Koulutus kehittää esimiestyötä

Koulutus kehittää esimiestyötä

Keudan esimiesvalmennuskursseilla opettava tiimiesimies Outi Purovesi painottaa, että hyvä johtaminen lähtee siitä, että johtaja itse voi hyvin.

Koulutus kehittää esimiestyötä

Toimiva esimiestyö ja johtaminen näkyvät henkilöstön hyvinvointina. Yksi tapa vahvistaa omaa osaamista on kouluttautua juuri johtotehtäviin keskittyvässä koulutusohjelmassa.

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  Kuva Tiina Krukoff-Raime

Tuusulanjärven inspiroivissa rantamaisemissa on tarjolla tutkintoon johtavaa koulutusta. Esimiestyön tutkinnoista suosituimpia ovat lähiesimiestyön ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda tarjoaa ammatillisiin tutkintoihin tähtäävää koulutusta, ja Keuda Koulutuspalvelut Oy:n kautta toteutetaan organisaatioiden tarpeisiin räätälöityä, omarahoitteista esimiesvalmennusta. Koulutuksien kysyntä on ollut kasvussa.

– Kysynnän kasvu johtuu meneillään olevasta työelämän murroksesta ja organisaatioiden halusta panostaa esimiestyön kehittämiseen, toteaa opetustyötä tekevä tiimiesimies Outi Purovesi.

Purovesi on pannut huolestuneena merkille mielenterveysongelmista johtuvien sairauspoissaolojen kasvun ja keskustelut työn kuormituksesta. Tilanne heittää haasteen työhyvinvoinnin kehittämisestä etenkin esimiehille ja organisaation johdolle.

Yksilöllinen opintosuunnitelma

Purovedellä on näköalapaikka suomalaiseen työelämään. Hän katsoo, että johtamisen haasteet ja työntekijöiden odotukset esimiestyölle ovat samantyyppisiä alasta riippumatta. Asiakkaita on eri toimialoilta, muun muassa kunnista, sosiaali- ja terveysalalta, teollisuudesta sekä logistiikka- ja palvelualoilta.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma. Suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla, jossa kehittymistä tukee ja osaamista arvioi oma esimies.

– Tärkeää on myös itsearviointi ja työyhteisöstä saatu palaute omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Lisäksi me opettajat annamme palautetta ja yksilöllistä tukea, Purovesi kertoo.

Koulutuksessa pohditaan myös esimiehen johtaman työyhteisön muutos- ja kehittämistarpeita. Esimies näyttää osaamisensa työtä tekemällä ja kehittämällä omaa ja johtamansa yksikön toimintaa.

ESIMIESTYÖ ON vuorovaikutusammatti, jolla on iso vaikutus työhyvinvointiin.

Henkilöstö kukoistamaan

Esimiestyön tutkintojen suorittaminen tapahtuu monimuoto-opetuksena. Koulutus kestää tavallisesti vuodesta puoleentoista. Henkilön aiemmin hankkima osaaminen vaikuttaa koulutuksen kestoon ja sisältöön.

Lähiopetuspäivinä käsitellään esimiestyön teemoja keskustellen ja osaamista jakaen. Sisällöissä on kiinnitetty huomiota henkilöstöjohtamiseen ja viestintään, mutta myös talouden johtaminen, kannattavuus, juridiikka ja prosessien kehittäminen kuuluvat ohjelmaan.

– Esimiestyö on vuorovaikutusammatti ja siinä onnistumisella on iso merkitys työhyvinvointiin. Koulutus ei ole teorian opiskelua ja tenttimistä, vaan tavoitteena on tarjota henkilökohtaista valmennusta ja konkreettisia työkaluja arjen johtamistyöhön, Purovesi painottaa.

Onnistunut johtaminen lähtee Puroveden mukaan siitä, että esimies itse voi hyvin ja hallitsee priorisoinnin, delegoinnin sekä valmentavan esimiestyön taidot. Esimies voi saada henkilöstön kukoistamaan ja tekemään työtä ilon ja innostuksen kautta.

– Uskon vahvasti siihen, että hyvä johtaminen näkyy työhyvinvoinnin lisääntymisenä ja tuloksellisempana toimintana.