Sähköverkkoyhtiö Elenia kehittää ja uudistaa älykästä, säävarmaa sähkönjakelua. Yritys maakaapeloi vuosittain yli 3000 kilometriä sähköverkkoa säävarmaksi. Kuva Elenia.
Kestävä kehitys

Sähkön älykäs huominen

Kulutusjousto, älyverkko tai virtuaalivoimalaitos. Haastavia ratkaisuja, jotka kytkeytyvät vahvasti ilmastonmuutokseen. Aihe koskettaa meitä jokaista, sillä arkemme on sähköstä riippuvaista.

Teksti Irma Capiten

Kiinnostus sähköön on kasvanut jatkuvasti niin yhteiskunnassa kuin kodeissa ja yrityksissäkin, sillä koko energiajärjestelmä elää merkittävää uudistuksen aikaa.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi hiilidioksidipäästöisten energiamuotojen on väistyttävä uusiutuvan energian tieltä. Tämä vaatii uudenlaista teknologiaa, uutta markkina-ajattelua ja ennen kaikkea älykästä sähköverkkoa. 

Sähköverkkoyhtiö Elenia osallistui Työ- ja elinkeinoministeriön hankkeeseen, joka selvitti kahden vuoden ajan, miten älykäs sähköverkko palvelee parhaiten energiamurroksen läpivientiä. Kattava raportti julkaistiin lokakuussa, ja se toimii perustana tulevalle energialainsäädännölle. Tulevaisuuden yhteiskunnassa sähköverkko on avainroolissa, kun ratkotaan ilmastonmuutoksen haasteita.  

Energiamurroksen tavoitteena on ilmaston lämpenemisen aisoissa pitäminen päästöttömillä energianlähteillä. Uusiutuvina energianlähteinä aurinko- ja tuulivoima toimivat täysin eri tavalla kuin perinteiset tuotantomuodot, sillä niiden tuotantomäärät ovat sääriippuvaisia.

–  Uusiutuvan energiantuotannon kanssa ilmaston lämpeneminen lisää poikkeuksellisia sääolosuhteita, minkä vuoksi perinteiset ilmajohtoverkot eivät enää ole toimiva ratkaisu sähkönjakeluun, toteaa Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala.

Älykäs sähköverkko

Elenia on kehittänyt älykkään sähköjärjestelmän ratkaisuja säävarman sähköverkon rakentamisesta kotien älykkääseen sähkönkulutuksen mittausteknologiaan. Kokonaisuutena tämä tarkoittaa älykkään sähköverkon kehitystyötä.  

–  Älykäs sähköverkko on kuuma puheenaihe, mutta meille tämä ei ole uutta, vaan pitkä kehityskaari, jossa olemme olleet liikkeelle panevana tekijänä. Kehitimme ja asensimme kumppaneidemme kanssa 2000-luvun alussa ensimmäisenä Euroopassa älykkäät sähkömittarit. Tämä oli lähtölaukaus älykkään sähköverkon kehitykseen.

Elenia on lisännyt verkkonsa älykkyyttä ja hyödyntää sitä laajalti palveluiden kehittämisessä. Älykkääseen sähköverkkopalveluun kuuluu myös käyttöikänsä päähän tulevan sähköverkon rakentaminen säävarmaksi.  

–  Teimme usean vuoden tutkimustyön jälkeen vuonna 2009 päätöksen rakentaa vain sääolosuhteista riippumatonta sähköverkkoa, johon eivät myrskyt ja lumet vaikuta. Tällä tavalla rakennamme alustan, johon tuotanto ja kulutus voivat liittyä, ja jossa niiden tasapainoa pystytään hallitsemaan. Energiamurros liittyy  älykkään sähköverkon kehitykseen sen jokaisella osa-alueella. 

Liuhala kertoo esimerkkinä Elenian innovaatioista yhtiön käyttökeskuksen ja sähköverkon viankorjausautomatiikasta. 

–  Jos 20 kilovoltin runkoverkkoomme tulee vika, järjestelmä ilmoittaa ja rajaa automaattisesti vika-alueen sekä ohjaa sähköt automatiikalla päälle verkon vaurioitumattomiin osiin ilman, että kukaan ohjaa järjestelmää. Samalla käytönvalvojien työ nopeutuu, kun he voivat keskittyä työryhmien ohjaukseen vikapaikalle.

Kulutuksen joustoa

Elenia uudistaa jatkuvasti säävarmaa, älykästä sähköverkkoa huolehtiakseen yhä varmemmasta sähkönjakelusta koteihin, yrityksiin ja yhteiskunnan palveluihin. Vähitellen älykkäässä sähköverkossa kulutus joustaa tuotannon mukaan. 

–  Tulossa ovat niin sanotut virtuaalivoimalat. Olemme testanneet uutta mittarisukupolvea, joka on tulossa laajamittaiseen asennukseen muutaman vuoden kuluttua. Sen avulla voidaan ohjata kotien sähkönkäyttöä päälle ja pois tinkimättä arjen mukavuudesta. Kulutuksen joustoa tullaan tarvitsemaan aurinko- ja tuulivoiman tuotannon vaihteluiden tasapainotukseen. 

Kodin laitteita voidaan ohjata käyttöön automaattisesti sähkön ollessa edullista. Esimerkiksi lämmittää kodin varaavia laitteita tai ladata sähköauto, kun sähkö on edullisimmillaan. Tätä on kulutusjousto. 

–  Teollisuuden prosessien ohjaamisessa tämä on ollut arkea pitkään. Myös kodeissa voidaan tulevaisuudessa hyötyä älykkään sähköverkon helppoudesta, kun automatiikka hoitaa kulutuksen jouston asiakkaan arkeen vaikuttamatta.

Elenian työtä arvostetaan myös  kansainvälisesti. Vuonna 2017 yritys valittiin maailman parhaaksi sähkönjakelubrändiksi energia-alan Charge-tapahtumassa Reykjavikissa, Islannissa. 

–  Olemme rakentaneet älykästä sähköverkkoa jo parinkymmenen vuoden ajan. Tämä ei ole revoluutio vaan evoluutio, jota viemme koko ajan reippaasti eteenpäin. 

 

Toimitusjohtaja Tapani Liuhala. Kuva Elenia.

 

You Might Also Like