Koneäly mullistaa kiinteistöjen hallinnan

Koneäly mullistaa kiinteistöjen hallinnan

Asuntosäätiön kiinteistöjohtaja Henrik Hämäläinen korostaa Asuntosäätiön kaltaisten isojen toimijoiden merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Koneäly mullistaa kiinteistöjen hallinnan

Koneälyä hyödyntämällä kiinteistönhallinnassa saavutetaan energian-säästöä, vähennetään huoltokustannuksia sekä parannetaan sisätilojen olosuhteita.

Teksti Timo Hämäläinen  Kuvat Juha Arvid Helminen ja Citycon

Älykkäistä rakennuksista on puhuttu jo pitkään, mutta koneälyn soveltaminen kiinteistönhallintajärjestelmiin on uusi asia. Tahti on kuitenkin muuttumassa.

Schneider Electric on muutaman viime vuoden aikana asentanut tekoälyä ympäri maailmaa järjestelmiin, joilla hallitaan tuhansia kiinteistöjä. Määrä saattaa vaikuttaa suurelta, vaikka kyseessä on vain pieni otos kiinteistökannasta.

– Alle kymmenen prosenttia rakennuksista tuotetusta datasta hyödynnetään energiatehokkuuden ja olosuhteiden parantamiseksi, toteaa Schneider Electric Finlandin liiketoimintajohtaja Tuomas Qvick.

Qvickin mukaan pelkästään Suomessa on yli 200 000 kiinteistöä, joihin voitaisiin lisätä älykkyyttä.

– Koneäly voidaan liittää valtaosaan nykyisistä rakennuksista.

Käytännössä koneäly analysoi automaatiojärjestelmän tuottamaa dataa ja muodostaa kertyneen tiedon perusteella päätelmiä tarvittavista toimenpiteistä kiinteistössä.

Pilotointi kannattaa

  • Schneider Electric kannustaa tutustumaan koneälyn mahdollisuuksiin tarjoamalla maksutonta kartoitusta ja yhden vuoden kokeilujaksoa 30.06.2019 asti.
  • www.se.com/fi/konealy

Säästöjä datan avulla

– Koneäly auttaa havaitsemaan, kuinka hyvin esimerkiksi ilmastointi, lämmitys ja jäähdytys toimivat. Se priorisoi tehtäviä ilmoittamalla vältettävissä olevan kustannuksen, jonka huonosti toimiva säätö aiheuttaa. Järjestelmä kertoo selkeästi, mitä toimenpiteitä kannattaa milloinkin tehdä.

Schneider Electricin kokemusten perustella koneäly tuottaa 15–25 prosentin säästön energiankulutukseen. Lisäksi huollon kustannukset voivat pienentyä 10–15 prosenttia.

– Koneälyllä varustettu järjestelmä auttaa kohdistamaan ja ajoittamaan huoltotoimenpiteitä paremmin. Määräaikaisuuteen perustuva huoltaminen on vanhanaikaista.

Älykäs järjestelmä nostaa perinteistä järjestelmää paremmin esille hitaasti kehittyvät muutokset, mikä auttaa reagoimaan tilanteisiin ajoissa sekä ehkäisemään kiinteistön käyttäjille aiheutuvia harmeja.

Kiinteistön omistajalle sama järjestelmä toimii myös johtamisen välineenä. Jokainen kiinteistö näkyy karttapohjalla, jossa liikennevalosymbolit kertovat, missä rakennuksissa on suurimmat potentiaalit energiansäästölle.

Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tekemän kartoituksen mukaan kotimaisissa verkoissa on lukuisia verkkoon yhdistettyjä järjestelmiä, jotka ovat alttiita tietomurroille ja erilaisille väärinkäytöksille.

Suomalaisessa etävalvonnan piiriin kuuluvien kiinteistöjen automatiikan suojauksessa on vielä paljon parantamisen varaa.

– Kiinteistönomistajien kannattaisi ehdottomasti vaatia automaatiojärjestelmiltä parempaa turvallisuutta. Samoin miten Suomessa jo vaaditaan laatu- ja ympäristösertfiointeja, omistajien kannattaisi vaatia toimittajilta kansainvälistä ISO 27 001 -tietoturvasertifiointia.

kynaHarm
Vuonna 2018 Suomen parhaaksi kauppakeskukseksi valittu Iso Omena hyödyntää edistyksellistä koneälyä.

Vuonna 2018 Suomen parhaaksi kauppakeskukseksi valittu Iso Omena hyödyntää edistyksellistä koneälyä.

Moderneissa kauppakeskuksissa hyödynnetään jo koneälyä

ISO OMENAN omistaja Citycon etsii jatkuvasti keinoja, joilla voidaan vähentää sekä energiankäyttöä että ympäristökuormaa.

– Kestävä kehitys on tärkeä osa strategiaamme. Energiatehokkuuden lisäksi optimoimme kiinteistöjen olosuhteita mahdollisimman viihtyisiksi ja turvallisiksi. Pyrimme ottamaan ympäristönäkökohdat ja hyvinvoinnin huomioon myös kiinteistöjä ympäröivillä alueilla, sanoo Citycon Oyj:n operaatioiden kehittämisestä vastaava johtaja Sanna Yliniemi.

Citycon on Yliniemen mukaan kiinnostunut kaikista uusista päästöjä vähentävistä ja energiatehokkaista ratkaisuista. Niiden hallinta vaatii entistä enemmän älyä ja automatiikkaa.

– Innovatiiviset ratkaisut ovat avainasemassa mitä tulee kulujen hallintaan. Schneider Electricin Building Advisor -palvelun avulla pääsemme nopeasti kiinni mahdollisiin vikoihin ja pystymme seuraamaan virhetilanteista aiheutuvia kustannuksia. Palvelun avulla pystymme myös paremmin priorisoimaan tarvittavia toimenpiteitä, Yliniemi lisää.