Laserhitsaus mahdollistaa tehokkaan lämmönsiirron

Laserhitsaus mahdollistaa tehokkaan lämmönsiirron

Laserhitsauksella voidaan monipuolistaa entisestään alumiinin ja kuparin käyttömahdollisuuksia. Uuden sukupolven menetelmä lisää kustannustehokkuutta säästämällä materiaalia ja aikaa. 

Teksti Kari Kuisti


Alumiinin ja kuparin ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien laaja kirjo on arkipäivää Ulvilassa ja Nivalassa toimivassa Hollmén & Co Oy:ssä. Yritys on paneutunut näiden kahden metallin laserhitsaukseen ja kehittänyt huomattavasti siihen liittyvää teknologiaa sekä työmenetelmiä. Kaikki alkoi nelisen vuotta sitten perustetusta laserhitsaussolusta. 

– Alumiinin ja kuparin laserhitsaus on nousemassa palveluksi, joka kiinnostaa asiakkaitamme, tiivistää toimitusjohtaja Juha Haaslahti. 

Alhaisessa lämpötilassa sulava alumiini ei ole helppo materiaali laserhitsata, päinvastoin. Hankaluutta lisäävät alumiinin lukuisat seosaineet ja eri koostumukset. Alumiinin onnistunut laserhitsaus vaatii paljon tutkimustietoa ja taitoa. 

Hollmén & Co:ssa laserhitsaukseen liittyvä kehitystyö on tehty palvelemaan asiakkaiden tarpeita. Asiakas esittelee lämmönhallintaan liittyvän ideansa, jonka tuotteistamisprosessissa yhtiön asiantuntijat ovat aktiivisesti mukana.

Lämmönhallinta keskiössä

Suunnittelutyön keskiössä on lämpö: sitä pitää saada jostakin pois tai jonnekin lisää toimivalla ja taloudellisella tavalla. Jäähdyttäminen tapahtuu joko ilman tai nesteen avulla. Valmistuneista tuotteista suurin osa jäähdytetään ilmalla. Nestejäähdyttimiä menee muun muassa sähköautoihin, joissa niitä käytetään myös lämmittämiseen. 

– Autoteollisuudessa olemme mukana nimenomaan tuotekehityspuolella. E-Mobility kattaa autoteollisuuden lisäksi paljon muutakin, Haaslahti kertoo. 

Henkilöautojen lisäksi lämmönhallintatekniikkaa tarvitaan esimerkiksi erilaisissa järeissä työkoneissa, kuten esimerkiksi metsäkoneissa, rekoissa, junissa ja laivoissa. 

Julkinen liikenne sähköistyy vauhdilla ja sähköbussit edustavatkin tällä hetkellä nopeimmin kasvavaa alaa. Merkittäviä lämmönhallintaan liittyviä kasvunäkymiä löytyy monilta eri teollisuudenaloilta. 

Vaikka paljon on jo ehditty tehdä ja kokea, niin Haaslahti kertoo yrityksen jopa toivovan asiakkaiden taholta tulevan myös yllättäviä ideoita. Ne tarjoavat haasteita. 

– Asiakkaiden uudet ideat ovat tervetulleita. Erityisesti ne, joissa voimme hyödyntää kehittämäämme hitsausmenetelmää. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden yhdistää komponentteja sekä suunnitella ne eri tavalla.

Komponentit pienenevät

Tekniselle kehitykselle on tyypillistä komponenttien pieneneminen ja tehojen kasvaminen. Muutokset lisäävät myös lämmönhallintaan liittyviä vaatimuksia. Yhä pienemmältä alueelta pitää kyetä poistamaan yhä enemmän lämpöä. Yrityksen kehittämä teknologia mahdollistaa myös komponenttitason ratkaisut. 

– Saamme monipuolisemman jäähdytyskanavarakenteen elementin sisälle, kun tuote on suunniteltu tehtäväksi laserhitsauksella. 

Haaslahti kertoo asiakkaiden arvostavan erityisesti kahta asiaa: laatua ja luotettavuutta. Näiden lisäksi Hollmén & Co tarjoaa kilpailijoita tehokkaampaa lämmönsiirtoa.