Massat kiertoon ilmoituspalstalla

Massat kiertoon ilmoituspalstalla

Jari Nordströmin ja Timo Leppäsen mukaan maa-ainesten kierrättäminen pienentää merkittävästi Raide- Jokerin rakennusurakan ympäristöjalanjälkeä.

Massat kiertoon ilmoituspalstalla

Raide-Jokerin rakennustyöt Helsingissä ja Espoossa etenevät vauhdilla. Netissä toimiva Maapörssi auttaa kierrättämään työmaalohkoilla syntyviä, valtavia maamassoja uudelleen hyötykäyttöön.

Teksti Timo Hämäläinen  Kuva Juha Arvid Helminen

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettavan radan pituudeksi tulee 25 kilometriä. Liikennöinti linjalla alkaa kesällä 2024.

– Monilla työmailla syntyy maa-aineksia, joita tarvitaan toisaalla. Sitä varten olemme perustaneet Maapörssin, jonka avulla työmaamestarit voivat ilmoittaa, mikäli he tarvitsevat maa-aineksia tai haluavat tarjota niitä muiden käyttöön, kertoo Maapörssi Oy:n johtaja Jari Nordström.

Massojen siirtelyyn ja hyötykäyttöön panostetaan Raide Jokerin sisällä. Sen lisäksi yhteistyöhön osallistuvat myös muut pääkaupunkiseudun infratyömaat ja maa-ainesten jatkojalostajat.

– Maapörssi lisää maa-ainesten kierrättämistä ja hyötykäyttöä tarjoamalla tietoa siitä, missä ja milloin ylijämäisiä maa-aineksia on tarjolla, Nordström jatkaa.

Maapörssi on ahkerassa käytössä. Parhaimpina kuukausina ilmoituspalstalle kirjautuu kolmekymmentätuhatta käyntiä.

– Meillä on 65 työmaamestaria, jotka etsivät sopivia maa-aineseriä tai jättävät ilmoituksia tarjolla olevista maa-aineksista. Lisäksi yksi mestari koordinoi kuljetuksia, sanoo tuotantopäällikkönä toimiva Timo Leppänen Raide-Jokerin projektitoimistosta.

Kuljetusmatkat minimiin

Tavoitteena on, että eri lohkoilla syntyvät maa-ainekset saadaan kierrätettyä hyötykäyttöön tehokkaasti ja mahdollisimman lyhyillä ajomatkoilla. Lyhyet ajomatkat vähentävät polttoaineen kulutusta ja päästöjä ympäristöön.

– Valtaosa maamassoista kierrätetään Raide-Jokerin työmaiden välillä, mutta maa-aineksia voidaan käyttää myös muissa kohteissa, kuten Verkkosaaren aluerakentamisessa, Nordström sanoo.

Maamassojen kierrättämismahdollisuuksia on kartoitettu jo Raide-Jokerin yleissuunnitelmissa, joissa on laskettu rakentamisessa syntyvät ja siinä tarvittavat erilaatuiset maamassat. Suunnitelmat tarkentuvat koko ajan rakentamisen edetessä.

– Kaikki massat ja se, mihin ne menevät, on mietitty tarkkaan. Maakaatopaikoille menevä osuus halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Noin 40 prosenttia maa-aineksista pystytään tavalla tai toisella käyttämään hyödyksi. Raide-Jokerin työmailla käsitellään hankkeen aikana kaivuu- ja louhintamassoja puolitoista miljoonaa kuutiometriä, Leppänen kertoo.

Säästöjä kustannuksiin

Yhtenä Maapörssin palvelumuotona on niin kutsuttu lipukekauppa, jossa maa-aineksen tuoja maksaa kuorman vastaanottajalle heidän keskenään sopimansa maksun. Käytäntö on sama kuin silloin, jos maa-ainekset vietäisiin kunnalliseen maa-ainesten vastaanottopisteeseen.

Nordströmin mukaan lipukekaupan välityksellä on neljän vuoden aikana toimitettu kaikkiaan 98 000 kuormaa, joista yli 90 prosenttia on käytetty hyödyksi toisaalla.

– Järjestelyllä kuorman vastaanottaja saa tarvitsemaansa materiaalia ja rahoitusta projektiinsa. Yhtenä tavoitteena on, että kuorman siirtomatka lyhenee, mikä säästää ympäristöä, Nordström päättää.