Pankkitunnistus kohtaa pakollisen muutoksen

Pankkitunnistus kohtaa pakollisen muutoksen

Tupas-protokolla ei täytä enää EU-tason säädöksissä olevia vahvan tunnistautumisen kriteerejä. Yritysten tulee korvata vanhat Tupas-liittymät 30.9.2019 mennessä.

Siirtymäajan jälkeen pankkien tarjoama rajapinta ei tule täyttämään Viestintäviraston määräyksen M72 uusia vaatimuksia, eli Tupas ei teknisenä protokollana ole enää määräyksen mukaista vahvaa sähköistä tunnistamista. Viestintävirasto suositteleekin yrityksiä ottamaan käyttöön tunnistuksen välityspalvelun suorien pankkiliittymien- ja sopimusten sijaan.

Yksi sopimus ja yksi rajapinta

Verkkopankkitunnistusta käyttävät yritykset ovat vuosien varrella joutuneet tekemään jokaisen pankin kanssa erillisen tunnistuspalvelusopimuksen. Tätä sopimusta ja siihen liitettyjä MAC-avaimia on päivitetty säännöllisin väliajoin.

Muutos uudessa mallissa on yrityksille mieleinen; yksi sopimus välityspalvelun tarjoajan kanssa riittää kattamaan kaikki pankit sekä antaa mahdollisuuden valita myös Mobiilivarmenteella tunnistautuminen samalla sopimuksella.

 

Tarjoamme tunnistamisen jopa 40-70 % edullisemmin.

 

 

Ilman välityspalvelua yritykset ylläpitävät nyt yhtä rajapintaa pankkia kohden. Pahimmillaan siis jopa kymmenen eri teknistä integraatiota. Tunnistusvälityspalvelua käyttämällä yrityksen asiointipalvelun tulee toteuttaa ainoastaan yksi tekninen integraatio tunnistusvälityspalvelun rajapintaa vasten. Rajapintakuvaukset perustuvat kansainvälisestikin käytettyihin SAML2- sekä OpenID Connect -standardeihin.

Loppuasiakkaan asiointi pankkitunnistuksessa ei tule muuttumaan uuden säädöksen myötä. Tällä muutoksella ei ole myöskään suoria vaikutuksia tunnistusvälineisiin, kuten esimerkiksi pankkien avainlukulistoihin. Välityspalvelujen asiakaskokemuksella on eroja, ja esimerkiksi Signicat voi tarjota yritykselle suorat rajapinnat eri pankkitunnisteille ja Mobiilivarmenteelle. Yrityksen, jolla on jo tunnistaminen käytössä sivuillaan, ei tarvitse tehdämuutoksia tähän käyttöliittymään lainkaan.

Hinta tippuu radikaalisti

– Yhden tunnistuksen hinta on keskimäärin 0,15-0,20 euroa, kertoo välityspalveluita tarjoavan Signicatin maajohtaja Antti Harsunen. 

Luottamusverkostossa Signicat pystyy tarjoamaan pankkitunnistamisen jopa 40-70 prosenttia edullisemmin. Isoille finanssi- ja vakuutusalan yrityksille säästö on tuntuva, kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin vuositasolla. Jos verkkopalveluun tunnistaudutaan esimerkiksi kolme miljoonaa kertaa vuodessa, niin 1,5 miljoonan euron kustannukset alenevat parhaimmillaan 600 000 euroon. Pienemmissä volyymeissa, esimerkiksi 100 000 tunnistautumista vuodessa, kustannukset tulevat 50 000 eurosta alas jopa 20 000 euroon.

Signicatilla on Pohjoismaiden markkinajohtajuus tunnistuksen välityspalvelun tarjoajana. Suomessa Signicat on toiminut pankkitunnistuksen välittäjänä jo 10 vuotta.

– Yrityksemme välittää tänä vuonna lähes 200 miljoonaa tunnistustapahtumaa globaalisti, ja Suomen markkinassa kauttamme kulkee kuukausittain yli 1 000 000 pankkitunnistustapahtumaa.