeutuva ilma on mahdollisimman puhdasta.

– Urakoitsijoilla on päävastuu pölynhallinnasta työmaalla. Mutta myös muiden, kuten rakennuttajan, suunnittelijan ja työntekijän on osaltaan huolehdittava työturvallisuudesta, kertoo tekninen myyjä Wilhelm Mansén Dustcontrol FIN Oy:stä.

Laitetoimittajat vastaavat, että pölyntorjunnassa käytettävillä laitteilla saavutetaan haluttu puhtaustaso. Suodatuskyvyn pitää säilyä jatkuvasti luvatulla tasolla eikä pöly saa suodatuksen jälkeen levitä takaisin ympäristöön.

Tarkka hiukkassuodatus

Kaikki rakennustyömaalla syntyvä pöly aiheuttaa ajan mittaan vaaroja terveydelle. Vaarallisinta on näkymätön pöly. Mitä pienempi hiukkanen, sitä syvemmälle keuhkoihin se tunkeutuu.

– Varustamme kaikki liikuteltavat mallimme HEPA-suodattimilla. Ne puhdistavat ilman 99,995 prosentin tarkkuudella, selventää tekninen myyjä Keijo Merikallio.

Pölystä suurin osa erotellaan ensin hienosuodattimilla, jonka jälkeen kaikkein hienoimmat hiukkaset siepataan HEPA-suodattimilla. Tekniikan ansiosta suodattimien vaihtotarve vähenee ja käyttökustannukset pysyvät pieninä.

Merikallion mukaan imurijärjestelmissä kannattaa ehdottomasti käyttää vain alkuperäisiä sekä laitevalmistajan testaamia ja hyväksymiä suodattimia. Muiden suodattimien käyttö voi aiheuttaa pölyvuotoja ja konerikkoja.

Paras suoja saadaan, kun pöly kerätään talteen imusuojilla heti, kun sitä syntyy. Imusuojia löytyy useimmille käsikäyttöisille ja kiinteille työkaluille. Dustcontrol valmistaa myös räätälöityjä imusuojia.

Yksityiskohdat ratkaisevat

Pölynhallintaan käytetään monenlaisia malleja työstä riippuen. Mansénin mukaan Dustcontrol suunnittelee asiakasta kuunnellen parhaan ratkaisun.

– Meidän tehtävämme on selvittää ja kertoa, millaisia ratkaisuja kohteen pölynhallinta vaatii. On todella tärkeää mitoittaa laitteisto oikein, Mansén jatkaa.

Laitteistojen tekniset yksityiskohdat, kuten teho, ilmamäärä, esierottimien malli ja koko, suodatinmateriaali ja letkujen koko, riippuvat työn ja pölyn laadusta.

Asiakkaan kannattaa selvittää myyjältä myös perusasiat: miten laitteiston huolto on järjestetty, mitä huolto maksaa ja kuinka helposti tai nopeasti varaosia on saatavilla. Laitteistot suunnitellaan kestämään pitkäaikaista käyttöä, joten varaosia pitää saada myös tulevaisuudessa.

– Käytämme koneiden ja suodattimien valmistukseen vain materiaaleja, joiden alkuperän tiedämme. Kiinnitämme huomiota kaikkien komponenttien laatuun, jotta koneet eivät rikkoudu odottamattomasti ja aiheuta ylimääräisiä kustannuksia, Merikallio vakuuttaa.