Kestäviä kaupunkeja ja parasta asiakaskokemusta

Kestäviä kaupunkeja ja parasta asiakaskokemusta

Kojamon henkilöstöpäällikkö Jenni Marko ja vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula.

Kestäviä kaupunkeja ja parasta asiakaskokemusta

Kojamon vastuullisuustyössä korostuvat paras asiakas- ja työntekijäkokemus, ekologisen asumisen kehittäminen ja liiketoiminnan ytimessä oleva vastuullisuus.

Teksti Tuomas I. Lehtonen  Kuva Juho Länsiharju

Kojamon vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivulan mukaan Kojamo on tehnyt aktiivista vastuullisuustyötä jo vuosia. Toteutetuilla toimenpiteillä on parannettu esimerkiksi henkilöstön työhyvinvointia ja yrityksen omistamien kiinteistöjen energiatehokkuutta. 

– Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat strategiamme painopisteitä. Halusimme selkeyttää omaa vastuullisuustyötämme, kirkastaa siihen liittyviä tavoitteitamme ja linkittää vastuullisuuden entistäkin tiiviimmin strategiaamme. Siksi kehitimme tavoitteellisen vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2030. Jatkossa haluamme viestiä vastuullisuudestamme entistä läpinäkyvämmin ja panostamme kattavaan vastuullisuusraportointiin, Koivula kertoo.

Vastuullisuusohjelman keskeisten vastuullisuusnäkökohtien määrittelyyn otettiin mukaan Kojamon keskeiset sidosryhmät: asiakkaita, sijoittajia, omistajia, analyytikoita, omaa henkilöstöä, yhteistyökumppaneita, ministeristön ja kaupunkien edustajia, järjestöjä sekä median edustajia. Kyselytutkimuksen tulosten sekä liiketoiminta- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin pohjalta Kojamolle määriteltiin neljä vastuullisuuden painopistealuetta sekä vastuullisuustyön tukipilarit.

– Haluamme tarjota parhaan asiakaskokemuksen ja olla työntekijöillemme hyvä sekä energisoiva työnantaja. Lisäksi olemme kehittämässä ja rakentamassa ekologisesti kestäviä kaupunkeja. Yrityksenä toimimme läpinäkyvästi, vastuullisesti ja hyviä hallintotapoja noudattaen, Koivula summaa.

Henkilöstöön satsaaminen nähdään tärkeänä

Kojamon vastuullisen toiminnan keskiössä ovat henkilöstö ja asiakkaat. Henkilöstöpäällikkö Jenni Marko kertoo, että jokaiselle yrityksen 300 työntekijälle halutaan tarjota ensiluokkainen työntekijäkokemus. Se tarkoittaa henkilöstön työhyvinvointia, yhteen hiileen puhaltamista, tuloksellista tekemistä, arvojen mukaista johtamista ja alan parasta osaamista. 

Marko painottaa henkilöstötyön kokonaisvaltaisuutta ja vastuullisuuden huomioimista työsuhteiden elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Henkilöstöjohtamisessa korostuvat hyvä johtajuus, esihenkilötyö, läpinäkyvät toimintamallit sekä tasapuolisuuden, reiluuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet. Kojamon yhteisten arvojen – ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa – halutaan näkyvän kaikessa tekemisessä. 

– Haluamme olla hyväntuulinen, tavoitteellinen ja energinen työyhteisö, jolla on osaavin henkilöstö. On todella tärkeää, että jokainen ymmärtää oman roolinsa merkityksen ja pääsee myös kehittämään osaamistaan edelleen. Tänä vuonna otimme muun muassa käyttöön oman digitaalisen oppimisympäristön, mikä edistää jatkuvan oppimisen kulttuurimme rakentamista ja varmistaa omalta osaltaan osaamisemme myös tulevaisuudessa. Poikkeuksellinen vuosi ja sen aikana toteuttamamme kehityshankkeet ovat osoittaneet mukautumiskykymme, Marko toteaa. 

Asiakas on etusijalla

Koivulan ja Markon mukaan Kojamolla tehdään kovasti töitä asukkaiden turvallisuuden ja asumisviihtyvyyden varmistamiseksi. Asiakkaiden toiveita kartoitetaan säännöllisesti toteuttavilla asiakaskyselyillä. 

– On ollut mukava huomata, että ympäristöarvot ovat tärkeitä niin meille kuin asiakkaillemmekin. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotetaan jo nyt sähkö kaikkiin kohteisiimme ja kaukolämpö osaan kohteistamme. Olemme pystyneet myös vähentämään kiinteistöjemme veden- ja energiankulutusta, Koivula kertoo. 

Koivula paljastaa, että Kojamon tavoitteena on koko kiinteistökannan energiankäytön hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. 

– Autamme asukkaitammekin muokkaamaan omaa arkeaan ekologisemmaksi. Asukasviestinnässä opastamme esimerkiksi jätteiden lajittelussa sekä vedenkulutuksen vähentämisessä ja kerromme asumisen palveluista, kuten asukkaidemme yhteiskäytössä olevista hybridiautoista ja polkupyöristä, Koivula lisää.

Kojamo julkistaa vastuullisuusohjelmansa hyvistä lähtökohdista. Yritys osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa kiinteistöalan kansainväliseen GRESB-vastuullisuusarviointiin ja ylitti vertailuryhmänsä keskiarvotuloksen. Suoritus palkittiin Green Star -tunnustuksella. Kojamon erityisvahvuutena GRESB-arvioinnissa oli henkilöstövastuun osa-alue. 

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö, asumisen rohkea uudistaja ja paremman kaupunkiasumisen rakentaja. Vastuullisuus on Kojamon strateginen painopistealue, jota toteutetaan, mitataan ja kehitetään olennaisena osana yrityksen liiketoimintaa. Kojamo sitoutuu vastuullisuusohjelmallaan kiinteistöalan kansainväliseen nollahiilisitoumukseen sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin vuoteen 2030.