Kiinteistönomistajan asialla jo lähes 150 vuotta

Kiinteistönomistajan asialla jo lähes 150 vuotta

logggg

Kiinteistönomistajan asialla jo lähes 150 vuotta

Teksti Timo Nieminen  Kuva Heli Sorjonen

KAUPUNKIEN kiinteistönomistajat ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliseen päätöksentekoon jo lähes 150 vuoden ajan. Ensimmäiset omat edunvalvontayhdistykset perustettiin 1870-luvulla. Suomen Kaupunkien Talonomistajayhdistysten Keskustoimikunta eli nykyinen Kiinteistöliitto perustettiin vuonna 1907.

ALKUVUOSIKYMMENINÄ kaupungeissa edunvalvonnan asialistalla olivat muun muassa katujen kunnossapidon järjestäminen, kaavoitus, verotus, paloturvallisuus ja asuntojen vuokraamiseen liittyvät asiat. Monet kovin tuttuja aiheita nykyäänkin.

RUNSAS VUOSISATA sitten Suomen asuntomarkkinat olivat ensi sijassa vuokra-asuntomarkkinat; vuokra-asuntojen osuus suurimmissa kaupungeissa oli yli 80 prosenttia. Yksityiset talonomistajat olivat tärkeitä toimijoita kaupunkien asunto-olojen kehittämisessä rakennuttamalla uusia asuntoja sekä omistus- että vuokra-asunnoiksi. Uusien talojen rakentamiseen tarvittiin pääomia, ja erityisesti asuntoyhtiömalli osoittautui pääomaköyhässä Suomessa muun muassa asunto-osuuskuntiin verrattuna ylivoimaiseksi keinoksi kerätä tarvittava pääoma.

HYVÄ KIINTEISTÖNPITO perustuu suunnitelmallisuuteen ja ennakoimiseen. Kun taloyhtiöllä on omistajien laatima strategia ja siihen perustuvat suunnitelmat, korjaushankkeetkaan eivät vyöry päälle yllätyksenä.

ASUNNON OMISTAMINEN tuki yhteiskunnallista vakautta kaupungeissa ja maaseudulla. Asuntoyhtiöt opettivat osakkaitaan säästäväisyyteen ja yhteisen kotitalon asioiden hoitamiseen. Asunnon omistaminen oli myös väylä niin sanottuun omistavaan luokkaan. Sitä se on myös nykyään.

YLI SATA VUOTTA myöhemmin Kiinteistöliitto on edelleen vahvasti vaikuttamassa rakennetun ympäristön kehitykseen. Nykyisin yksi tärkeä esillä oleva teema on ilmastonmuutoksen torjunta asumiseen ja kiinteistöihin liittyvillä toimilla. Energiansäästöä edistävät toimenpiteet, kuten erilaiset energiaremontit sekä näistä asioista sanansaattajana toimiminen yli 28 000 jäsentaloyhtiömme suuntaan ovat tärkeä osa nykyistä työsarkaamme. Oikein toteutetut energiansäästötoimenpiteet säästävät pidemmällä aikavälillä myös osakkaiden hoitokuluja, mikä kannustaa myös taloudellisesti energiatehokkuuden edistämiseen.

HYVÄ KIINTEISTÖNPITO perustuu suunnitelmallisuuteen ja ennakoimiseen. Kun taloyhtiöllä on omistajien laatima strategia ja siihen perustuvat suunnitelmat, korjaushankkeetkaan eivät vyöry päälle yllätyksinä. Erityisen tärkeää korjausten elinkaarisuunnittelu on silloin, jos rahoitus on tiukassa, mutta kiinteistöllä on runsaasti elinikää jäljellä. Suunnitelmallisen kiinteistönpidon kannalta avainasemassa ovat osaava hallitustyöskentely ja ammattitaitoinen isännöinti.

Kirjoittaja on Kiinteistöliiton puheenjohtaja