Pelkästään liikematkustamistako?

Pelkästään liikematkustamistako?

newspool

Pelkästään liikematkustamistako?

Teksti Mervi Toivonen  Kuva Kaisu Jouppi

PERINTEISESTI on ajateltu liikematkustamista ja vapaa-ajanmatkustamista kahtena erillisenä asiana. Näillä kahdella käsitteellä alkaa nykyisin olla myös paljon yhteistä, mikä tekee ylipäänsä koko matkailun tulevaisuudesta hyvin mielenkiintoista. Jo joitakin vuosia on ollut käytössä käsite, bleisure. Se on työ- ja vapaa-ajanmatkustamisen yhdistämistä. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan bleisure-matkailun määrä on kasvussa. Mitä kauemmaksi työmatka suuntautuu, sen todennäköisempää on, että siihen yhdistetään myös vapaa-ajanmatkustamista. Toisaalta, bleisure-matkailu voi olla myös kotimaan matkailua. Uusi suuntaus vaikuttaa myös koko matkan pituuteen oleellisesti, sillä vapaa-ajan lisääminen lähes tuplaa matkan keston.

BLEISURE-KOHDETTA valittaessa halutaan hyvää ruokaa ja paljon nähtävää. Aktiviteetteja ja elämyksiä pidetään hintaakin tärkeämpinä kohteen valintakriteereinä. Etsitään ainutkertaisia kokemuksia. On kiinnostavaa nähdä, miten nuoret sukupolvet muokkaavat bleisure-matkailua. Tähän saakka on puhuttu milleniaaleista eli Y-sukupolvesta. Nyt myös Z-sukupolvi (18-23 – vuotiaat) on pian työkseen matkustavien sukupolvi. Tästä sukupolvesta voidaan erityisesti odottaa bleisure-matkailua suosivaa matkustajaryhmää. Nuorille sukupolville vapaa-aika on tärkeää, ja siksi he ovat halukkaita yhdistämään vapaa-ajanmatkustamisen työmatkustamiseen lähes aina, kun se on mahdollista.

KANSAINVÄLISEN TUTKIMUKSEN mukaan bleisure-matkailun määrä on kasvussa. Mitä kauemmaksi työmatka suuntautuu, sen todennäköisempää on, että siihen yhdistetään myös vapaa-ajanmatkustamista.

HUOMATTAVIA liikematkustamisen muotoja ovat yritystapahtumat ja kongressit. Kongressimatkustajat ovat myös yksi merkittävimmistä bleisure-matkailijoiden ryhmistä. Suomi nähdään kiinnostavana kongressikohteena, minä takia täällä järjestettyjen kansainvälisten kongressien osallistujamäärät ovat olleet aiempia vastaavia kongresseja suurempia.

KOSKA MAASSAMME on erinomainen tarjonta myös elämyksellisenä vapaa-ajankohteena, on meillä myös hyvät mahdollisuudet nostaa profiilia bleisure-kohteena ja näin pidentää kongressivieraiden viipymää. Kongressivieraat edustavat usein jopa satoja kansallisuuksia, jolloin viesti positiivisesta kokemuksesta leviää laajalle. Kun kerran saadaan heidät tulemaan kongressivieraiksi Suomeen, näytetään heille, miten hieno maa Suomi on – myös vapaa-ajan matkailijalle. Tässä on paljon potentiaalia, vaikka jo nyt valtaosa kongressivieraista kertoo matkustavansa maahamme myöhemmin uudelleen esimerkiksi perheensä kanssa lomalle.

Kirjoittaja on Visit Finlandin Director, Head of Global Sales Promotion