Hyppää sisältöön

Theme: Työhyvinvointi

Osaava sovittelija kykenee auttamaan organisaatioita ratkaisemaan mahdollisia vuorovaikutusongelmia sekä konflikteja. Sovittelun perimmäisenä tarkoituksena on aina ihmissuhteiden eheyttäminen.

Yhteisen työrauhan polulla

Tutkimuksessa todettiin VALO Hotel & Workin korkeamman käyttöasteen tuovan useita etuja niin yrityksille, työntekijöille kuin ympäristölle.

Loistavat puitteet joustavalle työlle

Neurologian erikoislääkäri ja kansallisen aivoterveysohjelman johtava asiantuntija Kaisa Hartikainen kannustaa kiinnittämään huomiota aivoergonomiaan.

Hyvinvoivat aivot jaksavat paremmin

Jutta Karppinen ja Johanna Fredriksson korostavat työyhteisön tärkeyttä varhaiskasvatustyössä. Toimivalla vuorovaikutuksella on suuri merkitys, sillä lapset oppivat osin aikuisilta saamiensa esimerkkien kautta.

Kasvatustyön selkänojana on hyvinvoiva työyhteisö

Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen suunnittelija Arttu Puhakka valmensi va. työhyvinvointipäällikkö Outi Kuningasta sekä muuta Siun soten moniammatillista työryhmää kohti uudistumisen johtamisen toimintaperiaatetta. Yhteistyö koetaan erittäin onnistuneeksi.

Yhteisvoimin muutoksia kohti

Inklusiivisempi työelämä vaatii käytännön tekoja

Paremman työhyvinvoinnin asialla

Terveellinen sisäilma on olennainen osa työn tuottavuutta

Hoitoapua suuriin tarpeisiin

Kohti parempaa työtyytyväisyyttä

Haku