Terveellinen ja ympäristöystävällinen ruoka on Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellströmin sekä Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaan sydäntä lähellä. Kuva Eino Ansio.
Kestävä kehitys

Vastuullisen ruoan puolesta

Ruoan tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Fazerin tärkeä missio on tuottaa ruokaa, jolla on merkitys.

Teksti Marja Hakola

Vastuullisuus on iso sana. Muun muassa tämä ajatus nousi esiin Fazerin maaliskuussa 2018 teettämässä kuluttajatutkimuksessa, jossa tutkittiin suomalaisten suhtautumista vastuulliseen viljelyyn.

Kun isoa sanaa selvitettiin lähemmin, kävi ilmi, että suomalaiselle vastuullinen viljely tarkoittaa ennen kaikkea ympäristön huomioon ottamista ja sitä, että luonnosta pidetään huolta. Toiminnan tulisi olla läpinäkyvää ja asioista tulisi kertoa rehellisesti ja helppotajuisesti.

– Me Fazerilla koemme, että meillä on tärkeä rooli juuri tässä: viestin viejänä kuluttajan ja viljelijän välillä. Voimme kertoa viljelijälle mitä odotuksia kuluttajilla on ja tuemme viljelijöitä heidän työssään. Kuluttajaa puolestaan autamme tekemään vastuullisia ja kestäviä valintoja, sanoo Fazerin yritysvastuujohtaja Nina Elomaa.

Ympäristö on vain yksi osa-alue kattavasta yritysvastuuohjelmasta, mutta sen rooli on viime vuosina kasvanut sekä yrityksen sisällä että kuluttajien keskuudessa. Kuluttajat ovat Elomaan mukaan yhä kiinnostuneempia ympäristön tilasta.

– Fazerin näkökulmasta katsottuna olemme aina ottaneet huomioon ympäristönäkökohdat. Jo Karl Fazer, joka perusti yrityksemme vuonna 1891, oli suuri luonnon ystävä ja luonnonsuojelija. Ympäristöstä huolehtiminen on niin sanotusti perimässämme, Elomaa naurahtaa.

Vastuullisia makuelämyksiä 

Ympäristön lisäksi kansainvälinen perheyritys kantaa vastuuta kuluttajien hyvinvoinnista, oikeudenmukaisesta arvoketjusta, päivittäisestä liiketoiminnasta sekä työntekijöidensä hyvinvoinnista.

Monissa valinnoissa ympäristö-ja hyvinvointinäkökohdat kohtaavat. Konkreettisena esimerkkinä Elomaa mainitsee kasvisten osuuden kasvattamisen. Yritys tarjoaa yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita, ja myös Fazerin ravintoloissa kasvisten määrää on pyritty lisäämään esimerkiksi uusien reseptien ja nudging-menetelmien avulla. Niillä pyritään ohjaamaan kuluttajia parempiin valintoihin sekä terveyden että ympäristön kannalta.

– Terveellinen ja ympäristöystävällinen ruokavalio sisältää muun muassa viljoja, kasviksia, marjoja, hedelmiä ja pähkinöitä. Autamme asiakkaita tekemään terveellisiä ja kestäviä valintoja tarjoamalla heille houkuttelevia ja innovatiivisia, kasvipohjaisia tuotteita ja ruokia.

Fazerilla vastuullisuus ulottuu hankintaan ja koko arvoketjuun. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa raaka-aineiden laatua, turvallisuutta, vastuullisuutta ja jäljitettävyyttä. Esimerkiksi yrityksen käyttämä kaakao on sataprosenttisesti vastuullisesti tuotettua – joko sertifiointijärjestelmien tai suorien viljelijäohjelmien kautta.

Periaatteena kestävä viljely

Fazerin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaisella kuluttajalla on vahva suhde luontoon ja hän on kiinnostunut ruokatuotannon vaikutuksista ympäristöön. Omien mökkirantojen ja kalastusvesien halutaan pysyvän puhtaana. Vastaajat toivoivat myös, että peltoja hoidetaan luonnon ehdoilla.

Osana ympäristötyötään Fazer on sitoutunut kestävän viljelyn periaatteisiin, joiden avulla vähennetään haitallisten kemikaalien käyttöä, hillitään vesien rehevöitymistä ja varmistetaan maaperän elinvoimaisuus pitkälle tulevaisuuteen. Tavoite on, että vuoteen 2025 mennessä Fazer Leipomoiden Suomessa ja Ruotsissa käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet.

 

Meillä on velvollisuus vaikuttaa
Itämeren ja vesistöjemme tilanteeseen

 

 

 

– Viljelijät ovat ottaneet periaatteemme hyvin vastaan. Yhteistyö koko arvoketjussa on hyvin tärkeää, jotta löydämme oikeat ratkaisut ja saamme vietyä niitä käytäntöön, toteaa Fazer Leipomot Suomen toimitusjohtaja Markus Hellström.

Sitoumus kestävään viljelyyn ulottuu myös Itämeren suojeluun.

– Itämeren alueen suurimpana jauhonostajana ja merkittävänä myllyviljojen käyttäjänä meillä on mahdollisuus – ja velvollisuus – vaikuttaa Itämeren ja vesistöjemme tilaan, Hellström huomauttaa.

 

Kestävää tuotantoa
  • Tuotteissa käytetään vastuullista kaakaota: 86 % sertifioitua ja 14 % suorien viljelijäohjelmien kautta hankittua.
  • Vuoteen 2025 mennessä Fazer Leipomoiden käyttämä vilja täyttää kestävän viljelyn periaatteet.
  • Fazer on mukana kehittämässä Itämeren ekologista tasapainoa Itämeri-sitoumuksella 2018–2022.

You Might Also Like