Kohti maailmanvalloitusta

Kohti maailmanvalloitusta

Tracegrow Oy on kehit­tänyt ainoana maailmas­sa teknologian, jonka avulla käytettyjen alkali­paristojen sisältämät hivenaineet jalostetaan mikroravinnetuotteiksi maatalouden käyttöön.

Teksti Virpi Ekholm

Maailmassa heitetään vuosittain pois noin kymmenen miljardia alkaliparistoa. Ne sisältävät arvokkaita alkuaineita, erityisesti sinkkiä ja mangaania, joiden käyttö uudelleen säästäisi luontoa ja luonnonvaroja.

Suomalainen Tracegrow Oy on kehittänyt ainoana yrityksenä maailmassa teknologian, jonka avulla sinkki ja mangaani saadaan käytetyistä alkaliparistoista talteen siten, että epäpuhtauksien määrät jäävät alle tiukimmankin globaalin lannoitelainsäädännön. Nämä kasveille ja ihmisille tärkeät alkuaineet jalostetaan nestemäiseksi mikroravinnetuotteeksi, jota voidaan käyttää peltojen ravitsemiseen.

Tracegrow tähtää korkealle: sen tavoitteena on olla globaalin kiertotalouden tunnustetuin mikroravinteita maanviljelyyn valmistava yritys. Yrityksen liikevaihto tulee koostumaan lopputuotemyynnistä ja tehdastoimituksista.

– Tavoittelemme lähivuosina 100 miljoonan euron vuotuista liikevaihtoa globaaleilta markkinoilta. Olemme nöyrästi ylpeitä saadessamme viedä suomalaista osaamista maailmalle, toimitusjohtaja Tatu Leppänen kuvailee.

Yrityksen ensimmäinen tuotantolaitos on valmistumassa Kärsämäelle tämän vuoden loppuun mennessä. Tehdas on tarkoitus ajaa täyteen volyymiinsa vuoden 2018 aikana.

– Asiaan on vahvaa maailmanlaajuista kiinnostusta. Uudelle tuotteelle ja teknologialle on selvästi tarvetta ja kysyntää.

Arviolta yli puolet maailman viljellystä maaperästä kärsii sinkin tai mangaanin puutteesta. Mikroravinnetuotteille on globaalisti suuret ja kasvavat markkinat.

Tracegrow’n kehittämä ratkaisu eroaa kilpailijoiden tuotteista siinä, että hivenaineita ei louhita maaperästä, vaan ne erotetaan kemiallisesti alkaliparistojätteestä. Tavoitteena on jättää ympäristöön entistä pienempi jalanjälki.

Taloudellisesti ekologista

Tracegrow havittelee asiakkaikseen pääasiassa kolmea ryhmää: lannoitteiden jakelijoita ja valmistajia sekä paristojen kierrättämiseen erikoistuneita yrityksiä.

Lannoitteiden jakelijoille Tracegrow tarjoaa mahdollisuuden erottua muista alan kilpailijoista.

– Tarjoamme heille premium-tason mikroravinnetta, joka on yhtä tehokas, puhdas ja turvallinen kuin markkinoiden parhaat vastaavat tuotteet. Tämän lisäksi se on maailman ekologisin sinkki- ja mangaanipohjainen mikroravinne.

Kierrätysyrityksille Tracegrow puolestaan tarjoaa teknologiaa, jonka avulla kustannuksia aiheuttava paristojäte saadaan muutettua kannattavaksi tuotteeksi.

– Myymme tehtaita asiakkaille avaimet käteen -periaatteella. Tarjoamme lisäksi heille apua ja tukea projektin joka askeleella.

Alkaliparistoja on kierrätetty aiemminkin, mutta Tracegrow’n teknologialla niiden sisältämät hivenaineet saadaan talteen selvästi aiempaa tehokkaammin ja puhtaammin.

Kemiaan perustuva menetelmä on kehitetty yhdessä suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Yritystä ovat alkuvaiheessa tukeneet myös esimerkiksi Tekes, Finpro, BSAG ja Luonnonvarakeskus Luke.

Tiimityöllä menestykseen

Tarvitaan paljon työtä, oikeita ihmisiä ja intohimoa, jotta globaalit markkinat aukeavat.

– Sen lisäksi, että olemme saaneet vahvaa osaamista operatiiviseen toimintaamme, löytyy hallituksesta ja neuvonantajakunnasta maailmanluokan tekijöitä.

Lisäksi neuvonantajien ryhmään pyritään tulevaisuudessa saamaan ulkomaalaisvahvistuksia tärkeimmiltä markkinoilta.

– Etsimme joukkoomme myös osaomistajaa, joka jakaa kanssamme samat arvot ja vahvistaisi näkyvyyttämme ja osaamistamme edelleen.

Tracegrown suurin omistaja on Huhtala Yhtiöt Oy, jonka toimitusjohtaja Petri Huhtala toimii yrityksen hallituksen puheenjohtajana.

– Viiden vuoden kuluttua Tracegrow on yksi maailman johtavista yrityksistä kiertotalouden alalla. Yritys pärjää kilpailussa ja saa pidettyä etumatkansa puhtaan teknologian kehittäjänä. Ei ole mitään maailman kolkkaa, jossa tätä teknologiaa ei voisi hyödyntää, Huhtala toteaa.

 

Tracegrow

  • Cleantech-innovaatio alkaliparistojen ekologiseen uudelleenkäyttöön.
  • Laadukkaat ja turvalliset, lannoitelainsäädännön täyttävät lannoitetuotteet globaaleille markkinoille.
  • Valtion kiertotalouden tavoitteita edistävä yritys.

WWW.TRACEGROW.COM