Korona-aika lisää tiedontarvetta

Korona-aika lisää tiedontarvetta

Tutkimus- ja tiedonkeruutoimisto Bilendin maajohtaja Janne Auma-aho kertoo yritysten tarvitsevan ajantasaista ja luotettavaa tutkimustietoa tukemaan päätöksentekoa.

Korona-aika lisää tiedontarvetta

Tällä hetkellä ihmiset liikkuvat ja toimivat aiemmasta poikkeavasti. Muutama kuukausi sitten saatu markkinatutkimusdata voi olla jo auttamattomasti vanhentunutta.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Juho Länsiharju

Juuri nyt yritykset tarvitsevat nopeasti luotettavia ja ajantasaisia tutkimustuloksia, jotta markkinointia sekä brändiä voidaan johtaa oikeaan suuntaan, kertoo Bilendin Suomen maajohtajana toimiva Janne Auma-aho.

Hän harmittelee, että osa yrityksistä pitää markkinatutkimuksia edelleen kalliina ja hitaina toteuttaa. Tänä päivänä olisi lähes välttämätöntä tutkia omaa brändiä ja markkinaa säännöllisesti ja tiiviimmällä tahdilla.

– Innovatiivisten työkalujemme ja tarkkaan suunniteltujen toimintamalliemme ansiosta pystymme toimimaan nopeasti, ketterästi ja kustannustehokkaasti tinkimättä tutkimuksen laadusta. Pystymme usein toteuttamaan laajankin kuluttajatutkimusprojektin tai markkinakartoituksen nopeimmillaan alle viikossa.

Bilendi yhtiönä

  • Vuonna 1999 perustettu ranskalainen pörssiyhtiö, joka työllistää yli 200 asiantuntijaa 14 eri maassa.
  • Kehittää asiakkailleen online-tiedonkeruun ratkaisuja.
  • Suurimmat asiakassegmentit ovat mediatoimistot, viestintätoimistot ja erikoistuneet tutkimustoimijat.
  • Toteuttaa Suomessa vuosittain lähes 800 projektia sekä 400 000 haastattelua. Pohjoismaisille asiakkaille noin 3000 tiedonkeruuprojektia vuodessa.

Luotettavia tuloksia

Bilendin toiminnan keskiössä ovat kahdessatoista eri Euroopan maassa toimivat, itsenäisesti hallinnoidut kuluttajapaneelit. Niihin voidaan kohdistaa sekä asiakkaille räätälöityjä että standardimuotoisia kyselyitä. Pelkästään Suomessa panelisteja on noin 80 000. Kyselykutsut välitetään panelisteille Bilendin mobiilisovelluksella ja sähköpostilla, joten ne huomataan nopeasti. Koronakaan ei ole verottanut verkkokyselyjen vastausprosentteja.

– Kyselymme tavoittavat laajat vastaajaryhmät kansallisesti ja kansainvälisesti. Tarvittaessa voimme kohdentaa kyselyjä spesifeille kohderyhmille, kuten lapsiperheille, uuden auton ostajille tai lemmikkien omistajille. Motivoimme panelisteja vastaamiseen palkkiojärjestelmämme sekä säännöllisen yhteydenpidon avulla, Auma-aho kertoo.

Paneelien ohella Bilendi toteuttaa myös passiivista tiedonkeruuta hyödyntäen paneeliensa evästeitä muun muassa mainonnan ja verkkosivustojen tutkimisessa.

– Passiivinen tiedonkeruu tukee ja rikastaa kyselytutkimusta. Keräämme tietoa lähinnä panelistiemme toiminnasta mainoskampanjoihin liittyen. Passiivisen tiedonkeruun roolin osana tutkimusalaa odotetaan edelleen kasvavan, mutta sillä ei mielestäni voi korvata kyselytutkimusta. Erilaisia menetelmiä yhdistelemällä saamme parhaan ymmärryksen kuluttajien käyttäytymisestä.

Kansainvälinen mutta paikallinen

Bilendi on kansainvälinen toimija vahvalla paikallisella fokuksella. Helsingin toimisto tarjoaa mahdollisuuden kotimaisille asiakkaille sekä paikallisiin että kansainvälisiin tutkimus- ja tiedonkeruuprojekteihin.

– Suomalaisasiakkaamme saavat kansainväliset tutkimuspalvelut käyttöönsä meidän kauttamme. Olemmekin saaneet asiakkailtamme hyvää palautetta yhteistyökyvystämme, tiukoissa aikatauluissa pysymisestä ja palvelumme laadusta. Markkinatutkimusliiton tuoreessa markkinatutkimusbarometrissä meidän asiakastyytyväisyytemme oli alan paras kouluarvosanalla 9, Auma-aho iloitsee.