Nanohiukkasten monitorointi on investointi ilmaan

Nanohiukkasten monitorointi on investointi ilmaan

newspool

Nanohiukkasten mittaamiseen ja suodattamiseen tarvitaan tarkat laitteet. Toimitusjohtaja Juha Kaartisen mukaan laitteita käytetään ilmanlaadun mittaamiseen ympäri maailmaa.

Nanohiukkasten monitorointi on investointi ilmaan

Tulevaisuudessa sisäilman laadun monitoroinnnilla tulee olemaan ulkoilman ja päästölähteiden mittaamisen ohella tärkeä vaikutus ihmisten päivittäisiin valintoihin ja hyvinvointiin.

Teksti Anne Korkala  Kuva Eino Ansio

Pienhiukkasiksi lasketaan alle 2.5 mikrometriä halkaisijaltaan olevat hiukkaset. Tamperelainen Pegasor mittaa näistä pienimpiä, nanohiukkasia, joiden mittausalue on muutamista nanometreistä noin mikrometriin.

Nanohiukkaset ovat hyvin ongelmallisia. Niitä on paljon, pinta-ala on suuri ja ne menevät syvälle hengitysteihin ja verenkiertoon muodostaen merkittävän terveys– ja taloushaitan.

–  Nanohiukkasia ei näe silmällä, joten mittaaminen ja monitorointi on ensimmäinen askel, jonka avulla tietoisuus hiukkaspitoisuuksista kasvaa, toteaa toimitusjohtaja Juha Kaartinen Pegasor Oy:stä.

Yritys on erikoistunut nanohiukkasten monitorointiin tarkoitettujen antureiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Pegasorin laitteita käytetään ilmalaadun valvonnassa ympäri maailmaa.

Mittaus katsastusasemille

Maailman suurkaupungeissa päästöjen vastainen taistelu on jokapäiväistä. Haitallisimmat saastuttajat ovat liikenne ja energiantuotanto. Liikennemäärät ovat kasvaneet ja osa autoista ylittää merkittävästi päästörajat.

–  Suurin osa nanohiukkasten aiheuttamista saasteista saataisiin hävitettyä kaupunki-ilmasta poistamalla 10 prosenttia autoista, jotka eivät täytä päästörajoja.

Pegasorin autoteollisuudelle kehittämä anturi mittaa nyt päästöjä suoraan pakoputkesta. Tehokas keino puuttua ongelmaan ennen sähköautojen yleistymistä olisi saattaa pienhiukkasten lukumääräpitoisuuden mittaaminen lakisääteiseksi osaksi ajoneuvokatsastusta, kuten Saksassa, Iso-Britanniassa ja Belgiassa lähivuosina tehdään.

–  Jos päästöt ovat liian suuret, auto ohjataan korjaamolle suodattimen vaihtoon. Mallia tulisi ottaa muissakin maissa, koska nykyinen mittausmenetelmä on todettu käytännössä hyödyttömäksi.

Ulkoilman laadun tiedostaminen

Suomen ilma on kansainvälisesti verraten melko puhdasta. Vilkasliikenteisen kadun varrella asuva saattaa silti tietämättään altistua terveydelle haitallisille pienhiukkaspitoisuuksille, jos talon ilmanvaihto ja suodatinratkaisut eivät ole kunnossa.

–  Tiivis anturiverkko mahdollistaisi reaaliaikaisen mittaamisen, jonka informaatio olisi helposti jaettavissa ja yhdistettävissä sää ja mallinnustietoihin. Näin saataisiin ennuste myös ilmanlaadun kehittymisestä.

Yleisellä tasolla tietoa voidaan hyödyntää kiinteistön ilmanvaihtoon, suodatinhuoltoon ja tiedotukseen sekä infran rakentamiseen. Yksilötasolla voimme valita pienhiukkastilanteen varjolla esimerkiksi parhaan pyöräilyreitin. 50 metrin päässä liikenneväylästä ilmansaastekuorma on merkittävästi pienempi kuin väylän vieressä.

Hiukkaspitoisuuden lisäksi Pegasorin laitteet antavat tietoa CO2-pitoisuudesta, kosteudesta ja lämpötilasta, jotka ovat olennaisia hyvän sisäilman parametreja. Ilmanvaihdon riittävyys ja toiminta ovat kiinteästi yhteydessä rakennuksen hyvinvointiin.

–  Tarkempi monitorointi olisi sekä asukkaiden että kiinteistöjen hyvinvoinnin etu, ja varmistaisi kiinteistön oikean hoidon.

Investoinnit puhtaaseen ilmaan vaikuttavat jo ihmisten valintoihin ja kulutuskäyttäytymiseen.

–  Suomessa on paljon alan osaamista. Sitä pitäisi saada laajemmin ja tehokkaammin hyödynnettyä kansainvälisesti. Ilman ymmärrystä nanohiukkasten vaikutuksesta saatamme tehdä kauaskantoisia virheratkaisuja, päättää Kaartinen.