Kyberriskit kohdistuvat kaikenkokoisiin yrityksiin

Kyberriskit kohdistuvat kaikenkokoisiin yrityksiin

Yhä useampi yritys on viime vuosien aikana havahtunut kyberriskeiltä suojautumiseen vakuut-tamalla. Myös pienet ja keskisuuret yritykset ovat entistä alttiimpia kyberhyökkäyksille. 

Teksti Riitta Nikkola

Yritysten kybervakuuttaminen yli kaksinkertaistui viime vuoden aikana, vaikka kyberriskit onkin tiedostettu jo kauan. Uutta on, että monet yritykset ovat alkaneet vaatia palveluntuottajiltaan kybervakuutustodistusta. 

– Kyberriskit koskevat kaikkia yrityksiä, joissa käytetään tietokoneita – jokainen tietokonetta käyttävä henkilö on mahdollinen kyberriski, sanoo Aon Finland Oy:n kyber-asiantuntija ja asiakkuuspäällikkö Christa Heinonen. 

Kyberrikolliset kohdentavat hyökkäyksiään yhä enemmän pk-yrityksiin, joiden kautta ne yrittävät päästä suuryritysten verkkoihin. 

– Jatkossa yritysten tulee huomioida riskienhallinnassaan myös yhteistyökumppanien ja palveluntarjoajien varautuminen hyökkäyksiin. 

Riskit vaativat muutoksia 

Aon on kyberriskien hallinnan ja kybervakuuttamisen asiantuntija ja edelläkävijä Suomessa. Konsulttiyritys etsii eri alojen yritysten kyberriskejä ja -heikkouksia sekä selvittää, mitä niille voi tehdä ja onko nykyinen vakuutus riittävä. 

Aonin kyberturvaennusteen mukaan yritykset tekevät tänä vuonna suuria organisaationlaajuisia muutoksia hallitakseen kyberriskejä. 

Riski riippuu aina toimialasta. Kyberriski on suurempi, jos yrityksellä on hallussaan paljon henkilötietoja. Tätä riskiä lisää juuri voimaan tullut EU:n tietosuojalainsäädäntö, joka asettaa enemmän velvoitteita ja järjestelmällisyyttä yrityksille ja sakottaa noudattamatta jättämisestä. Uusien velvoitteiden myötä yritysten riski tulla velvolliseksi korvaamaan vahinkoja kasvaa. 

 

Riskit koskevat kaikkia yrityksiä, joissa käytetään tietokoneita.

 

 

– Riski voi olla tietosuojaan, henkilötietoihin tai kolmanteen osapuoleen liittyvä. Etsimme yksittäisen yrityksen kannalta parasta vakuutusratkaisua. Se voi olla valmis vakuutusturva tai nimenomaan tälle yritykselle räätälöity. Kybervakuutusten kilpailuttaminen ja voimaan saattaminen on alaamme. 

Yksilöity kokonaisuus 

Markkinoilta löytyvät kybervakuutukset koostuvat monista eri osioista: ne korvaavat yritykselle itselleen aiheutuneita kuluja, vahingonkorvauksia kolmansille osapuolille, keskeytysvahinkoa, kustannuksia palvelunestohyökkäyksistä, kiristyksistä maksettuja lunnaita, tietosuojaan liittyviä sakkoja, maineenmenetyksestä aiheutunutta julkisuudenhallintaa ja niin edelleen. Yritys voi ottaa kaikista turvaosioista koostuvan vakuutusturvan tai vain räätälöityjä osia. 

– Yhä useammat yritykset ovat ottaneet meihin yhteyttä, koska riski on tiedossa. Kyberriskivakuuttaminen on kaikille yrityksille tärkeää. Palvelujemme hinta riippuu yrityksen koosta. Tietysti pienellä yrityksellä on pienemmät palvelut ja sitä kautta pienemmät kulut.