Suomen Uusiomuovilla on kierrätykseen päätyville muovipakkauksille yli 500 RINKI-ekopisteverkoston aluekeräyspistettä. Kuva Suomen Uusiomuovi.
Kestävä kehitys

Muovipakkaus kuuluu kierrätykseen

Muovipakkausten kierrätys on lisääntynyt viime vuosien aikana nopeaan tahtiin. Tavoitteena on, että vuonna 2025 jopa lähes puolet muovipakkauksista päätyy kierrätyksen kautta uusiokäyttöön.

Teksti Suvi Huttunen

Muovipakkauksia koskee lakisääteinen tuottajavastuu. Se tarkoittaa, että muovipakkausten tuottajat, eli pakkaajat ja maahantuojat ovat vastuussa omien muovipakkaustensa jätehuollosta ja kierrätyksestä. Vastuun voi siirtää tuottajayhteisölle, joka muovipakkausten osalta on Suomen Uusiomuovi.

– Me hoidamme tuottajayritysten puolesta heidän lakisääteiset velvoitteensa ja vastaamme valvovalle viranomaiselle siitä, että pakkausasetus toteutuu, toimitusjohtaja Vesa Soini sanoo.

Pakkausasetus edellyttää, että muovinpakkausten tuottajien on järjestettävä kuluttajille ja yrityksille keräyspisteet, joihin muovipakkaukset voi viedä maksutta. Kaikki kuluttajien muovipakkaukset päätyvät Riihimäelle Fortumin muovijalostamolle, jossa ne jalostetaan kierrätyskelpoiseksi muoviraaka-aineeksi. Yhtään kierrätysastiaa ei viedä suoraan polttoon. Koska kuluttajien muovipakkaukset ovat laadultaan moninaisia, kaikkia ei vielä pystytä kierrättämään. Siksi osa käytetään energiantuotantoon. Tavoite on, että tämän vuoden aikana päästään siihen, että 75 prosenttia muovipakkauksista päätyy uusiomuovin raaka-aineeksi.

Kasvu vaatii useita toimijoita

Keräyspisteiden lisäksi pakkausasetus edellyttää tuottajilta myös kierrätystavoitteen saavuttamista. Tällä hetkellä vaatimus on, että 16 prosenttia pantittomista kotitalouksien ja yritysten muovipakkauksista pitää kierrättää. Viime vuonna pantittomia muovipakkauksia kierrätettiin noin 18 prosenttia.

– Muovipakkausten kierrätys on voimakkaasti lisääntymässä. Vuonna 2020 kierrätysvaatimus on 22 prosenttia, enkä näe mitään syytä uskoa, ettei siihen päästäisi.

Seuraava suuri etappi on edessä vuonna 2025. EU:n muovistrategia ja kiertotalouspaketti edellyttävät, että tuolloin kaikissa EU:n jäsenmaissa pantittomista ja pantillisista muovipakkauksista on kierrätettävä 50 prosenttia. Tähän ei päästä yhdellä keinolla, vaan tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan kehitystä monella taholla ja useita toimijoita.

 

Jokaisen tulee pitää huolta siitä, että laittaa tyhjän muovipakkauksen keräysastiaan.

 

 

 

Yksi keino muovipakkausten kierrätyksen lisäämiseen on Rinki-ekopisteverkoston kehittäminen niin, että se palvelee paremmin kuluttajia. Varsinkin kiinteistökeräystä tulee lisätä. Suomen Uusiomuovi tekeekin aktiivisesti yhteistyötä kuntien ja yksityisten jäteyhtiöiden kanssa, jotta yhä useammassa kiinteistössä olisi myös muovinkeräys.

– Elinkeinoelämä ei yksin selviä 50 prosentin haasteesta, vaan siihen tarvitaan kaikkien kuluttajien apua. Jokaisen tehtävänä on pitää huolta, että laittaa tyhjän muovipakkauksen asianmukaiseen keräysastiaan.

Myös yritysneuvontaan tullaan panostamaan, jotta yrityspakkauksistakin kiertäisi yhä suurempi osa. Näiden lisäksi tarvitaan myös laitosmaisia ratkaisuja.

– Pohjanmaalla on jo kokeilu, jossa muovijäte otetaan talteen ennen kuin muusta energiajätteestä tehdään polttoainetta. Meidän tehtävämme on tukea ja kannustaa näitä hankkeita eteenpäin, Soini kertoo.

Koko arvoketju kunnossa

Yksi tärkeä edellytys muovipakkausten kierrätykselle on koko arvoketjun huomioiminen. Esimerkiksi pakkausten suunnittelussa on huomioitava entistä paremmin niiden kierrätettävyys ja koko elinkaari. Suomen Uusiomuovi onkin julkaisemassa kevään aikana pakkaussuunnittelijoille oppaan suunnitteluun kierrätysnäkökulmasta.

Viime vuonna Kiina otti käyttöön tiukat rajoitukset muovijätteen tuonnille maahan. Tämä tarkoittaa sitä, että kierrätetty muovi on jatkossakin pystyttävä käsittelemään ja jalostamaan Euroopassa. Suomessa kierrätysresurssit ovat onneksi hyvät ja lähialueilta, Baltiasta ja Ruotsista, löytyy lisää.

– Tulevaisuuden kannalta on tärkeää varmistaa, että kierrätys on kaikissa tilanteissa mahdollista, eivätkä kansainväliset tilanteet heittele meitä, Soini muistuttaa.

Muovinkierrätys edellyttää myös, että uusiomuoville on käyttäjiä. Euroopassa on oltava teollisuutta, joka käyttää uusiomuovia raaka-aineena. Jos koko muoviteollisuus muuttaa Kaukoitään, tuotteiden kierrätystä on mahdotonta hoitaa Euroopan sisällä.

You Might Also Like