Muovipakkaukselle uusi elämä

Muovipakkaukselle uusi elämä

newspool

Muovipakkauksen tie jätteestä uudeksi tuotteeksi alkaa lajittelusta – kuluttajalla on erittäin tärkeä tehtävä muovipakkausten kierrätyksessä.

Muovipakkaukselle uusi elämä

Suomalaiset lajittelevat muovipakkauksia yhä ahkerammin. Muovinkeräyspaikkojen määrä on kasvanut, mutta EU:n asettaman jätedirektiivin myötä tavoitteet tulevat lähivuosina kovenemaan.

Teksti Anna Gustafsson  Kuva Suomen Uusiomuovi

Kotitalouksien pakkausmuovin kerääminen on Suomessa vielä varsin uutta. Keräys alkoi vasta kolme vuotta sitten, mutta suomalaiset ovat tarttuneet lajitteluun reippaasti. Tällä hetkellä kaikista muovipakkauksista kiertää jo 30 prosenttia.

Tavoite tulee kuitenkin kiristymään melkoisesti lähivuosina, sillä EU:n jätedirektiivimuutosten myötä markkinoilla olevista muovipakkauksista pitäisi kierrättää puolet vuonna 2025. Kierrätystavoite kovenee 55 prosenttiin vuonna 2030.

Asetettu tavoite on kova, mutta oikeita ratkaisuja on jo tehty, kertoo Suomen Uusiomuovin kehitysjohtaja Peter Rasmussen.

Suomen Uusiomuovi vastaa yli 2500 muovipakkausten tuottajan – pakkaajan tai pakatun tuotteen maahantuojan – tuottajavastuun toteutuksesta, eli pakkausten jätehuollosta ja hyötykäytöstä.

–  Kierrätystavoitteen kiristyminen on ollut tiedossa jo pitkään, joten olemme ehtineet varautua siihen esimerkiksi laajentamalla muovinkeräyspisteiden kattavuutta.

EU ON ASETTANUT 50 prosentin kierrätystavoitteen muoville vuodelle 2025.

Tarvitaan yhteistyötä

Suomen Uusiomuovi on käynnistänyt POLKU 2025 -ohjelman, jossa hahmotellaan seuraavia edistysaskelia muovin kierrätyksen tehostamiseksi. Rasmussen toteaa, että yhtä, nopeaa ratkaisua muovikierron tehostamiseen ei ole, vaan kokonaisuudessa tarvitaan kaikkien osapuolien yhteistyötä. Iso paino laitetaan kuluttajaviestintään.

–  Jos kuluttaja ei lajittele muovista pakkausjätettä ja toimita sitä keräyspisteisiin, ei ole mitään mitä kierrättää. Kuluttajalla on erittäin  tärkeä tehtävä, Rasmussen kertoo.

Kierrättämisen lisäksi kuluttajat voivat vaikuttaa ostamalla kierrätysmuovista valmistettuja tuotteita.

Rasmussen korostaa myös pakkausten valmistajien ja pakkaajien osallistumista. EU:n muovistrategian mukaan vuonna 2030 EU-alueella olisi käytössä vain kierrätyskelpoisia tai vaihtehtoisesti uudelleenkäytettäviä pakkauksia. Tämä olisi hyvä huomioida jo pakkausten suunnittelussa, samalla kun mietitään pakkauksen muitakin ominaisuuksia. Suomen Uusiomuovi on julkaissut kierrätyskelpoisen pakkauksen suunnitteluoppaan helpottamaan yritysten pakkausmateeriaaleihin liittyviä valintoja.

Suomessa muovipakkausten tuottajavastuu on kirjattu lakiin, ja kuluttajilla on sen mukaan oikeus toimittaa muovipakkaukset ilmaiseksi keräyspisteisiin. Keräyksen tehostuessa jokaisessa 4000 asukkaan kunnassa tulee alkuvuodesta olemaan vähintään yksi keräyspiste. Suomen Uusiomuovi ottaa vastaan myös yritysten kierrätyskelpoista muovijätettä yli 60 vastaanottoterminaalissa ympäri maata. Yritysten pakkausjätteen kierrätyksen lisäämiseen Suomen Uusiomuovi panostaa palkkaamalla kierrätysvalmentajan.

Kiinteistökeräys lisääntyy

Jotta EU:n asettamaan 50 prosentin muovin kierrätystavoitteeseen voidaan päästä, täytyy kiinteistökeräyksen lisääntyä edelleen, jotta kierrätettävää muovimateriaalia kertyy riittävästi.

Suomen Uusiomuovi ottaa vastaan sekä kierrättää myös kiinteistökeräyksellä lajiteltua pakkausmuovijätettä, vaikka ei olekaan vastuussa keräyksen järjestämisestä. Monissa kaupungeissa ekopisteiden sijoittelua estää tilanpuute, joten kuluttajille on helpompaa viedä muovijäte kotipihan keräyspisteeseen –  samaan tapaan kuin esimerkiksi metallin, lasin ja kartongin lajittelu nykyisin sujuu.

–  Silti tämän lisäksi tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan myös sekajätteen lajittelua koneellisesti, jotta sieltäkin saadaan kerättyä kierrätyskelpoinen muovi talteen, kuvailee Rasmussen.

Kaikki kotitalouksien keräysastioihin viety muovi kuljetetaan Fortumin laitokselle Riihimäelle. Siellä eri muovilaadut erotellaan toisistaan ja puhdistetaan. Muovijalostamossa kierrätysmuovista valmistetaan pieniä muovirakeita, joita voidaan myydä eteenpäin uusien muovituotteiden valmistukseen.

Pakkausjätemuovi saa uuden olomuodon esimerkiksi muovikasseina, jätesäkkeinä, muoviputkina, tiskiharjan varressa tai vaikkapa kastelukannussa. Kierrätykseen kelpaamaton jäte hyödynnetään energian ja  kaukolämmön valmistuksessa.

Uusiomuovissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Euroopassa kierrätetyn muovin kysyntä on noin kuusi prosenttia kaikesta muovista. Rasmussen suhtautuu kuitenkin tuleviin muovihaasteisiin toiveikkaasti.

–  Toimimme kiertotalouden keskiössä ja kysyntämme alan asiantuntijana on kasvanut. Muovin kierrätyksessä tapahtuu nyt paljon, ja on mielenkiintoista olla mukana kehittämässä uusia, innovatiivisia  ratkaisuja, jotka tulevat lisäämään muovipakkausten kierrätystä entisestään, Rasmussen vakuuttaa.