Pääomasijoittajat kasvun ja kansainvälistymisen rakentajina

Pääomasijoittajat kasvun ja kansainvälistymisen rakentajina

newspool

Pääomasijoittajat kasvun ja kansainvälistymisen rakentajina

Teksti Pia Santavirta  Kuva Kaisu Jouppi

ALKUVUONNA 2018 suurimpien työeläkevakuuttajien parhaiten tuottaneet sijoitukset ovat olleet pääomasijoituksia. Näiden tuottojen takana ovat kotimaiset ja ulkomaiset pääomasijoitusrahastot, joiden kautta sijoitetaan pääomia ja osaamista listaamattomiin kasvuyhtiöihin.

HYVIEN TUOTTO-ODOTUSTEN lisäksi rahastosijoittajat haluavat olla edistämässä esimerkiksi uusien teknologiapohjaisten innovaatioiden kaupallistamista, yrityskannan uudistamista, työpaikkojen syntyä ja Suomen talouskasvua. Pääomasijoitusrahastojen varainkeruu on ollut ennätyslukemissa vuonna 2017.

Pääomasijoittajien sijoitussalkuissa on tällä hetkellä noin 500 kotimaista kasvuhaluista ja markkinajohtajuutta tavoittelevaa yritystä. Näissä yrityksissä työskentelee noin 81 000 työntekijää, ja yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on 21 miljardia euroa. Tämä vastaa 6 prosentin osuutta suomalaisista yrityksistä sekä henkilöstömäärällä että liikevaihdolla mitattuna.

PÄÄOMASIJOITTAJAT TUOVAT kohdeyhtiöilleen kyvykkyyttä ottaa riskiä, uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää uutta osaamista. Monesti suomalaisten yritysten kasvun pullonkaulana ei ole rahoitus, vaan tämän kasvun osaaminen. Pääomasijoittajien merkittävin hyöty yritykselle ja yhteiskunnalle syntyykin siitä, että Suomeen saadaan lisää nopeammin kasvavia, tuottavampia, ja rohkeammin kansainvälistyviä yrityksiä.

PARHAIMMAT TUOTOT saadaankin tulevaisuudessa yhdistämällä oikea rahoitus, kyvykkäimmät ja motivoituneimmat osaajat, sekä tavoitteellinen ja vastuullinen kasvun rakentaminen.

PÄÄOMASIJOITTAJIEN TOIMINTAMALLI on tuonut erinomaisia tuloksia. Suomalaisten pääomasijoittajien omistamien suomalaisten yhtiöiden liikevaihto kasvoi yhteensä ennätykselliset 19,5 prosenttia vuonna 2017. Samanaikaisesti kotimaisten kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu vienti nousi huimat 40,7 prosenttia.

Yritysten tuottavuuden ja viennin kohoaminen on tuonut myös lisää työtä Suomeen. Esimerkiksi vuonna 2017 Suomessa kohdeyhtiöiden yhteenlaskettu henkilöstö kasvoi 12,6 prosenttia, kun muiden suomalaisten yhtiöiden henkilöstö kasvoi samanaikaisesti 2,2 prosenttia.

OSANA pääomasijoittajien arvonluonnin välineitä kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät yhä enemmän kaikessa pääomasijoittajien toiminnassa. Teema on kasvavan tärkeä niin rahastosijoittajille kuin pääomasijoittajille osana sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja arvonluontia. Parhaimmat tuotot saadaankin tulevaisuudessa yhdistämällä oikea rahoitus, kyvykkäimmät ja motivoituneimmat osaajat, sekä tavoitteellinen ja vastuullinen kasvun rakentaminen.

PÄÄOMASIJOITTAJAT TARJOAVAT sijoittajille paitsi houkuttelevia tuottoja myös mahdollisuuden päästä osaksi suomalaisten kasvuyritysten menetystarinoita.

Kirjoittaja on Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja