Markkinavoimat vastaan luonnonvoimat

Markkinavoimat vastaan luonnonvoimat

newspool

Markkinavoimat vastaan luonnonvoimat

Teksti Jouni Keronen  Kuva Jarkko Mikkonen

YSTÄVÄNI KERTOI osallistuneensa keskusteluun, jossa väiteltiin kummat ovat vahvemmat: markkinavoimat vai luonnonvoimat. Kummallekin vaihtoehdolle löytyy erittäin hyviä perusteluja. Tammikuussa Sir Richard Attenborough esitelmöi Davosissa todeten, että ihmisen vaikutus maapalloon on niin suuri, että olemme siirtyneet viimeisen kymmenen tuhannen vuoden ajan vallinneesta stabiilista
holoseeni-aikakaudesta – jota hän kutsui Eedenin puutarhaksi – uuteen antroposeeni-aikakauteen, jossa ihmisestä on tullut maapallon geologista tilaa muuttava voima. Olemme lämmittäneet maapalloa jo yli 1 °C asteen ja saaneet aikaan joukkosukupuuton. Näillä perusteilla voisi todeta markkinavoimien voittaneen.

TOISAALTA myös luonnonvoimat ovat vahvistuneet, ja olemme sen itsekin jo kokeneet lämpö- ja kylmyysaaltoina, voimistuneina myrskyinä, tulvina ja biologisina muutoksina, jotka ovat heikentäneet luonnon elämää ylläpitäviä prosesseja. Holoseeni-aikakauden stabiilit luonnonkierrot, joiden varaan ihmiskunnan nykymuotoinen elämä on muotoutunut, ovat muuttumassa. Emme tiedä tulemmeko selviämään tulevista muutoksista, jos ne kasvavat liian suuriksi. Maapallo kyllä selviää ja elämä jatkuu, mutta emme tiedä miten ihmiskunnan käy.

NYT ON yhdestoista hetki valjastaa markkinavoimat toimimaan ilmaston ja luonnon kannalta oikein päin. Rajallisille resursseille, kuten hiilidioksidille ilmakehässä, pitää asettaa kiintiöt, joita ei ylitetä ja hinta, joka vastaa haitan negatiivista vaikutusta. Tänä päivänä vain noin viidenneksellä kasvihuonekaasupäästöistä on jonkinlainen hinta. Hiilidioksidin talteenottoa ja suuren hiilijalanjäljen korvaavia vähähiilisiä tai kiertotalousmateriaaleja kehittävät yritykset eivät tällä hetkellä saa riittävää taloudellista hyötyä. Jos ilmakehän käyttäminen ilmaisena tai lähes ilmaisena kaatopaikkana saa jatkua ja hiilen poistosta ei makseta, markkinavoimat eivät voi toimia oikein. Niillä ei ole keppiä haitallisesta toiminnasta eikä porkkanaa hyödyllisestä.

NYT ON yhdestoista hetki valjastaa markkinavoimat toimimaan ilmaston ja luonnon kannalta okein päin.

CLIMATE Leadership Coalition kehittää systeemisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään. Ehdotamme, että EU ensimmäisenä suurena toimijana asettaisi kiintiön kasvihuonekaasupäästöilleen ja hyödyntäisi päästökauppaa kustannustehokkaiden päästövähennys- ja nieluratkaisujen toteuttamiseen. Lisäksi edistämme hiilijalanjäljen mukaan ottamista julkisiin hankintoihin ja kansalaisten vähähiilisten valintojen tukemista. Keinot luovat markkinoita vähähiilisille ratkaisuille ja kääntävät markkinavoimat oikeaan suuntaan. Holoseeni on kenties vielä pelastettavissa, mutta nyt vaaditaan suurimittakaavaisia toimia välittömästi.

Kirjoittaja on Climate Leadership Coalitionin toiminnanjohtaja