Kosteusturvallinen eriste saa alkunsa tulivuoren uumenissa

Kosteusturvallinen eriste saa alkunsa tulivuoren uumenissa

Paroc Oy:n kehitysinsinööri Hannu-Petteri Mattila painottaa, että Kuivaketju10-toimintamalli toimii parhaiten rakennettaessa laadukkailla tuotteilla ja materiaaleilla.

Kosteusturvallinen eriste saa alkunsa tulivuoren uumenissa

Kivivilla kestää kosteutta, on paloturvallinen sekä energiatehokas eristemateriaali. Kaiken lisäksi sitä esiintyy luonnossa. Teollisuudessa kivivillaa on hyödynnetty jo yli 80 vuoden ajan.

Teksti Marja Hakola  Kuva Tapio Auvinen

Kivivillaa voi hyvällä syyllä kutsua luonnonmateriaaliksi, koska se sulatetaan kivestä, selventää Paroc Oy:n kehitysinsinööri Hannu-Petteri Mattila.

– Kun tulivuori purkautuu, tuuli kuiduttaa valuneen kivisulan matoksi vuoren rinteille. Nuo ohuet kuidut ovat kivivillaa sen ensimmäisessä muodossa.

Parocin kivivillaeriste tuotetaan luonnonmukaisella periaatteella: Vulkaaninen kivi sulatetaan ja kuidutetaan. Valmistusprosessin aikana seokseen lisätään pieni määrä orgaanista sideainetta pitämään kuidut paikoillaan.

– Kivivillakuidut ja niiden väleissä oleva ilma tekevät eristeestä kestävän, palamattoman ja tehokkaasti lämpöä eristävän, Mattila jatkaa.

Kunnollinen lämmöneristys rakennuksen ulkovaipassa ja talotekniikassa vähentää rakennuksen energiankulutusta ja tuo merkittäviä säästöjä.

Markkinoiden kuivin eriste

Kivivillalla on erinomaiset kosteustekniset ominaisuudet. Parocin VTT:llä teettämät tutkimukset osoittavat, että kivivilla ei ime vettä, pysyy kuivana korkeissakin kosteusolosuhteissa ja kastuessaan kuivuu nopeasti. Kivivilla ei myöskään sulje kosteutta rakenteisiin.

– Paroc-kivivilla on tutkimuksen mukaan markkinoiden kuivin eriste. Koska kivivilla on huokoinen eristemateriaali, se päästää vesihöyryn läpi. Siten se antaa betonirakenteiden kuivua huomattavasti nopeammin kuin muut läpäisemättömät eristemateriaalit, Mattila havainnollistaa.

Kosteus puhuttaa paljon

Asuntojen kosteus- ja sisäongelmat puhuttavat suomalaisia, niin asuntojen rakentajia kuin niiden asukkaita. Rakennusten rakenteissa oleva kosteus voi aiheuttaa homehtumista, mikä voi tuottaa terveyshaittoja asukkaille. Rakenteiden kuivattaminen ja korjaus tietävät suuria kustannuksia rakennuttajalle.

– Jos kosteusongelma on jo käsissä, tärkeintä on selvittää mistä se johtuu. Onko rakentamisen aikana rakenteisiin jäänyt kosteutta vai juontavatko ongelmat rakennuksen käytöstä tai ihmisten toiminnasta rakennuksessa? Toimiiko ilmanvaihto oikein?

Esimerkiksi koulurakennuksissa märistä vaatteista sisäilmaan tuleva kosteus on poistettava asianmukaisesti, jotta kosteus ei pääse rakenteisiin. Ilmanvaihdon on oltava oikein mitoitettu ja säädetty.

Homeitiöt puolestaan pääsevät rakennukseen muun muassa ikkunoista. Home tarvitsee kasvaakseen kosteutta, lämpöä ja ravintoa. Koska kivivilla on pääosin kiveä, siinä ei ole homeelle suotuisaa ravintoa.

– Kivivilla ei homehdu eikä aiheuta muiden rakenteiden homehtumista. Siinä ei ole myöskään aineita, jotka altistavat korroosiolle.

KIVIVILLA ei homehdu eikä aiheuta muiden rakenteiden homehtumista.

Kuivuudella saa säästöjä

Paroc haluaa tukea suunnittelijoita, rakentajia ja tee-se-itse -kuluttajia rakentamaan niin, ettei kosteusongelmia synny.

– Materiaalitoimittajana meillä on keskeinen rooli rakentamisen kosteudenhallinnassa. Meillä on kokemusta, paikallistuntemusta ja tunnemme tuotteemme hyvin.

Apuna on rakennusalalla käytössä oleva kosteudenhallinnan toimintamalli, Kuivaketju10. Parocilla mallia toteutetaan eristeiden valmistajan näkökulmasta: asiakkaille jaetaan tietoa materiaalien kosteusominaisuuksista ja tuotteiden varastoinnista työmaalla.

Toimintamallin riskilistan mukaan huomiota on kiinnitettävä rakennusprosessin koko ketjuun, aina rakennuspaikan valinnasta rakennuksen oikeaan käyttöön. On pidettävä huoli siitä, että eriste- ja muut rakennusmateriaalit eivät kastu työmaalla. Erityisen tärkeää on, että betonirakenteet ovat riittävän kuivat ennen pinnoittamista.

– Kivivilla on diffuusioavoin, eli se antaa ympäröivien rakenteiden kuivua molempiin suuntiin. Ominaisuus lyhentää betonirakenteiden kuivumisaikaa ja vaikuttaa näin työaikataulujen lyhenemiseen ja merkittäviin kustannussäästöihin.

– Kun rakentamisessa käytetään Parocin tuotteita ja noudatetaan Kuivaketju10-periaatteita, saadaan turvallisia ja pitkäikäisiä rakenteita.