Laserpinnoitus parantaa komponenttien kestävyyttä

Laserpinnoitus parantaa komponenttien kestävyyttä

Teollisuuden komponenttien kestävyyttä voidaan parantaa laserpinnoituksella. Samalla tehdään ympäristöteko, kun komponentin voi kunnostaa tai pidentää osan elinkaarta jo sen suunnitteluvaiheessa. 

Teksti Antti J. Lagus

Laserpinnoitetun komponentin pidentynyt käyttöikä tulee kustannussäästönä komponentin vaihtovälien pidentymisenä. Koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden merkitys korostuu, sillä tuotantoprosessien pysäyttäminen ja uudelleen käynnistäminen on kallista.

Laserpinnoituksia tekevän Kokkola LCC Oy:n toimitusjohtaja Seppo Heiskasen mukaan laserpinnoitusta käytetään hyvinkin erilaisilla aloilla prosessi- ja terästeollisuudesta meri- ja energiateollisuuteen. Pinnoitettavia osia ovat esimerkiksi akselit, männänvarret ja venttiilien osat.

Lisää korroosiokestävyyttä

Kun metallia pinnoitetaan toisella metallilla, pinnoittaminen toteutetaan siihen sopivalla pinnoituslisäaineella. Pinnoitettavan komponentin käyttöolosuhteet ja kestävyydelle asetettavat kovuus-, korroosio- tai liukuominaisuusvaatimukset ratkaisevat, millä lisäaineella pinnoitus toteutetaan.

Laserpinnoitus on menetelmä, jossa lämpö tuodaan kappaleelle lasersäteen muodossa. Laser sulattaa lisäaineen ja perusainetta siten, että lisäaineen muodostaman pinnoitteen ja perusaineen väliin syntyy sulaliitos. Suurimpia etuja ovat huokoseton rakenne, joka ei päästä liuoksia lävitse, pieni seostuma, joka tekee pinnoitteesta hyvän jo yhdellä kerroksella sekä metallurginen liitos, jolloin saavutetaan hitsaukseen verrattava kiinnipysyvyys.

Tiiviin pinnoitteen ansiosta laserpinnoituksella on myös korroosiokestoa. Pinnoitusaine valitaan käyttökohteen mukaan. Esimerkiksi syövyttävän kemikaalin kanssa tekemisiin joutuvat komponentit pinnoitetaan eri lisäaineella kuin sellaiset, jotka eivät ole kosketuksissa happojen tai emästen kanssa.

 

Kyseessä on ympäristöteko, kun kulunut osa pinnoitetaan.

 

 

– Laser sopii mainiosti sellaisten paikkojen hitsaamiseen, joita ei pysty pinnoittamaan hitsauksella.

On myös sellaisia metalleja, joita on vaikea pinnoittaa perinteisesti. Esimerkiksi kupari on metalli, jolle laserpinnoitus sopii erinomaisesti.

Pinnoitus on ympäristöteko

Kokkola LCC on Suomen ainoa teollinen laserpinnoittaja. Yritys sijaitsee nimensä mukaisesti Kokkolassa. Sijainnilla ei Heiskasen mukaan ole nykyään niin suurta merkitystä, kun osat saadaan toimitettua asiakkaille jo seuraavaksi päiväksi.

Suurin osa yrityksen toimituksista tapahtuu Suomeen, mutta yrityksen suurin yksittäinen asiakas on saksalainen. Vientiä yrityksen tuotannosta on 25 prosenttia, ja varsin suuri osa koko tuotannosta leviää suomalaisten asiak-kaiden kautta ympäri maailmaa.

Heiskasen mukaan kunnossapitomarkkina on yrityksen kannalta merkittävä, sillä useinkaan alkuperäisiä osia ei ole laserpinnoitettu. Hyvällä pinnoituksella sekä uusien että vanhojen komponenttien käyttöikää voidaan pidentää huomattavasti.

– Itse asiassa kyseessä on ympäristöteko, kun käytössä kulunut komponentti pinnoitetaan uudestaan sen sijaan, että ostettaisiin uusi. Teettämämme opinnäytetyön mukaan se, että valmistetaan kilo terästä, tuottaa kahden kilon verran hiilidioksidipäästöjä.

Täysin päästötön toimija Kokkola LCC ei väitä olevansakaan, mutta uuden teräksen ostoon verrattavaa hiilidioksidipäästöä ei pinnoituksessa synny.

Useimmat osat voi pinnoittaa monta kertaa. Heiskasen mukaan yritysten kannattaisi selvittää myös tämä vaihtoehto, ennen kuin nakkaavat toimivan osan romukoppaan. Vanhan komponentin pinnoittaminen on monesti edullisempaa kuin uuden hankkiminen.

Osien elinikä pidemmäksi

– Olemme toimineet alalla kohta 15 vuotta ja joudumme edelleen kouluttamaan asiakkaita, ettei kannata heittää pois sellaisia osia, jotka voisi kunnostaa. Osalle voidaan saavuttaa jopa alkuperäistä pidempi elinikä, Heiskanen vakuuttaa.

Kokkola LCC on pinnoittanut erään asiakkaan akseleita jo muutamaan kertaan. Taloudelliset realiteetit ovat luultavasti ohjanneet päätöksentekoa, mutta Heiskanen uskoo, että yleistyvän kiertotalouden myötä teollisten komponenttien kunnostuksessa lisääntyy myös vihreä ajattelu.